Elisabet Carolina ‎(Lisa Cajsa)‎ Olofsdotter Medin ‎(Medén)‎  ‎(400-668)‎
Kön: KvinnaKvinna
      

Namn:
Elisabet Carolina ‎(Lisa Cajsa)‎ Olofsdotter Medin ‎(Medén)‎

Född: 16 Juli 1817 40 33 Källom, Sidensjö
Död: 11 Mars 1897 ‎(Ålder 79)‎ Flattom, Högsjö
Personliga fakta och detaljer
Född 16 Juli 1817 40 33 Källom, Sidensjö


Källa: fb

Döpt 18 Juli 1817 ‎(Ålder 2 dagar)‎ Källom, Sidensjö


Källa: fb

Vigd(enl. egen utsago)
Jonas Svedin - 1834 ‎(Ålder 16)‎ Sundsvall

Piga hos bonden Per Persson 1842 ‎(Ålder 24)‎ Billsta 3, Sollefteå


Källa: hfl

Utvandring 1843 ‎(Ålder 25)‎ Billsta 3, Sollefteå


Källa: Sollefteå hfl

Invandring 1843 ‎(Ålder 25)‎ Sidensjö sn


Källa: Sollefteå hfl

Piga 1843 ‎(Ålder 25)‎ Skureå, Sidensjö


Källa: fb,hfl

Utvandring[dagen efter sonen Jonas föds]
17 September 1843 ‎(Ålder 26)‎ Sidensjö sn


Källa: hfl 1849-59

Invandring[dagen efter sonen Jonas föds]
17 September 1843 ‎(Ålder 26)‎ Högsjö sn


Källa: hfl 1849-59

F d piga, utan laga försvar, "rymd" [överstruken] 1849 ‎(Ålder 31)‎ på socknen, Sidensjö


Källa: hfl

Kvinnsperson 1851 ‎(Ålder 33)‎ Sollefteå och Multrå sn


Källa: Högsjö fb

Försvarslös och kringstrykande kvinnsperson, pigan Brita Sjölund har hyst henne och hennes två barn 9 Mars 1853 ‎(Ålder 35)‎ Bäckland, Högsjö


Källa: domb 1853 VT nr 48

Införpassad för obehörigt kringstrykande och kvacksalveri 20 Augusti 1853 ‎(Ålder 36)‎ Länshäktet, Härnösand


Källa: fånglista Härnösands länshäkte

UtvandringAvgår till vederbörande tillsyningsmäns uppsikt
24 Augusti 1853 ‎(Ålder 36)‎ Länshäktet, Härnösand


Källa: fånglista Härnösands länshäkte

InvandringAvgår till vederbörande tillsyningsmäns uppsikt
24 Augusti 1853 ‎(Ålder 36)‎ Sidensjö sn


Källa: fånglista Härnösands länshäkte

Utvandringsom f d piga tills m oäkta sonen Jonas
17 September 1853 ‎(Ålder 36)‎ Källom, Sidensjö


Källa: Sidensjö utflyttningslängd

Invandringsom f d piga tills m oäkta sonen Jonas
17 September 1853 ‎(Ålder 36)‎ Bäckland, Högsjö


Källa: Sidensjö utflyttningslängd

Kringstrykande kvinnsperson, föder oäkta barn 1854 ‎(Ålder 36)‎ Högsjö sn


Källa: fb

Utvandring'Attest för 2ne g[ånge]n' [ej i utflyttningslängd]
22 Mars 1856 ‎(Ålder 38)‎ Sidensjö sn


Källa: hfl 1849-59

Invandring'Attest för 2ne g[ånge]n' [ej i utflyttningslängd]
22 Mars 1856 ‎(Ålder 38)‎


Källa: hfl 1849-59

Invandring[datum svårläst, liten skrift]
2 Augusti 1863 ‎(Ålder 46)‎ Högsjö sn


Källa: hfl 1887-94

Lös kvinna mellan 1867 och 1876 ‎(Ålder 49)‎ Pastorsbolet, Gamla Vallen, Högsjö


Källa: hfl

Piga 'på socken' mellan 1877 och 1886 ‎(Ålder 59)‎ Östby, Högsjö


Källa: hfl

Fattighjon 1880 ‎(Ålder 62)‎ Östby, Högsjö


Källa: SCB hfl-utdrag

Fattighjon, arbeterska 'på socken' mellan 1887 och 1894 ‎(Ålder 69)‎ Flattom, Högsjö


Källa: hfl

Fattighjon Karolina MODÉN 1890 ‎(Ålder 72)‎ Flattom, Högsjö


Källa: Folkräkningen 1890

Fattighjon mellan 1895 och 1897 ‎(Ålder 77)‎ Flattom, Högsjö


Källa: hfl

Dödsom fattighjon Karolina Medén av kräfta
11 Mars 1897 ‎(Ålder 79)‎ Flattom, Högsjö


Källa: fb,hfl

Begravd 21 Mars 1897 ‎(10 dagar efter döden)‎ Flattom, Högsjö


Källa: db

Senast ändrad 24 Augusti 2011 - 12:24:00
Visa detaljer om ...

Parents Family  (400-2236)
Olof Jonsson
1776 - 1832
Kristina Svensdotter
1784 - 1840
Elisabet Carolina ‎(Lisa Cajsa)‎ Olofsdotter Medin ‎(Medén)‎
1817 - 1897

Immediate Family  (400-648)
Jonas Svedin
-
Jonas Höglin
1843 - 1900


Anteckningar

Anteckning
Lisa Cajsa ‎[fb 1817]‎, Lisa Cajsa Olofsd. ‎[Sollefteå hfl 1842]‎,
Piga Lisa Cajsa Olsdotter från Sollefteå och Billsta ‎[Sidensjö fb 1843]‎, f d pig Lisa Cajsa
Olsdotter ‎[Sidensjö hfl 1849]‎, Quinspersonen Elisabeth Svedin från Sollefteå och Multrå
‎[Högsjö fb 1851]‎, Elisabeth Medén ‎[domb 1853, fånglista 1853]‎, f.d. pig. Lisa Cajsa Olsdotter
Meden ‎[Sidensjö utflyttn.l. 1853]‎, kringstrykande Quinspersonen El. Carolina
Svedin ‎[fb 1854]‎, lösa qwinnan Carolina Medin ‎[hfl 1866]‎, pigan Carolina Medin ‎[hfl 1877]‎,
Karolina Medén ‎[SCB hflutdrag 1880]‎, Karolina Medin ‎[hfl 1895]‎.

Anteckning
Korrekt datum angivet i Sidensjö och Sollefteå hfl. I Högsjö hfl anges
24/8 som födelsedag, från 1877 med födelsort Sidensjö.

Anteckning
I kolumnen för 'fräjd' är med ett kodsystem noterat att hon brutit två
gånger mot 6:e budet, men endast sonen Jonas bor hos henne ‎[hfl 1849]‎.

Anteckning
Ej funnen i Multrå hfl 1845-52. Enligt Gudmundrå domb 1853 20/10 så har hon bott hos pigan
Brita Sjölund i Bäckland ‎(Högsjö)‎, men påstått sig vara skattskriven i Sollefteå socken. Sjölund
döms för att ha hyst försvarslöst folk.

Anteckning
I hfl 1846-1855 står att utfattiga pigan Brita Sjölund är född 1793 i Sidensjö och bor inhyses hos Hans Nordqvist i Bäckland.

Anteckning
Eftersökt i Västernorrlands fånglistor 1847-1859 och endast funnen i aug 1853:

"Elisabeth Medén med 2ne minderårige barn, 28 år ‎[sic!]‎ gammal, född i Östertjäls by, Sidensjö
socken.
För obehörigt kringstrykande och qvacksalfveri häktad och införpassad af länsman Norén i
Gudmundrå.
Bemälda qvinna har warit instäld inför Konungens befallningshafvande den 20 och 24 dinnes,
samt blef sistnämnde dag förståndigad, att afgå till Sidensjö socken, för att ställas under
wederbörande tillsyningsmäns upsigt.
Den 24 dennes af Konungens befallningshafvande på fot stäld." ‎[ej på fri fot!]‎

‎[förteckning öfver fångar uti Westernorrlands Länshäkte wid Hernösand för Augusti månad
1853; HLA mikrokort Fånglistor vol. 11. 1853-55, SVARnr S18618, kort 5/18]‎

‎[inga fynd om Elisabet Medin i Gudmundrå tlg domb 1853-55 lagtima, eller 1840-1852 urtima;
SVAR nr D52377,D52381,D56401)‎Om kvacksalveri, se extra text!

Anteckning
Sannolikt i Bäckland, barnets faddrar kommer därifrån.

Anteckning
Saknas helt i Högsjö hfl 1856-1865, där dock sonen Johan Magnus dyker
upp som en gosse i Rö 1863 och där sonen Jonas finns 1864 som lös dräng.

Anteckning
Högsjö saknar flyttlängder före 1869, varför denna uppgift inte kan
kontrolleras.

Anteckning
I kolumnen för 'fräjd' är med ett kodsystem noterat att hon brutit tre
gånger mot 6:e budet ‎[hfl 1867-76]‎.

Anteckning
"Påstår sig hafva varit gift med arb. Jonas Svedin o vigd i Sundsvall 1834, men enl. Emb.bref fr. Sundsvall den 10/12 86 finnes der ingen anteckning derom för åren 1833, 34 l. 35" ‎[Högsjö hfl 1877-86, upprepat i hfl 1887-94]‎.

Anteckning


Jonas' änka kallas svägerska på vykort från Karl.

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar
Far
Olof Jonsson ‎(400-2255)‎
Född 14 December 1776 33 35 Skureå, Sidensjö sn
Död 27 December 1832 ‎(Ålder 56)‎ Sidensjö sn
7 år
Mor
 
Kristina Svensdotter ‎(400-2256)‎
Född 11 April 1784 33 39 Sidensjö sn
Död 20 November 1840 ‎(Ålder 56)‎ Källom, Sidensjö sn

Vigd: 29 Oktober 1809 -- Sidensjö sn
8 år
#1
Elisabet Carolina ‎(Lisa Cajsa)‎ Olofsdotter Medin ‎(Medén)‎ ‎(400-668)‎
Född 16 Juli 1817 40 33 Källom, Sidensjö
Död 11 Mars 1897 ‎(Ålder 79)‎ Flattom, Högsjö
Familj med Jonas Svedin
Make
Elisabet Carolina ‎(Lisa Cajsa)‎ Olofsdotter Medin ‎(Medén)‎ ‎(400-668)‎
Född 16 Juli 1817 40 33 Källom, Sidensjö
Död 11 Mars 1897 ‎(Ålder 79)‎ Flattom, Högsjö

Vigd: (enl. egen utsago)1834 -- Sundsvall
10 år
#1
Son
Jonas Höglin ‎(400-1388)‎
Född 16 September 1843 26 Skureå, Sidensjö
Död 22 December 1900 ‎(Ålder 57)‎ Starred, Stigsjö