genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Andersson, Lars, Bjäresjö; Läshjälp, 17772008-07-26 15:45

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8883
2008-07-26 15:09 

I bifogade notis från Bjäresjös lysnings- o vigselbok från 1777 har gått bet på att tyda texten i mitten av notisen (där det står för vigselnotiser ovanliga ord). Jag har klarat av fram till "----Pigan från Gundralöf Ana Tufwas dotter," men vad står det sedan?
Bilden är hämtad från DigiArkiv; Bjäresjö E1 1746-1847; PICT0016. 
Tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning
Bengt 

Klicka för en större bild

Bjaeresjoe_EI;1.JPG
  SVAR 2008-07-26 15:24

Hej Bengt !
d:13 Julij Lystes till äcktenskap första gån
gen för Enklingen och åboen i Bjeresiö
Lars Andersson och pigan från Gundralöf
Ana Tufwasdotter, och emedan intet
hinder war, utan den förre hadde
afwittrat sina barn och den sednare war
oförlofwadt så fortfaras med lysningen
de twenne påföljande Söndagar
och blefwo de wigda d:12 derpå följande
October.
/Niklas
  SVAR 2008-07-26 15:38

Hej Bengt!
Min tolkning:
D 13 Julij Lystes till Äcktenskap första gången för Enklingen och Åboen i Bjeresjö Lars Andersson och Pigan från Gundralöf Ana Tufwasdotter och emedan intet hinder war utan den förre hadde afwittrat sina barn och den senare war oförlofwad så fortfars med lysningen de twenne påföljande Söndagar och blefwo de wigde 12dre påföljande October.
(Avvittring = avskilja makes eller makas och arvingars del i oskiftat bo. Änkling eller änka får inte ingå nytt äktenskap innan avvittring är gjord) [Ordbok för släktforskare]
Göran Svensson
  SVAR 2008-07-26 15:45

Tack Niklas och Göran för era utmärkta svar.
Hälsningar
Bengt
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies