genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Läshjälp, , Fjälkinge, 2008-10-15 17:25

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9807
2008-10-13 12:27 

I bifogade bild från vigselboken för Fjälkinge vigs en del par medan det för andra används ett annat verb som jag inte kan läsa. Vilket är detta verb och är det någon skillnad mellan de olika "vigslarna"?

Klicka för en större bild

Vigselbok.JPG
  SVAR 2008-10-13 13:32

Ordet är "fästis" men jag är faktiskt osäker på om det här är en synonym till "vigdes" eller om det kan betyda trolovning eller lysning. I Anderö, Ordbok för släktforskare anges att "fästning" betyder trolovning.

Hoppas att någon annan kan reda ut begreppen.
  SVAR 2008-10-13 21:59

Hej Sven-Olle!
Om nu fästis skulle betyda trolovning, vilket verkar mycket troligt - har du hittat något/några av dess par senare i vigselboken, där det står att de gifter sig?
Jag har haft ett par, som det vid varje barnafödsel står "hans fästekvinna XX XX" .Jag har inte hittat att de har gift sig någonstans, däremot i bouppteckningarna står det att hon är skild, men hos honom står det ogift man.
Kan man tänka sig att detta fästis, fästekvinna, trolovade, var det något man förankrade i kyrkan, för att barnen inte skulle kallas oäkta??
  SVAR 2008-10-14 17:45

Hej Lotte och Anders!
Jag har tittat lite närmare på handlingarna och på böckerna står det faktiskt lysnings- och vigselbok. Kollade åren 1699 - 1702 och fann att antalet "fästingar" och vigslar var nästan exakt lika stort. Hittade ett par som först fästes och sedan vigdes ett par månader senare. Det var tydligen något som förekom i slutet av 1600- och början av 1700-talet och som var liktydigt med lysning..
Enligt 1686 års kyrkolag skulle lysning ske tre söndagar i rad, Skulle mannen ut i krig räckte med en lysning vilket också var fallet om någon av parterna var nära döden. 1734 skärptes lagen så att det bara var "krig" som medgav undantag. Fr o m 1969-07-01 är lysningen frivillig men hindersprövning sker fortfarande.
Om det i lag fanns skyldighet för prästen att notera "fästingar" i vigselbok eller annorstädes vet jag inte.
Att vara född i fästan ( jag har faktiskt hittat detta uttryck som inte ska förväxlas med det moderna att vara född i farstun) innebar en bättre ställning för barnet än om detta var fött u.ä.
Under bläddrande i vigselboken hittade jag den notering som finns på bifogade bild och som handlar om ett begånget lägersmål. Kan dock inte tyda hela texten varför hjälp med detta tacksamt emotses.

Bilden kommer från ArkivDigitalKlicka för en större bild

Laegersmaal.JPG
  SVAR 2008-10-14 19:54

Man kunde undersöka om de som "fästes" men inte vigdes i Fjälkinge möjligen finns vigda i någon annan socken. Det var väl inte ovanligt att lysning kunde ske i mannens hemort medan vigseln skedde i kvinnans.

Bilden:
Samma dagh stodh Ryttaren Lars Nyman i Nymöe uppar [uppenbar?]
skriftt, för begångit lägersmåhl med Qwindfolket
Kerstij

  SVAR 2008-10-14 21:56

Tack för svaret! Jag förstår dock inte vad som avses med att stå uppenbar skrift.
Så har jag gått lite fram i vigselboken till 1745 och där hittat den notering som finns på bifogad bild. Jag tycker mig förstå att det där är fråga om redovisning av ett lysningsförfarande men jag klarar inte ut alla detaljer.

Klicka för en större bild

Lysning.JPG
  SVAR 2008-10-15 00:08

Uppenbar skrift eller uppenbart skriftermål eller uppenbar kyrkoplikt var den bikt som skedde inför församlingen i kyrkan efter vissa brott. Man kunde också få enskild skrift endast med prästen i sakristian [Anderö, Ordbok för släktforskare].

Bilden:
d 7 Julji äl[ler] Dca 5 post 3tis [Trinitatis] afkun-
nades ächtenskap 1sta gång för drän-
gen Jon Larsson och änckan Nilla
Olufzdotter i Nymöe. Copulera-
des d 4 aug: äl. Dca 9 post
3tis
betalt chartan

  SVAR 2008-10-15 17:25

Tack Anders!
I översättning till nusvenska så innebär anteckningen om jag fattat det hela rätt  att det lyste första gången för paret den 7 juli varefter de vigdes den 4 augusti.
Andra och tredje lysningen gjordes kanske inte gjordes eller också antecknades de inte i vigselboken.
Jag har också lärt mig följande:
"Charta sigillata (latin) = stämpelpappersavgift, införs 1660, påförs vid utfärdande av vissa officiella dokument, t.ex. lysning. År 1732 ersätts charta sigillata med kontantbetalning, 1748 återinförs charta sigillata."
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies