genealogy in scandinavia
Din personsökare på nätet   

Fyll i några av sökfälten


 
 
OBS! Varje hemsida ansvarar själv för uppgifterna.
  Välj hemsidor att söka i
MinSläkt 
Disgen 
Holger 
Family Tree PHP 
phpGedView 
TNG 
PAF 
Legacy 
GeneaNet 
GedcomWebExport 
diverse 

  Välj databaser att söka i (endast sökningar som inte kräver medlemskap eller abonnemang)
 Efterlysningsforum
 SHD
 Arkiv Digital
 Rötter
 JBGF
 Disbyt
Kråken
 NOMAGO
Markera allt eller inget 

 

 

 

 

 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies