Jon Månsson  ‎(400-29)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Jon Månsson

Död: (174.) N.Åna, Sunne ‎(S)‎
Personliga fakta och detaljer
Vigd Marit Arvidsdotter -
Död (174.) N.Åna, Sunne ‎(S)‎


Källa: hfl

Senast ändrad 24 Februari 2005 - 21:55:00
Visa detaljer om ...

Parents Family  (400-38)
Jon Månsson
-

Immediate Family  (400-28)
Marit Arvidsdotter
- 1736
Marit Jonsdotter
1696 - 1768


Anteckningar

Anteckning
Henrik Mosén Kent Roxnäs ‎(ekr)‎

Anteckning
6 mf
Jon Månsson. Fil ekr. Född i S Ås, Ö Ämtervik sn /ekr/.
Bonde i Ingeby, sedan i Norra Åna. Levde i Södra Ås, Ö Ämtervik sn m1692-m95 ‎(ekr)‎. Levde
i
Ingeby, V Ämtervik sn m1696-m1718‎(-20ht)‎ ‎(ekr)‎. Levde i Norra Åna, Sunne sn m1719-m32
‎(ekr)‎.
Ur Gunnar Almqvists utdrag ur Frykdals härads domböcker:
1715ht43, s 50: Jon Månsson i Ingeby jämte Nils Jonsson i Svenserud och fem andra från
Emterviks socken, vilka år 1712 utfört arbete på brobygge i Karlstad för Fryksände och
Gräsmark innan någon därifrån infunnit sig, tilldöms ersättning av allmogen i dessa socknar,
enligt värdering av byggmästaren i Karlstad Jonas Bergman 14 rd. Per Persson i Mölnerud har
inget att invända häremot, ej heller fjärdingsmannen Jonas Persson.
1717ht127, s 213: Uppbjöds första gången 5/12 i N Åna som Jon Månsson i Ingeby köpt
1717 av bokhållaren Nils Björn för 10 rd.
1719ht173, s 332: Intygas att Jon Månsson i Ingeby, som 1711 köpt 5/12 i N Åna av
bokhållaren Nils Björn för 140 rd, nått full lagfart därpå utan klander. Såsom obördig bör han
hembjuda kronan lotten innan fasta kan beviljas.
1720ht70, s 394: Fasta på 5/12 i N Åna för Jon Månsson i Ingeby, som sistl 23/2 fått
landshövdingens tillstånd att söka fasta. ‎(1 ub 17ht 127)‎.
1722ht205, s 211: En halv 1/8 i S Ås för bröderna Nils och Olof Perssöner i S Ås. De har
1709 köpt 1/6 av farbrodern Elof Månsson i Bergskog för 20 rd, varav Nils betalat 1/4 och
Olof 3/4. Nils har 1721 tillbytt sig 1/4 av samma 1/8 av farbrodern Nils Månsson i Svenserud
för vederlag i Svenserud och köpt av farbrodern Jon Månsson i N Åna 1/12 av 1/8 för 10 rd.
1724ht122, s 448: Hustru Sigrid Månsdotter i Mosserud har sålt sin arvejord 1/12 av 1/8 i S
Ås till brodern Jon Månsson i Åna för 10 rd och denne har för samma pris överlåtit jorden till sin
brorson Nils Persson i Ås, som fått fasta därpå. Yrkande av Sigrids son David Persson att få
börda sin mödernejord avslås.
1728vt25:
Jon Månsson i Norra Åna meddelar att hans måg Lars Nilsson från Kringeråsen sålt sin ärvda
lösegendom och insatt 40 rd i jordköp tillsammans med svärfadern i den hemmansdel som de
besitter i Åna, vilket Jon vill lämna sina barn till efterrättelse.
1738vt2:
Jon Månsson i Norra Åna, som avvittrat sina barn och endast behållit något för sin egen
nödtorft, förordnar att hans dotter Marit Jonsdotter och hennes man Lars Nilsson i Norra Åna
skall för den vård de utlovat äga den lösegendom han kommer att efterlämna.

Gift 28 december 1696 i V Ämtervik sn ‎(ekr)‎ med efterföljande ana. ‎(Barn 3, s PAGEREF
t_1_1 1 , Far 12, s PAGEREF t_3_4 2 )‎
Barn:
Marit Jonsdotter. Född 30 mars 1700 i Ingeby, V Ämtervik sn ‎(ekr, kr)‎. Död 31 maj 1768 i N
Åna, Sunne sn ‎(ekr)‎. Begravd där 5 juni 1768. Levde i Norra Åna, Sunne sn. ‎(Se 3, s
PAGEREF t_1_1 1 )‎.
Ingeborg Jonsdotter. Född 30 november 1702 i Ingeby, V Ämtervik sn ‎(ekr)‎.
Brita Jonsdotter. Född 23 januari 1705 i Ingeby, V Ämtervik sn ‎(ekr)‎.


View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar

#1
Jon Månsson ‎(400-29)‎
Död (174.) N.Åna, Sunne ‎(S)‎
Familj med Marit Arvidsdotter
Jon Månsson ‎(400-29)‎
Död (174.) N.Åna, Sunne ‎(S)‎
Maka
Marit Arvidsdotter ‎(400-30)‎
Död mellan 1736 och 1740 N.Åna, Sunne ‎(S)‎

#1
Dotter
Marit Jonsdotter ‎(400-147)‎
Född 1696
Död 31 Maj 1768 ‎(Ålder 72)‎ N.Åna, Sunne ‎(S)‎