genealogy in scandinavia



Äldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]



Andersson, Olof, Landskrona, född 15/4 18382023-09-29 21:42

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=84330
2023-09-27 22:22 

Hej!

Som vanligt, bekymmer med amerikaemigranter!

Sjökapten Olof Andersson f. 15/4 1838 i Viken, d. 4/9 1907 i Landskrona. Gift  2 gånger, hade en stor familj i Landskrona, där tre döttrar emigrerade till  Amerika ( enl. utflyttn.längderna Landskrona)    Fröken Ottolina Emilia Andersson f. 31/8 1867 i Landskrona, till Kalifornien 16/12 1887 , 20 år, reser ensam.   Fröken  Betty Constance Andersson f. 24/11 1876 i Landskrona, 18 år, reser ensam.   Fröken Cornelia Maria Andersson f. 14/8 1887 i Landskrona, till N. Amerika 10/7 1905, 18 år, reser ensam.

Vad som delvis är av intresse, är om någon av systrarna gifter sig till namnet Tarler,  som verkar vara en stor USA-släkt   Googla : Tarler Family History. ( det finns sedan en anknytning till släktnamnet Tarler i Sverige)

Anders A

  SVAR 2023-09-29 18:35

Enligt olika träd på Ancestry så verkar ingen av systrarna vara gift med någon Tarler.

Betty gift med John Baptist Wieland

Ottilia  gift med Bernie Praetzel

Cornelia förmodligen ogift, dog i Connecticut 4/7 1982, 94 år gammal och hette fortfarande Andersson

  SVAR 2023-09-29 21:42

Tack för uppgifterna!

Refererar till  Burlöv Alla:36 (1941-1950)   Det var bröderna Oskar Roland och brodern Allan Rickard, söner till August Rickard Andersson, som 1947 fick Kungl. tillstånd att bära släktnamnet Tarler. Systrarna som nämnts var syskon till Fadern August Rickard Andersson.  Men som framgick så var det ingen av de emigrerade systrarna som det går att anknyta till namnet Tarler.

Det kan i sammanhanget nämnas att det, så vitt jag kan se, endast finns en svensk släkt med namnet Tarler.

Anders A

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 







Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!







ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL








© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies