genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson Ekelöf, Jöns, Lemmeströ, 1715-17212008-10-18 14:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9848
2008-10-16 14:51 

Hej!
Gäller ryttaren Jöns Hansson Ekelöf o.h.h. Signild Pärsdotter. Försöker tyda födelsenotiser för  deras barn, född 1715 GID 1293.1.79900, född 1721 GID 1293.1.80700.
Finns det ev. någon som har lust att titta på detta? Det fanns även en dotter, Elna, f, 1717, henne har jag uppg. på. Det kan ev. finnas fler barn.

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-10-16 16:24

Hej Anders!

Jag gör ett försök med född 1721 GID 1293.1.80700:

D 6 Martii föddes Ryttaren Jöns
Hansson Elelöf och Signild Pärsdotter .......
en dotter döpt dn:Oculi. Nom. Karna.
Fadrar Bodill Hans Pärs i Odalaröd(?), Jöns
Pärs i Biör........, Truls Pärs i ...... .........
Hans Olss ibm, pig Bodill Hansdot i .........

Hämtat ur Jorge Lintrup: Latin för Släktforskare:
Oculi= 3:e söndagen i fastan
"Mina ögon (oculi) ser alltid åt Herren"

Karna döptes alltså söndagen den 12 Mars 1721.

Kanske någon anna kan fylla i det som saknas och även
rätta till eventuella fel?

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl
  SVAR 2008-10-16 18:14

Tack Nils-Åke!
Här gäller det att kunna latin!
Jag är trol.vis på villospår när det gäller det andra Gid-numret.

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-10-16 23:07

Anders!

Det stämmer att du är på villospår. Barnet föddes 17 mars 1717,  se GID 1293.1.80200. Skriften tycks svårare att tyda. Skall försöka imorgon.

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl
  SVAR 2008-10-17 20:15

Hej Anders!

Nu gör jag ett försök att läsa Lemmeströ (M) Inflyttning,Utflyttning 1689-1747 GID 1293.1.80200 bild 49 av 162.

1717 d 17. Martii föddes Jöns Hansson Eke
löf ( ryttare) och Signild Pärs doter (.......) en
doter. Döpt fredagen ... .......... 3, 22: ejus
Nom: Selma: Fadrar Karna Jöns Pärss i Biör......
Nils Jepss ibm: Cirstina Bengt Simonss(?) ibm
Anders Hans ibm Måns Jönsson ibm
(överstruket) Simon Pärss ibm. Anna Pärss i Odalröd(?).

Selma döptes alltså fredagen den 22 mars. Den saknade texten mellan fredagen och 3 har något att göra med 3:e söndagen i Fastan, som det året var den 24 mars.

Kanske kan vi få hjälp av någon med de saknade orden?

Hälsningar

Nls-Åke Lundahl
  SVAR 2008-10-17 20:55

Nils-Åke!
Stort tack för din hjälp!  Jöns o. Signild fick trol.vis dessa två döttrar, jag har i varje fall inte hittat fler barn.
Nu skall jag rådfråga militära register om Jöns H. Ekelöf möjl.vis deltog vid Poltava.

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-10-18 12:41

Jöns och Signe fick 4 barn

Barn Kerstina Jönsdotter.
Född 1713-04-02 i Nr 10, Lemmeströ (M).

Den 2 aprilis föddes Jöns Hansson och Signild Pärsdotter, som nyligen
komna till Lemmeströ och hemmanet nr 12, som Mauritz Ohlsson tillförne
åbodde, en dotter, döptes andre dag påsk den 6 ejusdem, vid namn
KIRSTINA. Faddrar: Karna Pärs (Jöns Pärs) i Biörkesåkra, Bengt Simonsson
i Lemmeströ, Pär Gregersson ibm, Matz Pärsson, Hans Pärsson i Svedala,
Giörne Bodelsson ibm, Bengta Hansdotter i Dumme, Truls Pärsson i
Ladugården, Anders Hansson i Lämmeströ.

Ingar Jönsdotter.
Född 1715-08-09 i Nr 10, Lemmeströ (M).

Den 9 augusty föddes Jöns Hansson ryttare och hans hustru Sine
Pärsdotter i Lemmeströ en dotter, döptes den 12 dito, vid namn INGAR.
Faddrar: Karna Jöns Pärs, Truls Pärsson i Ladugården, Nils Ips i
Lemmeströ, Bengt Simons hustru ibm, Giertrud Anders Hans ibm, drängen
Truls Willumsson, Elna Jöns Ols ibm, Hans Pärsson i Odelröd.

Ellna Jönsdotter.
Född 1717-03-22 i Nr 10, Lemmeströ (M).

Den 17 marty föddes Jöns Hansson Ekelöf (ryttare) och Signild Pärsdotter
inhyses i Lemmeströ en dotter, döpt den 22 dito, vid namn ELLNA.
Faddrar: Karna Jöns Pärs i Biörkesåkra, Nils Jeps i Lemmeströ, Kirstina
Bengt Simons ibm, Anders Hansson ibm, Pär Jönsson ibm, Sven Pärsson ibm,
Hans Pärsson i Odelröd.

Karna Jönsdotter.
Född 1721-03-06 i Nr 10, Lemmeströ (M).

Den 6 marty föddes ryttare Jöns Hansson Ekelöf och Signild Pärsdotter i
Lemmeströ en dotter, döpt den 12 dito, vid namn KARNA. Faddrar: Bodill
Hans Pärs i Odelröd, Jöns Pärsson i Biörkesåkra, Truls Pärsson i
Lemmeströ, Kirsti Hans Ols ibm, pigan Bodill Hansdotter i prästgården.

MVH
Bo i Urshult

  SVAR 2008-10-18 14:42

Bo i Urshult!
Tack för en imponerande redogörelse, men allt detta har du väl inte kunnat utläsa ur Genlines material?
Jag räknar väl inte med att det går att få fram mer uppgifter kring Jöns H Ekelöf. Vad som framkom i din redogörelse var att Jöns o. Sgnild var inflyttade till Lemmeströ, men dom kan väl ha kommit från någon annan plats i församlingen? Jöns dödsnotis har jag hittat, d.25/81745, men inte Signilds.
Jöns var ju ryttare vid Skånska Dragonreg, vad jag undrar lite över är att han blev inskriven 1715, han var då 35 år!  Har han möjl.vis då hunnit med en vända med Karl XII i Ryssland?
Jöns H Ekelöf var min MM FM MF MF
 Hälsn.
Anders Andersson
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies