genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lorensdotter, Bodil, Malmö St:petri, 17012008-08-29 12:36

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8441
2008-05-17 17:11 

Kan någon hjälpa mig att tyda vilka vittnen som fanns med när Kristina Kock Eriksdotter föds 1701
se bif bild  Då jag försöker finna dels Erik Kock´s anor men också samtidigt Bodil Lorensdotter
Jag har funnit att det finns 2 st Bodil Lorensdotter / Holtz  men jag tror att i vittnena finns ett Lorentznamn

Bilden kommer från GenlineKlicka för en större bild

Kristina-Kock-Eriksdotter-f.jpg
  SVAR 2008-05-18 22:05

Vittnena är

Ernst Stein, Just Hermansson, Jörgen Apotechargesell, Anders Riber, Lorentz Krämers h[ustru] bar barnet, Sara Wasmundsdotter, Sara Månsdotter, J[ungfru] Else Larsdotter
  SVAR 2008-07-14 18:30

Hej Anders och ett stort tack för läshjälpen
Jag har mailat dig ytterligare en .pdf fil
från Malmö Stadsarkiv som jag vore tacksam om du kunde
"översätta" som troligtsvis handlar om Erik Kock
alltså Kristina Kocks far
mvh
Raoul Murman
  SVAR 2008-08-29 12:36

Anno 1735 d 3 Maij och fölliande dagar,
som skifttes Protocollet utwisar infunno
sig uppå ?? samt skiedde
kundgiörelse å Prädikostohlarne Skiftes ?
?? Justitea Borgmästaren
Anthon Borg, Stads Secreteraren Henrich
Falkman, Rådmännen Sven Carnej(?) och
Andreas Bratt uthj afl. Borgarens
Eric Kocks hus, till att eftter honom
som d: 8 Novembr 1734 med döden afli-
dit, förrätta laga skiftte, emellan En-
kian Anna Hansdother och Sahl. Eric
Kocks barn, af des förra äktenskap, ??
Sohnen Skrifwaren Petter Kock i Landscro-
na, å hwars wägnar des laga fullmäk-
tig Landsfiscalen Hr Hans Borgström
warit tillstädes, och Borgaren samt
Peruqvemakaren Mäster Christian Krak-
oa, som har äldsta dothern Stina
Kock till hustru, men andra dothern
Catharina Kock, hwilken kommit i giftter-
måhl med färgaren Delvendahl(?), och för några
åhr sedan rest med honom till Finland,
war ej tillstädes.


Fortsättningen innehåller inga släktuppgifter, men det nämns att Erik Kock och Anna Hansdotter upprättat ett testamente daterat 24 maj 1729.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies