genealogy in scandinavia



Äldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]



Läshjälp Malmö St Petri, Gid1313.81.37700, , 17132008-09-08 17:47

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9237
2008-08-26 14:20 

Kan någon hjälpa mig att tyda ut vittnenas namn
på Hans Nilsson och Elisabeth Månsdotters dotter
Karna f 1713 /9
GID 1313.81.37700

Klicka för en större bild

Karna1713.jpg
  SVAR 2008-08-28 08:08

Några namn skymtar fram osäkert, men det är nästan bättre att vänta tills man kan läsa det här med Arkiv Digitals originalkvalitet i färg, än att gissa.

Bilderna kommer inom kort att finnas på AD Online. (www.arkivdigital.se)
  SVAR 2008-08-28 09:00

Tack Anders
Då är det bara att vänta återkommer du
när det är dags? eller skall jag påminna dig
och i så fall vilken tidsperiod ??

mvh Raoul
  SVAR 2008-08-29 10:28

Det här är tydligen Malmö St Petri CI:1. Just nu finns i den serien CI:6-CI:9 på AD Online, så det verkar som det är nära förestående att den kommer in. Det finns en länk med de senaste inlagda volymerna här, och man jobbar med Malmö just nu.
www.arkivdigital.se/volumes/latest

De här bilderna är mycket mer lättlästa även för dig, så du kanske ska byta ditt abonnemang från Genline när det går ut.

Du kan påminna mig då och då!


  SVAR 2008-08-29 11:59

Tack Anders
Jag kollade med Arkivdigital och Gabriel Wallgren
skrev att till helgen skulle det vara inlagt
Självklart skall jag köpa abonnemang med det snaraste
Men behöver nog kanske ha din hjälp i alla fall

mvh Raoul Murman
  SVAR 2008-09-05 12:11

D: 9 hemmadöptes för dedz swaghetz skull Hans Nilss
barn wid N: Karna, föd d. 8 febr: Modrens
N: Lisbeth Månsdoter; faddrar Oluf Ris,
gesällen Gierdt N: drängen Jöns, h: Karin
Bengt Möllares hölt barnet, h: Boell
Jönssa, pigan Anna Stina Kiusteres(??), Hr: Bredal
förättade wärket.


Bilden från Arkiv Digital


Klicka för en större bild

malmoe_st_petri_fb_CI1_s_289_1713.jpg
  SVAR 2008-09-08 17:47

Tack igen Anders
Det var väl rackarns att man inte skall hitta
några ledtrådar som härleder till Hans Nilsson
från Österwärn´s far eller mor men men Jag får söka vidare

PS det var skillnad kan man lungt säga om arkiv digitals
bild och genline
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 






© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies