genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hans Nilsson 1 Eller Hans Nilsson 2, , Malmö, 1691-17712008-07-31 21:43

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8675
2008-06-18 17:13 Jag håller på att forska i mina anor i Murman släkten och har kommit fram till att min farfars farfars farfars far hette Murmästare Hans Nilsson och var "gift"??(jag har inte funnit ngn

uppgift) med Bodella Maria Krakau och detta par fick sammanlagt 9 barn från 1748 - 1762 Ibland denna barnaskara återfinns Bagarmästaren Nils Murman f. 1761 som då blir min

farfars farfars farfar.

Nu är det så att det finns två stycken Murmästare Hans Nilsson som jag försöker hålla isär.
I kyrkoböckerna för Malmö St.Petri under döda har jag funnit en Murmästare Hans Nilsson Murman som dör 1771 och skall då vara 80 år gammal mao född 1691.

Nu är min undran om vem var det som dog 1771 Hans Nilsson 1 eller Hans Nilsson 2
De båda murmästarna måste ha haft någon anknytning med varandra då H.Nilsson 1 som var gift med Elisabeth Månsdotter fick 9 barn mellan 1713 - 1732. Varav en son Nils som

föddes 1724 och sedemera blev Bryggare och "tog" namnet Nils Murman. Denne Nils "Niklas" Murman var vittne när H.Nilsson 2 döpte sin son Nils som blev Bagarmästare Nils Murman.
Det första jag inte blir riktigt klok på är varför tog man namnet Murman ??
och om man ser till ålder så borde Murmästare Hans Nilsson 1 varit 22år när han blev far första gången och 41 år vid sista barnets födelse
Ser man till ålder på Hans Nilsson 2 så hade han varit 57 år vid första barnets födelse och 71 år gammal vid sista barnets födelse.
Så min teori är att det var Hans Nilsson 1 som dog 1771. I så fall vore det kul att veta lite mer om Hans Nilsson 2. Som då är den personen som borde vara min farfars farfars farfars far.
Samtliga dessa går att finna under Malmö St:Petri. Det skulle vara kul om någon kunde kommentera teorierna.
  SVAR 2008-07-31 21:43

Hoppsan nu blir jag ännu mer konfunderad när jag lyckaders hitta en Hans Nilsson  i mantalsuppgifterna
från 1766  Där finner jag honom  med  "små barn"  Adam 6år, Nils 4år, Anna 13 år, Lisbeth 3år och Hans Nilsson 74 år
så jag lutar åt att det är samma person. Trots att inte uppgifterna på barnen är exakta det skiljer + - 1 - 2 år

Det skulle vara intressant om någon ville kommentera eller bekräfta min teori.

Bild id SVAR : A0005521_00330

se även GID   1313.353.10500
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies