genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Johannesson Frid, Erik August, Ödskölt, född 10/4 18482023-07-28 20:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=84213
2023-07-23 23:58 

Hej!

Denne Erik August Johannesson Frid f. 10/4 1848 i Ödskölt, Bengtsfors kommun, Dalsland. Gift 29/12 1871 i Ödskölt, då noterad som arbetare. Vid sonen Axels födelse 12/2 1875 är han noterad som fältjägarer.  Har inte lyckats få fram uppgifter om vilket regemente han tillhörde - och vad det ev. finns noterat i rullorna om fältjägaren Frid.

Anders A

  SVAR 2023-07-24 14:50

Generalmönsterrullor - Värmlands fältjägarregemente (S) 613 (1875-1883) Bild 198 (AID: v60399.b198, NAD: SE/KrA/0023)

Han finns här Värmlands fältjägarekår 5:e kompaniet. nr 15.

 

Eva M

  SVAR 2023-07-24 22:50

Tack Eva för uppgifterna!

Anders A

  SVAR 2023-07-25 13:42

Skulle behöva ytterligare hjälp med att reda ut den här avlägsna släktgrenen i Dalsland.

Fältjägaren Erik August Frisk f. 1848, som oä. son till Katarina Eriksdotter f. 1818 i Töftedal,  som oä. ) dotter till Maria (Maja) Andersdotter f. 1788 i Öskölt.  Men vem var fadern?

Töftedal  C:2 (1768-1822)  sid 144, som säger: moder Marja Hansdotter från Holane

Töftedal  HFL (1816-1821)  sid. 10, Gunnarsbyn.  Här finns noterat:  Maja Andersdotter f. 1788, hustru till Anders Bryngelsson f. 1789, omgift ??  Inget om någon dotter Katarina f. 1818.   Har plöjt genom längden. inga fler noteringar om fam.

Järbo Al:5 (1821-1825) Önnes nr 1, sid 86. Här finns:  gifta hustrun Maja Andersdotter f. 1788 med oä. dottern Katarina f. 1818 i Töftedal, plus en rörig text:  Major Gold.... gives skriftlig förbindelse, att om modern Maja Andersdotter  dör, skall ej barnet Katarina vara socknen till last ?   Här finns också noterat om en oä.son till Maja Andersdotter, Andreas f. 10/6 1823.

Ödskölt Al:9 (1830-1835)  torpet Backen, sid. 29.  Hustrun Maria andersdotter f. 1788 i Ödskölt, med oä. sonen Andreas f. 1823 och oä. dottern Caisa f. 1829.  Sedan en text i högermarginalen:  Mannen Bryngel Ohlsson Högsäter, Rölanda - varit från man i 14 år.  Hur tolkar man detta?

Sedan, betr. dottern Katarina f. 1818 i Töftedal.  Hon får en oä. son Erik August f. 1848 i Ödskölt, sam en oä. son Johannes f. 1858.    Katarina Eriksdotter gifter sig 17/10 1873 med f.d. smeden Olof Frisk f. 1799, han 74 år, hon 55.  Katarina dör 1877, Olof Frisk flyttar samma år till Vämland.

Betr. Katarinas mor Maria Andersdotter f. 1788, död i Ödsköld 1868.

Så fader till Katarina bör vara Bryngel Olsson , Högsäter ? (om det nu går att hitta några uppgifter på honom?)

Anders A

  SVAR 2023-07-26 13:00

 

Järbo Al:5, sidan 86.   (Bara frågetecken !)

Gifta hustrun Maja Andersdotter f. 1788 i Steneby ? (Står framöver i HFL noerad som född i Ödskölt)

Gift, när, var och med vem?

Här med oä dottern Katarina f. 12/10 1818 i Töftedal.  Vilka är föräldrarna?

Samt med oä. sonen Andreas f. 1823 i Töftedal.

Nästa "hållplats"   Ödskölt Al:8(1825-1830) sidan  34   Bön.  pigan Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt, med oä. sonen Andreas f. 1823.  Kom från Järbo 1825.

Notering i högermarginalen:  Har varit gift med  ??  Se attest på nr 25   ???   (kan inte tyda texten)

 oä. dottern Katarina f. 1818 är inte noterad i denna flyttning, vart tog hon vägen 1825 ?

Anders A

 

  SVAR 2023-07-26 15:48

Katarina Eriksdotter står i alla HFL noterad som född 1818 i Töftedal.

Töftedal C:2 (1768-1822)  sid. 144.  Född den 15/10 1818  Katarina, oä. dotter till Marja Hansdotter från Holane  ( inte Maria Andersdotter) 

Har förgäves letat efter denna Marja Hansdotter.   Dör hon i Töftedal- eftersom dottern hamnar hos Maria Andersdotter f. 1788, och de båda sedan finns i Järbo 1822  (Maria Andersdotter med oä. dottern Katarina)

Och vart tar Katarina vägen när Maria Andersdotter flyttar till Ödskölt 1825 ?

Anders A

  SVAR 2023-07-26 16:36

Ödskölt Al:12  (1846-1850)  sid. 34  Höga Kas

Inhyseänkan Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt . utfattig.

dotter Katarina Eriksdotter f. 1818 i Töftedal.  med o.ä. sonen Erik August f. 10/4 1848 i Ödskölt.

Anders A

  SVAR 2023-07-28 20:55

Får kasta in handduken - lyckas inte reda ut  vilka som var Katarina Eriksdotters biologiska föräldrar.

Katarina Eriksdotter (vem var Erik?)  Född, enl.alla tillgängliga upp gifter i Töftedal  den 15/10 1818, som oä. dotter till Marja Hansdotter från  Holane.  C:2 (1768-1822)  Dopvittnen torparen Jonas Böna o.h.h. Anna Halvorsdotter, också de från Holane.  Men Katarina Eriksdotter med moder finns inte noterade i husf.l. Holane - men väl dopvittnena.

Går vi sedan fyra år fram i tid, hamnar vi i Järbo (åtskilliga mil från Töftedal)  Järbo A:5 sid. 86  Önne nr 1.  Här finns noterade gifta hustrun Maria (Maja) Andersdotter f. 1788 i Steneby  med oä. dottern Katarina f. 1818 i Töftedal, samt Maria  Andersdotters o.ä. son Andreas Lindström (var kommer det namnet in i bilden?)  född 10/6 1823 i Järbo.  Samt en notering om att Maria Andersdotter absolverats i Järbo.  (det finns ytterligare en del text på den här sidan)

Nästa "hållplats". tillbaka i Dalsland.  Ödskölt Ai:8 (1825-1830)   sid. 16.  Inhyse hustrun Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt med oä. sonen Andreas Lindström f. 1823.

Ödskölt Al:9 (1830-1835)sid. 29. torpet Backen. hustrun Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt, med oä. sonen Andreas f. 1823 och oä. dottern Caisa f. 1829 i Ödskölt.Här finns också en text i högermarginalen betr. Mara Andersdotters make, som vekar ha sjappat från familjen och varit borta i 14 år ?

Ödskölt (1841-1845)  Backen sid. 22.  Pigan Katarina Eriksdotter f. 1818 i Töftedal, notering: Kom från Hådal? Absolverad för lägersmål.

Ödskölt (1856-1860)  Backen  Höga Kas.  Inhyseänkan Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt, dottern Katarina Eriksdotter f. 1818 i Töftedal, jämte Katarinas oä. barn Erik August f. 10/4 1848 i Ödskölt, Johannes f. 22/10 1858 i Ödskölt.

Ödskölt (1871-1875)  Björsby  176.  Här bor backstugesittaren, änklingen  f.d. smeden Olf Fisk f.1799.  Den 17/10 1873 gifter Katarina Eriksdotter sig med Olof Fisk, han 74 år, hon 55.  

Katarina Eriksdotter dör 11/2 1877 (59 år)  Olof Fisk flyttar samma år till Vämland.

Inhyseänkan  Maria Andersdotter f. 1788 i Ödskölt  (eller ev. Steneby, enl. HFL Järbo)    död 17/1 1868 i Ödskölt (79 år)

Men frågetecknen  återstår!   Hette Katarina Eriksdotters moder Marja Hansdotter, eller är hon dotter till Maria Andersdotter ??  Och vem var Katarinas far?  Var det denne Bryngel Olson som nämns i en hfl.?

Kommer inte längre!

Anders A

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies