genealogy in scandinavia


 

Släktdatabaser


Min egen databas, som nu omfattar över 100 000 personer, har vuxit fram under över 10 års forskningar bland mina anor i häradena Luggude (främst Kullabygden), Södra Åsbo, Norra Åsbo och Göinge (främst Västra Göinge). Intresset utvidgades snart från bara mina egna anor till hela befolkningen. Redan från början inriktade jag mig på den ofta svårforskade tiden före husförhörslängdernas början. Tanken var att en databas över denna period skulle vara till störst nytta. Därför innehåller databasen till övervägande delen 1700-talsmaterial.

Förutom den rena allmogebefolkningen innehåller databasen också många uppgifter om adel, präster och borgerliga släkter. För dessa är den geografiska spridningen större och hela Skåne och även i vissa fall andra delar av landet finns representerad. Källan för dessa uppgifter är ofta tryckt litteratur. På senare tid har jag också börjat forska om soldater och resande, som alltså också finns rikligt representerade i databasen.Jag har tidigare hänvisat till att databasen funnits tillgänglig i Disbyt, men från och med nu kommer Disbyt enbart att innehålla min närmaste släkt.

Däremot har jag installerat PhpGedView här under scangen.se, och där finns min pappas släkt från Skåne och min mammas släkt från främst Ångermanland i varsin databas. Välkommen att besöka


Samma varningstext som förr är dock lika befogad nu!

Ingen garanti lämnas på riktigheten av uppgifterna. Alla uppgifter skall och bör kontrolleras mot originalhandlingarna!


 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies