genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Medellängd På Anfäder, , , 2008-08-26 23:01

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=9239
2008-08-26 20:04 

Har en lite udda fråga. Skulle gärna vilja veta medellängden på mina anfäder under 16, 17, och 1800-talet. Antar att det någonstans finns statistik på detta, är det någon som vet?

Hälsningar
Anders A
  SVAR 2008-08-26 20:25

De som håller reda på detta är osteologerna. Caroline Arcini har i sin bok "Åderförkalkning och portvinstår" ett uppslag (s. 56-57) där hon visar hur kroppslängden varierat upp och ner alltsedan stenåldern. Tio olika "mätperioder", varav de fyra senaste:
1050-1500 e.Kr.: Män 172 cm, kvinnor 162 cm.
år 1850: Män 165 cm, kvinnor 154 cm.
år 1926: Män 172 cm, kvinnor ?
år 1990: Män 180 cm, kvinnor 168 cm.

Hälsningar
Bodil P
  SVAR 2008-08-26 21:43

Tack Bodil för ett snabbt svar. Något egendomligt verkar det att medellängden (för män) på medeltiden var 172 cm och sedan sjunker till 165 cm i mitten på 1800-talet? Jag får väl  leta efter en osteolog för en förklaring.

Hälsn.
Anders A
  SVAR 2008-08-26 23:01

Eller läsa lite i Carolines bok. Den innehåller ett helt kapitel (s. 53-58) med titel "Myten om vår kroppslängd". I övrigt handlar den bland annat om välfärdssjukdomar i medeltidens Åhus.
Längden  har varierat upp och ner genom årtusenden. 1800-talsmänniskorna var lika korta som folket under äldre stenåldern. Människorna under yngre stenåldern (2300-1800 f.Kr.) och romersk järnålder (0-400 e.Kr.)  var lika långa som idag. Dessa variationer förklaras med både arv och miljö - näringsläge, sjukdomar, hygieniska förhållanden, trångboddhet, klimat... 
1800-talet var en pressad tid ur försörjningssynpunkt. Det var en period av kraftig befolkningstillväxt och i dess följe svårare för folk att hitta försörjning. Industrialiseringen hade inte hunnit så långt. Ett resultat blev den stora emigrationen västerut. Ett annat kan då ha varit den kortare kroppslängden.

Hälsningar
Bodil P
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies