Anders Persson Stenström  ‎(72-287)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Anders Persson Stenström

Född: 27 Februari 1729 35 37 Magleröds jordbo, Stenestad
Död: 7 Juli 1800 ‎(Ålder 71)‎ Svenstorps hus, Riseberga
Personliga fakta och detaljer
Född 27 Februari 1729 35 37 Magleröds jordbo, Stenestad


Källa: fb

Döpt 9 Mars 1729 ‎(Ålder 10 dagar)‎ Magleröds jordbo, Stenestad


Källa: fb

Yrke Soldat, adelsryttare, vargeringskarl, torpare
Antagen som soldat nr 93 u. Hamiltonska reg. och Livkomp. 29 Juli 1747 ‎(Ålder 18)‎


Källa: gmr

Soldat u. Hamiltonska reg. och Livkomp. 1753 ‎(Ålder 23)‎ Örja sn


Källa: vb

Vigd 1 April 1753 ‎(Ålder 24)‎ Örja

29 3/12 år, i tjänst 5 11/12 år, gift, född i Skåne vid mönstring 14 Juni 1753 ‎(Ålder 24)‎ Malmö


Källa: gmr

Utvandring 24 Juli 1754 ‎(Ålder 25)‎ Helsingfors, Finland


Källa: flyttattest pastor Barfoth, Hamiltons värvade reg.

Invandring 24 Juli 1754 ‎(Ålder 25)‎ Skåne


Källa: flyttattest pastor Barfoth, Hamiltons värvade reg.

Soldat mellan 1753 och 1759 ‎(Ålder 23)‎ Tullstorp, Örja


Källa: fb,db

Utvandringsom änkling
25 Augusti 1760 ‎(Ålder 31)‎ Örja sn


Källa: Kågeröd flyttattest

Invandringsom änkling
25 Augusti 1760 ‎(Ålder 31)‎ Stenestad sn


Källa: Kågeröd flyttattest

Vargeringskarl, "skola bo" 1760 ‎(Ålder 30)‎ Kloveröds hus, Konga


Källa: Stenestad vb

Vigd Lusse Rasmusdotter - 23 November 1760 ‎(Ålder 31)‎ Stenestad

Stenström, hustru "man warg:k:" 1761 ‎(Ålder 31)‎ Kloveröd 1, Konga


Källa: mtl

Händelse mellan 1761 och 1762 ‎(Ålder 31)‎ Kloveröds hus, Konga


Källa: Stenestad,Riseberga fb

Anders Stenström, hustru 1762 ‎(Ålder 32)‎ Jordstugan, Kloveröd 1, Konga


Källa: mtl

Anders Persson, hustru "m: w:g:karl" 1763 ‎(Ålder 33)‎ Kloveröd 1, Konga


Källa: mtl

"Stenström tjenar hofslagaren i Rönneberg härad, Herslöf Sockn samt Wiarp" 1764 ‎(Ålder 34)‎ Viarp, Härslöv


Källa: Konga mtl

Dräng Anders hos hovslag. Fredrik Selms 1764 ‎(Ålder 34)‎ Viarp 2, Härslöv


Källa: tl

"M: skr: på Slättbygden" 1765 ‎(Ålder 35)‎ Jordstugan, Kloveröd 1, Konga


Källa: mtl

Utvandring 28 November 1766 ‎(Ålder 37)‎ Konga sn


Källa: Kågeröd flyttattest

Invandring 28 November 1766 ‎(Ålder 37)‎ Oröd, Kågeröd


Källa: Kågeröd flyttattest

Adelsryttare Stenström, hustru, inga barn hos Johan Persson 1767 ‎(Ålder 37)‎ Oröd 1, Kågeröd


Källa: mtl

Adelsryttare 1767 ‎(Ålder 37)‎ Oröd, Kågeröd


Källa: fb

Ryttare 1768 ‎(Ålder 38)‎ Tågarp, Sireköpinge


Källa: fb

Adelsryttare Stenström, hustru, 1 barn, inhyses hos Trued Jönsson 1769 ‎(Ålder 39)‎ Tågarp 11 ‎(gatehus)‎, Sireköpinge


Källa: mtl

[u.yrke] med h. 2 barn mellan 1770 och 1771 ‎(Ålder 40)‎ Stugan, Ljungby 5, Riseberga


Källa: mtl

Torpare 1771 ‎(Ålder 41)‎ Ljungby hus, Riseberga


Källa: fb,db

Avskedad soldat Stenström, hustru, 2 barn mellan 1772 och 1773 ‎(Ålder 42)‎ Stugan, Ljungby 5, Riseberga


Källa: mtl

Soldat, antagen u. Sprengtportska reg. och kapt. Danckwardts komp. med kapitulationstid 6 år 27 April 1773 ‎(Ålder 44)‎


Källa: gmr 1777

Soldat mellan 1773 och 1775 ‎(Ålder 43)‎ Ljungby hus, Riseberga


Källa: fb

Soldat nr 48 u. Sprengtportska reg. och kapt. Danckwardts komp., 37 10/12 år, gift, "siuk" 4 Juli 1775 ‎(Ålder 46)‎ Landskrona


Källa: gmr

Soldat Stenström, hustru, 2 barn mellan 1774 och 1776 ‎(Ålder 44)‎ Stugan, Ljungby 5, Riseberga


Källa: mtl

I tjänst mellan 1776 och 1777 ‎(Ålder 46)‎ Garnisonen, Landskrona


Källa: Riseberga mtl

Soldat nr 48 u. Sprengtportska reg. och kapt. Danckwardts komp., längd 11 qvarter 3 tum, född i Skåne 39 3/4 år, lutheran, i tjänst 4 år 2 m 25 Juni 1777 ‎(Ålder 48)‎ Landskrona


Källa: gmr

Soldat Stenström u. Sprengportska reg., hustru, 3 barn inhyses mellan 1777 och 1779 ‎(Ålder 47)‎ Ljungby 5, Riseberga


Källa: mtl

Händelse 1779 ‎(Ålder 49)‎ Ljungby hus, Riseberga


Källa: fb

Soldat Stenström u. Sprengportska reg., hustru, 3 barn 1780 ‎(Ålder 50)‎ Backastugan, Ljungby 5, Riseberga


Källa: mtl

Soldat Stenström u. Sprengportska reg., hustru, 3 barn mellan 1781 och 1783 ‎(Ålder 51)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Soldat Stenström, hustru, 2 barn 1784 ‎(Ålder 54)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

I tjänst mellan 1784 och 1785 ‎(Ålder 54)‎ Landskrona


Källa: Riseberga mtl

Soldat Stenström, hustru, 2 barn, inhyses änkan Sissela 1785 ‎(Ålder 55)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, 2 barn mellan 1786 och 1787 ‎(Ålder 56)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Stenström, hustru, 3 barn 1788 ‎(Ålder 58)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström "tiggare", hustru, dotter Bengta, 2 barn, inhyses änkan Gunnul "tiggare", 3 barn 1789 ‎(Ålder 59)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, 3 barn, inh. hustru Annika, 2 barn 1790 ‎(Ålder 60)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, 3 barn 1791 ‎(Ålder 61)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, 1 barn, inhyses husar Lars Hall, hustru 1792 ‎(Ålder 62)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, 2 barn 1793 ‎(Ålder 63)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Avskedad soldat Stenström, hustru, inhyses hos Hans Andersson mellan 1794 och 1800 ‎(Ålder 64)‎ Svenstorp 1, Riseberga


Källa: mtl

Dödav ålderdomsbräcklighet 72 år gl
7 Juli 1800 ‎(Ålder 71)‎ Svenstorps hus, Riseberga


Källa: db

Begravd 13 Juli 1800 ‎(6 dagar efter döden)‎ Svenstorps hus, Riseberga


Källa: db

Senast ändrad 4 September 2011 - 15:20:00
Visa detaljer om ...

Parents Family  (50-239)
Per Mårtensson
1693 - 1735
Sissela Svensdotter
1692 - 1762
Anders Persson Stenström
1729 - 1800

Immediate Family  (999-436)

Immediate Family  (72-285)
Lusse Rasmusdotter
1739 - 1827
Bengta Andersdotter
1775 - 1844


Anteckningar

Anteckning
Anders Stenström ‎(gmr 1753,Örja kyrkobok 1753-60,Kågeröd fb 1767,Sireköpinge fb 1768)‎, Anders Persson ‎[Stenestad vb 1760,fb 1761)‎, Anders Pehrsson ‎[Riseberga fb 1762,71,73,db 1773]‎, Anders Stendström ‎[mtl 1770]‎, Anders Pehrsson Stenström ‎[fb 1775]‎, Anders Stenström ‎[db 1800]‎.

Anteckning
G: Tue Olssons hustru Syster Cremon ifrån KlöfvaF: Per Olsson i Malered, Jöns Swensson ibd, drängen Tore ibd
Borde vara född kring sept-okt 1727 enligt ålder i Sprengtportska reg gmr.

Anteckning
I mtl 1765 heter drängen Per hos hovslag. Selms. Stenström ej funnen nämnd i Härslövs kyrkobok 1763-64.

Anteckning
"Adelsryttaren Anders Stenström med dess hustru Lucie Rasmusdotter hafwa bodt här i församlingen i på 4de året, nu flyttat till Kogeröds Sochn. Hafwa ock en dotter Sisella med sig på 3de år gammal.Hwad desse folks Christendomskunskap beträffar har jag ej kunnat utröna, helst Stenström uppehållit sig annorstädes, och genom det han fallit i den synd, som hans dom nu utwisar honom undergådt straff före, och på wederbörlig ort försoningsplikter aflagt. Hafwa ingendera begådt Herrens Sahl. nattward snart 2 år som nu Stenström betygar mycken botfärdighet, och här finnes ingenting wara honom at tillwita. Recommenderas han med sin hustru till de dyra salighetsmedlens nyttiande, der han sig nu anmäler.Konga d. 28 Nov 1766 Joseph Gertner"

Kommentar: Stenström har varit borta från Konga socken 1764-1766 och då begått ett brott, och sannolikt suttit på fästning ‎(" på wederbörlig ort försoningsplikter aflagt")‎. Dottern Sissela föds i Konga vid pingst 1764. Varför hustrun inte har kunnat begå nattvarden är oklart. Hon saknas i mtl 1766 ‎(1765 10/12)‎ såvida hon inte är någon av två änkor Lusse och man felaktigt trott att Stenström är död.Kh Gertner tillträdde Konga först 1/5 1765 och har därför inga kunskaper sedan tidigare om Stenströms kristendomskunskaper. Han har fel angående hur länge familjen bott i Konga. Redan 1761 finns de i Kloveröds hus.

Anteckning
Saknas i Oröd, Kågeröd och Tågarp, Sireköpinge ‎(14/10 1767)‎ mtl 1768.

Anteckning
Fadder till soldaten Ola Söderström/Truen Andersd son Per i Svenstorps hus. Då är Åke Nilssons hustru Marta Larsesdotter gudmor.

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Per Mårtensson ‎(50-238)‎
Döpt 13 April 1693 Magleröd, Stenestad
Begravd 2 Mars 1735 ‎(Ålder 41)‎ Magleröds jordbo, Stenestad
-15 månader
Mor
 
Sissela Svensdotter ‎(50-240)‎
Född 1692 Malmö
Begravd 21 Mars 1762 ‎(Ålder 70)‎ Magleröds hus, Stenestad

#1
Anders Persson Stenström ‎(72-287)‎
Född 27 Februari 1729 35 37 Magleröds jordbo, Stenestad
Död 7 Juli 1800 ‎(Ålder 71)‎ Svenstorps hus, Riseberga
Familj med okänd
Anders Persson Stenström ‎(72-287)‎
Född 27 Februari 1729 35 37 Magleröds jordbo, Stenestad
Död 7 Juli 1800 ‎(Ålder 71)‎ Svenstorps hus, Riseberga

Vigd: 1 April 1753 -- Örja
Familj med Lusse Rasmusdotter
Anders Persson Stenström ‎(72-287)‎
Född 27 Februari 1729 35 37 Magleröds jordbo, Stenestad
Död 7 Juli 1800 ‎(Ålder 71)‎ Svenstorps hus, Riseberga
11 år
Maka
 
Lusse Rasmusdotter ‎(72-286)‎
Född 27 December 1739 Kolleberga, Riseberga
Död 22 Augusti 1827 ‎(Ålder 87)‎ Svenstorps hus, Riseberga

Vigd: 23 November 1760 -- Stenestad
15 år
#1
Dotter
Bengta Andersdotter ‎(72-87)‎
Född 26 Maj 1775 46 35 Ljungby hus, Riseberga
Död 23 April 1844 ‎(Ålder 68)‎ Värgapet, Riseberga