Nils Pålsson Krabbe  ‎(4-1432)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Nils Pålsson Krabbe

Född: mellan 1613 och 1627
Begravd: 8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult
Personliga fakta och detaljer
Född mellan 1613 och 1627


Källa: katekismi, Hans Arlock

Vigd
Vigd Hanna Persdotter -
Vigd
Ugedagsbonde helgård under Vegeholm 1676 ‎(Ålder 63)‎ Heljaröd, Farhult


Källa: mtl

Händelse 1689 ‎(Ålder 76)‎ N.Heljaröd, Farhult


Källa: fb

Bonde, närvarande i Malmö vid bou e. sin syster Ingar 19 November 1691 ‎(Ålder 78)‎ N.Heljaröd, Farhult


Källa: bou ‎[Niklas Hertzman]‎

Fadder till Trued Arvidssons dotter Hanna 1692 ‎(Ålder 79)‎ N.Heljaröd, Farhult


Källa: fb

Fadder till Trued Arvidssons son Måns 1695 ‎(Ålder 82)‎ N.Heljaröd, Farhult


Källa: fb

85 år och sängliggande 1698 ‎(Ålder 85)‎ N.Heljaröd 5, Farhult


Källa: katekismi

BegravdNils NILSson [u.å.]
8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult


Källa: db

Senast ändrad 29 Januari 2005 - 19:38:00
Visa detaljer om ...

Parents Family  (999-3205)
Nils Pålsson Krabbe
1613 - 1702

Immediate Family  (22-7)

Immediate Family  (999-2176)
Hanna Persdotter
-
Svenborg Nilsdotter
1656 - 1736

Immediate Family  (4-1574)


Anteckningar

Anteckning
Niels Poffuelsson Krabbe ‎[fb 1692]‎. Kallas oftast endast Nils Pålsson.Det finns även en ryttare Nils Pålsson i N.Heljaröd på 1690-talet.
I Ausås finns Krabbehuset. Skånes Ortnamn, Södra Åsbo härad: "Enligt uppgift av meddelaren kallades en gård så efter en medlem av den danska ätten Krabbe, som innehade Vegeholm under senare hälften av 1500-talet och förra hälften av 1600-talet." ‎(under Herninge i Ausås socken)‎

Anteckning
Dansktalande ‎[katekismilängd 1698]‎.

Anteckning
Torde avse Nils Pålsson som saknas för övrigt i db. En Nils Nilsson gifte sig ungefär samtidigt vilket kanske förklarar en felnotering. Det helaär dock inte säkert...

Förekommer som vittne vid följande tillfällen :

Anteckning


Rigels patronymikon och hemvist på hemmanet nr 5 gör det sannoliktatt Nils Pålsson är hennes far. Kerstina nämns som Rigels syster när honbegravs. Svenborg kan säkert också föras till denna familj.
Per passar bra på namn och tid, men är obestyrkt.
Jöns och Inger har täta vittnesrelationer. Även Gertrud förekommeri fadderkretsen. Både Gertrud och Jöns döper döttrar till Inger eftersysterns ‎(!?)‎ död. Gertrud i sin tur har täta relationer med både Rigel ochSvenborg, och döper själv en dotter till Rigel. Svenborgs dotter Sissadöper sin dotter 1734 till Rigel, kort efter moster Rigels död.Alla dessa kan vara ‎(halv!?)‎syskon, men bevisen måste ytterligare stärkas.
Tufve är ett annat problembarn. Han döper döttrar till både Rigeloch Gertrud, den senare kort efter systerns ‎(!?)‎ död 1720. Tre avGertruds barn förekommer vid Tufves barndop. Däremot är de andraovannämnda barnen helt utan relationer med Tufve...

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Familj med föräldrar

#1
Nils Pålsson Krabbe ‎(4-1432)‎
Född mellan 1613 och 1627
Begravd 8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult
Familj med okänd
Nils Pålsson Krabbe ‎(4-1432)‎
Född mellan 1613 och 1627
Begravd 8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult

Familj med Hanna Persdotter
Nils Pålsson Krabbe ‎(4-1432)‎
Född mellan 1613 och 1627
Begravd 8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult
Maka

#1
Dotter
Svenborg Nilsdotter ‎(4-1615)‎
Född mellan 1656 och 1661 43
Begravd 10 Oktober 1736 ‎(Ålder 80)‎ Viaköp, Farhult
Familj med okänd
Nils Pålsson Krabbe ‎(4-1432)‎
Född mellan 1613 och 1627
Begravd 8 Mars 1702 ‎(Ålder 89)‎ N.Heljaröd, Farhult