genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Finerus, Ebbe, Harjager, född ca, 16702022-12-14 11:39

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83536
2022-12-13 11:40 

Ebbe Finerus var länsman i Harjägers härad med bostad i Stora Harria omkring år 1700. Åren 1713-19 var han inspektor över strandriddarna och bodde då i Landskrona, blev efter arrendetidens slut omkring år 1720 tkt vid Stora Sjötullen i Helsingborg och 1727 tullförvaltare där.

Han dog 1729-09-29 i Helsingborg. (Helsingborgs stadsförsamling (Maria) (M) FI:1 (1688-1749) Bild 1060 / sid 102)

Vilka var hans föräldrar?

  SVAR 2022-12-13 13:41

Enl. nätuppgifter var han född 17/12 1691 i Helsingborg, gift där 1720 med Maria Ståhle.

Ett tips är nog att att läsa stadens domböcker - här brukar finnas mängder av uppgifter av skiftande slag.

Anders A

  SVAR 2022-12-13 19:34

Ebbe Finerus.  Han kan inte vara född 17/12 1691!  Gift1. omkring 1698 med  Maria carlsdotter Pictorius, f. ca 1678, d. 1/4 1719 i Landskrona.  Gift 2. 13/1 1720 med Maria Ståhle f. 31/3 1690 i Helsingborg, d. ca 1778.  

Han hade flera barn i dessa äktenskap.  Googla : Född 1807-03-09 Starby (L)   Här finns en förteckning med angivna barn.

Anders A 

 

  SVAR 2022-12-13 20:27

Ytterligare en "nätuppgift":   Ebbe Finerus var först utridare i Malmö. och avlade trohetsed till staden 30/4 1694.  Blev sedan länsman i Harjagers härad.

Anders A

  SVAR 2022-12-14 11:39

Det verkar finnas lite olika uppgifter betr. Finerus-släkten (släkterna?)   Ebbe Finerus, f. ca 1678 - verkar mest troligt.  En uppgift -född i St. Harrie ?

Det finns inga kyrkboksuppgifter för aktuella tiden.  Det enda är att gå till domböcker, betr. St Harrie- Harjager häradsrätts arkiv, betr. Helsingborg - Rådhusrättens arkiv. (Landsarkivet Lund)

Har för egen del hittat släktuppgifter i domböcker, som jag aldrig skulle fått fram på annat vis.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies