Jöns Persson  ‎(60-553)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Jöns Persson
Personliga fakta och detaljer
Vigd NN ‎(Okänt)‎ -
Händelse mellan 1689 och 1698 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb,katekismi

Fadder till Brodde Larssons son Lars 1689 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Fadder till Pål Gunnarssons son Mickel 1690 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Fadder till Jon Perssons dotter Magdalena 1691 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Sann. 1693 Hulegården, Munka-Ljungby


Källa: fb

Sann. fadder t. Pål Gudmundssons son Gudmund 1693 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Fadder till Jon Perssons dotter Tyre 1694 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Fadder till Olof Sevedssons son Bengt 1696 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Fadder till Gudmund Perssons dotter Bengta 1697 Munka-Ljungby sn och by


Källa: fb

Visa detaljer om ...

Parents Family  (60-1051)
Jöns Persson
-

Immediate Family  (60-555)
NN ‎(Okänt)‎
-
Per Jönsson Munk
1678 - 1755


Anteckningar

Anteckning
Jöns Pehrßon i Huulegården ‎[fb 1693]‎, sann. samma som i övriga belägg.

Anteckning
I hushållet finns även mannen Per 1698 ‎[katekismi]‎.

Anteckning


Förekommer som vittne vid följande tillfällen :

Anteckning


Per är sannolikt en son.

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar

#1
Familj med NN ‎(Okänt)‎
Maka

#1
Son
Per Jönsson Munk ‎(60-712)‎
Född 1678
Död 14 Maj 1755 ‎(Ålder 77)‎ Munkagården, Munka-Ljungby