genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Carlsson, Nils, Sätila????, född 1775-05-052023-11-29 15:47

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=84346
2023-10-06 15:58 

Hej!

Undrar om någon släktforskare med Släktbok för Sätila har tid och möjlighet att se om det finns någon;

Nils Carlsson 1775-05-05 (för att det stått så i en husförhörslängd) vet ej födelseplats, han lever fram till 1837-11-11 Gunlered, Sätila, Älvsborgs län. Vigsel har jag inte funnit någonstans och hustrun Ingrid Larsdotter f 1772-12-23 var? lika svår att finna d 1849-07-08 Kråkereds Tå, Sätila, Älvsborgs län. Jag har funnit fyra barn; Brita Nilsdotter 1810-10-06 Björketorp d 1868-12-14 Kråkered, Sätila. Carl Nilsson f 1813-08-22 Björketorp, Kerstin Nilsdotter f 1815-12-20 Hellingsjö, Björketorp och Anna Nilsdotter f 1820 d 1820 "På ägorna"? Sätila.

Barnens födelseböcker har jag funnit men föräldrarna går för mig inte att uppbringa i någon födelsebok av de jag sökt i bla. Sätila, Hyssna,Björketorp, Bollebygd, Ö och V. Tollstad, Surteby-Kattunga, Tollsjö -säkert utan logik geografiskt men vad göra, det står helt klart stop. (Både Nils och Ingrid fanns med i Döboken 8 men ingen födelsekälla där heller )

Några källor: ArkivDigital: AI:2 Björketorp, Hfl s.107, ArkivDigital: AI:3 Björketorp, Hfl s. 108, ArkivDigital: Sätila (P) AI:6 (1820-1826) Bild: 19 Sida: 31, ArkivDigital: Sätila (P) AI:9 (1836-1840) Bild: 30 Sida: 43

Tacksam för hjälp om möjligt, vet att släktböcker kan vara tidsödande att leta i . . .

Med vänlig hälsning/

Saga-Lena Nilsson

 

  SVAR 2023-10-08 15:41

Mvh/Saga-Lena NilssonKunde köpa boken så hjälpen behövs inte längre.

 

 

  SVAR 2023-11-17 13:14

Nils Carlsson är enligt Sätilaboken ej född i Sätila. Han lär haft soldatnamnet Hult men är fortsatt svår att hitta.

Någon som känner till något om Soldaten Nils Carlsson Hult, enligt övriga uppgifter som ovan - tas det tacksamt emot.

Med vänlig hälsning/

Saga-Lena Nilsson

 

  SVAR 2023-11-17 16:19

Vigda 5/10 1810 soldaten vargeringskarlen Nils Carlsson Hult från Råryggen och änkan Ingrid Larsdotter därstädes. Sätila C:5 (1803-1841) sid. 539.

Så i husf.längden 1808-1814 ,  Råryggen, bör dom i bästa fall finnas!

Anders A

  SVAR 2023-11-17 16:58

Detta är förmodligen ( blivande änkan) Ingrid Larsson från Råryggen.

Sätila C:5 (1803-1841)  sid. 33 , född 2/1 1806, sonen Lars, föräldrar soldaten Peter Kjäck i   o.h.h.  Ingrid Larsdotter från Råryggen.

Anders A

  SVAR 2023-11-17 19:29

Sätila C:5 (1803-1841)  sid. 531, vigda 19/3 1805, soldaten Pter Kjäck och pigan Ingrid Larsdotter från Västra Hult.

Sätila Al:3  (1801-1808)  sid 91 (höger sida)   Soldat Peter Kjäck f. 1782, hustru Ingrid Larsdotr f. 15/12 1775, son Lars f. 2/1 1806.    Peter Kjäck död i Stralsund.

Sätila Al:4 (1808-1814) sid 53.  Soldatänkan Ingrid Larsdotter f. 1755, avflyttad 1810.

( vad man förstår, så gifter hon om sig  5/10 1810 med Nils Carlsson Hult)

Anders A

  SVAR 2023-11-17 19:39

Sätila C:3 (1756-1776) sid. 305  den 15/12 1775 föddes Ingrid , föräldrar Lars Frisk och Britta Pärsdotter från Råryggen

Anders A

 

  SVAR 2023-11-20 19:13

Centrala soldatregistret:  Lars Frisk f. 1742, antagen 1766 vid Älvsborgs regemente, Marks kompani, Rote: Gunlered, socken: Sätila. avsked 1788.  ( född var?, död var?)

Vigsel. Sätila C:3 (1756-1776) sid. 421, den 8/6 1767 vigdes  ??? soldaten Lars Frisk med änkan Britta Pärsdotter från Råryggen, född ca 1743?   Sätila C:4 (1777- 1802)  sid. 381, den 23/12 1790 dog soldatänkan Britta Pärsdotter på Råryggen, i feber, 57 år. (antar att detta är rätt person?)  Men när och var föddes och dog Lars Frisk ??.- och var föddes hustrun Britta Pärsdotter?

Lars Frisk och Britta Pärsdotter fick fyra barn, däribland Ingrid Larsdotter f. 15/12 1775 ( inte 1772!)

Och den 19/3 1805 vigs Ingrid Larsdotter med soldaten Peter Kjäck f. 1782, död i Stralsund ca 1807  ( vid Pommerska kriget 1805-1807)

Och den 5/10 1810, Sätila C:5 (1803-1841) sid 539, vigdes soldaten  vargeringskarlen Nils Carlsson Hult från Råryggen med soldatänkan  Ingrid Larsdotter därstädes.   Den 6/10 1810 ( dagen efter vigseln!)  föds dottern Britta i Björketorp  (socken ca 2 mil söder om Sätila)   I Björketorp noteras Nils Carlsson som åbo!   ( han måste rimligtvis varit skriven här vid vigseln 1810 ?)    Ordningen med vargeringskarlar (reservsoldater)  upphörde 1810-1811.  ( men frågan kvarstår, var föddes Nils Carlsson, ( han var 35 år gammal vid giftermålet!  Var han inskriven som soldat tidigare? Varken han eller Peter Kjäck finns noterade i Centrala soldatregistret!

Anders A

  SVAR 2023-11-21 19:10

Vad är det egentligen som gäller för soldaten vargeringskarlen Nils Carlsson Hult f. 5/5 1775 ??

Enl. husf.längd Björketorp socken Al:2 (1796-1812)  så finns han på sid. 107, Hede, med hustru Ingrid Larsdotter och dottern Britta f. 6/10 1810 i Björketorp.

Googlar man: Studiecirkel -häfte 9- NET,  sidan 19, så får man fram bl.a.:

  Domboksutdrag 1809, hösttinget.  Jag. Eric Storm arrenderar ut med min kära hustru Annas samtycke mitt boställe i Björstorps socken, Gissle kallat, med åbyggnad, åker och äng till vargeringskarlen vid Kongl. Elfsborgs regemente  Nils Hult samt dess fästekvinna och tillärnade hustru Ingrid Larsdotter att nyttja och bebo på ett år räknat från nedanstående dato med sex veckors uppsägning å ömse sidor, för en överenskommen summa av 12 Rd. 24 Sk.  betalas 14 dagar härefter och andra vid nästa oktober. Bostället skall enl. kontrakt med rotehållarna av dem besås till så stort utsäde och sortiment de själva veta, grödan såväl höet inbärgas av roten till hyresfolket, höstbete erhålles å ägorna och allt detta tillägnas hyresmannen, som skall väl vårda åbyggnaderna.

Nya Elfsborgs fästning den 8 maj 1809.  Eric Storm nr 265 vid förste majorens kompani av Elfsborgs regemente, Nils Hult nr 201 vid samma kompani.

En notering i sammanhanget:  Några soldater från Björketorp blev offer för sjukdom och umbäranden under det föga ärorika finska kriget 1808-1809.

Inte mycket som stämmer betr. Nils Carlsson Hult o.h.h.  jämfört med husförhörslängderna i Björketorp!!

Hittade inte heller,  Eric Storm, i husförhörslängderna ,och inte heller varken han eller Nils Hult i regementsrullorna! 

Anders A

 

  SVAR 2023-11-29 15:47

Anders A,

Åhh, vilket enormt arbete du lagt ner och stort, stort tack från mig med flera släktingar som försökt lösa Nils Carlssons födelseplats och än så länge gått bet. Vi fick med din hjälp fler uppgifter än vi hade hittat, för in de nu och fortsätter sökandet.

Än en gång

Stort tack för din tid, kunskap, hjälp//

Saga-Lena Nilsson

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies