Olof Jönsson  ‎(3-541)‎
Kön: ManMan
      

Namn:
Olof Jönsson

Född: mellan 1644 och 1646
Begravd: 26 Maj 1702 ‎(Ålder 58)‎ Prästgården, Jonstorp
Personliga fakta och detaljer
Född mellan 1644 och 1646


Källa: db,katekismi

Vigd Kerstina ‎(Okänt)‎ -
Möjl. i gatehus 'kallaß Tunnebärge huus' 1663 ‎(Ålder 19)‎ Jonstorp sn och by


Källa: mtl

Händelse 1672 ‎(Ålder 28)‎ Jonstorp sn och by


Källa: mtl

Fadder till Lars Svenssons dotter Elna 1690 ‎(Ålder 46)‎ Tunneberga, Jonstorp


Källa: fb

'Oluff Prestebonde' 1691 ‎(Ålder 47)‎ Jonstorp sn och by


Källa: fb

Fadder till Nils Svenssons dotter E___ 1691 ‎(Ålder 47)‎ Jonstorp sn och by


Källa: fb

Händelse 1697 ‎(Ålder 53)‎ Prästgården, Jonstorp


Källa: db

54 år 1698 ‎(Ålder 54)‎ Jonstorp 10, Jonstorp


Källa: katekismi

Händelse 1699 ‎(Ålder 55)‎ Prästgården, Jonstorp


Källa: fb

Fadder till Hans Jonssons son Nils 1699 ‎(Ålder 55)‎ Tunneberga, Jonstorp


Källa: fb

Händelse 1701 ‎(Ålder 57)‎ Jonstorp sn och by


Källa: fb

Fadder till Lars Jönssons son Gudmund 1701 ‎(Ålder 57)‎ Hässlebo, Jonstorp


Källa: fb

Begravd56 år gl
26 Maj 1702 ‎(Ålder 58)‎ Prästgården, Jonstorp


Källa: db

Senast ändrad 20 November 2011 - 11:59:00
Visa detaljer om ...


Immediate Family  (8-2775)
Kerstina ‎(Okänt)‎
1644 -
Toren Olofsdotter
1691 - 1728


Anteckningar

Anteckning
Kallas Olof JONson i några belägg.

Anteckning
Hans tjänstepiga Throen avlider 1697.

Anteckning
Annexehemmanet blir efter Olofs död boställe åt vicepastorn Tomas Lang.

Förekommer som vittne vid följande tillfällen :

Anteckning


Nils och Karna är direkt nämnda som barn, Truen har vittnesrelationermed de andra. Anders Sonnessons hustru tillhör av samma skäl också säkertfamiljen. Hennes namn är belagt i Luggude domb 1723 20/2 ‎[Arlock]‎. Hos Anders Sonnesson bor‎[svägerskan!?]‎ Truen när hon gifter sig 1707.

View Notes for ...


Källor
Det finns ingen källcitat om denna person.

View Sources for ...


Media
Det finns ingen mediaobjekt för denna person.
View Media for ...


Släktingar
Familj med Kerstina ‎(Okänt)‎
Olof Jönsson ‎(3-541)‎
Född mellan 1644 och 1646
Begravd 26 Maj 1702 ‎(Ålder 58)‎ Prästgården, Jonstorp
Maka

#1
Dotter
Toren Olofsdotter ‎(8-2795)‎
Född 1691 47 47
Död 1 April 1728 ‎(Ålder 37)‎ Utvälinge, Välinge