genealogy in scandinavia
 

GID Converter 1.0

Översätt ett GID-nummer till klartext!
Har du någon gång undrat vad ett visst GID-nummer egentligen pekar på för volym i kyrkböckerna? Alltså den kod till källan som används av företaget Genline. Kanske du själv har noterat ett nummer men inte längre abonnerar på Genlines tjänst, eller vill hjälpa någon som endast hänvisar till ett sådant nummer.
Nu finns lösningen! Med hjälp av ScanGens GID Converter matar du bara in den första eller de två första siffrorna i koden, t ex 2009 eller 2009.50, och får svar direkt vad detta betyder. Sedan är det enkelt att återfinna källan i originalhandlingen eller hos andra nätaktörer.
En extra finess är att du kan göra denna sökning direkt i din webbläsares adressfält. Skriv bara "gidconverter.scangen.se/" följt av det sökta GID-numret, t ex gidconverter.scangen.se/2009.50 och tryck på Enter-tangenten!

GID-nummer
Skriv den första siffran, eller de två första siffrorna i GID inklusive punkten (.)
Exempel: 2009.50 eller 2009
(det går i nuvarande version inte att söka på den tredje siffran i GID)

 

 

 

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies