genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Folkbokföringen, , , 2008-10-28 13:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9965
2008-10-27 12:43 

Hej!
Kan man i dag via datorn få tillgång till uppgifter in på 1900-talets första decennier? Ser på anbytarsidor att det är vanligt att man där ibland redovisar uppgifter fram till dags dato! Hur mycket av kyrkoboksuppgifterna är offentliga? Kan man beghära ut handlingar på allt och alla, eller är vissa uppgifter skretessbelagda?
Är det någon som kan ge svar på detta?

Hälsn.
Anders A 
  SVAR 2008-10-27 17:50

Enligt Tryckfrihetsförordningen är alla kyrkoböcker allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa i dem och att begära uppgifter eller kopior ur dem.

Men, enligt Sekretesslagen gäller sekretess "för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs". Det är således en enstaka uppgift som kan sekretessbeläggas, inte hela boken eller ens hela sidan. Om en uppgift sekretessbeläggs, gäller sekretessen i 70 år.

Det är således bara bråkdelen av en bråkdel av uppgifterna i kyrkoböckerna som överhuvudtaget kan bli föremål för sekretess. Ibland ser man uppgifter, även från officiellt håll, om 70 års sekretess som om det vore ett generellt sekretessbeslut. Detta är grovt felaktigt. Det är bara enstaka uppgifter som kan sekretessbeläggas.
  SVAR 2008-10-27 20:15

Bo!
Tack för ditt klargörande om sekretessförhållanden.Nu är det väl så att i släktforskarkretsar följer man vissa etiska principer, man "hänger inte ut" folk och anhöriga hur som helst. Jag är dåligt insatt i vad som i dag ryms i en folkbokföringsakt. I gamla tider kunde ju prästen skriva i stort sett vad han själv tyckte.
Jag vill exemplifiera min inledande fråga: En morbror till mig "försvann" i Amerika på 40-talet. Det visade sig att han återvänt, jag hittade honom med adress födelse-o.dödsuppg. i Sv.Dödbok, han var änkling. Hur får jag på enklaste sätt reda på hustruns namn o. födelseort samt uppg. på ev. barn?

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-10-27 21:51

Du kan begära en kopia av personakten för din morbror från Landsarkivet/församlingen (beroende på var den förvaras). Den innehåller bl a uppgifter om bosättning, hustrur och barn. Om han gifte sig och fick barn i Amerika och de inte följde med till Sverige, är det tveksamt om dessa uppgifter finns i personakten. Det legala underlaget finns ju i Amerika, inte i Sverige. Även i andra avseenden (bosättning) kan personakten vara ofullständig.

Blankett för personakt kan man bekanta sig med på www.djursdala.net/vhsf/personakt.pdf
  SVAR 2008-10-27 23:36

Tack Bo!
Nu har jag fått tämligen klart för mig vad som gäller. Betr. allmänna kyrkoboksuppgifter efter 1895 så får jag väl ge mig till tåls tills att dessa är avfotograferade och tillgängliga på CD-skivor. Jag har nämligen åtskilliga släktingar som  jag skulle vilja leta reda på.

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-10-28 13:07

Vad betyder följande beteckningar i Sv. Dödbok

Källor:
RTB 86/SPAR 90

Hälsn.
Anders A
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies