genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ericsson, Måns, Stora åby, död 17882022-12-13 09:40

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83527
2022-12-11 17:16 

Hej,

Jag undrar om denne Måns Ericsson är samma person som Måns Renman, avskedad ryttare som gifter sig 8/10 1749 med Cajsa Larsdotter, Stora Åby EI:1 sid 194? De bor vid detta tillfälle i Stenkilsbyn, vilket stämmer med min anfader Anders Månsson som föds där 7/9 1760, St. Åby  C:2 sid 49 ,av föräldrana Måns Ericsson och Carin Larsdotter. Då jag ej lyckats hitta denne Måns i födelseboken för Stora Åby är jag osäker på om hans härkomst. När han senare avlider 22/7 1788 heter han Magnus Ericsson, enl. ålder vid dödstillfället skulle han vara född 1721.

Har försökt att söka i GMR efter ryttaren Måns Renman, men har ingen aning om kompani. Då han troligen är född 1721 blev han kanske antagen som ryttare vid 20 års ålder, 1741. Det finns många kompanier att välja på för livregemantet till häst och behöver därför hjälp att hitta honom.

  SVAR 2022-12-11 20:31

Hej!

Hittar en Måns Renman, korpral. Åby ägor, Stora Åby,  gift med Elisabet Jonsdotter, Åby ägor. Stora Åby

Denne Måns Renman avled 2/3 1742. Stora Åby ägor.  Enl. bouppteckning 8/2 1743, efterlämnade änkan Elisabet Jonsdotter, sam 4  omyndiga barn, 3 söner och en dotter.

Är detta en fader till "din"  Måns Renman ?

( tillhörde förmodligen Första Livgrenadjärregementet)

Anders A

  SVAR 2022-12-12 14:18

Nej, den Måns du nämner är inte far till min Måns som senare heter Ericsson. Det står i mitt inlägg. Hans far heter Eric. Min hypotes är att Måns heter Renman så länge som han är ryttare och byter tillbaka efternamnet till Ericsson när han blir avskedad. Han bör, som ryttare, ha tillhört Livregementet till häst, men det finns många kompanier så jag vet ej vilket han tillhörde.
  SVAR 2022-12-12 16:47

Hej!

Dog denne Måns Ericsson i Åby? Har försökt att kolla ev.barn till Måns och Cajsa Larsdottter. hittar bara en son, Johan Gustav född 26/1 1755 ( men har då sök på namnet Renman)  Flyttade fam. ev. från Åby?  Det hela blir inte enklare av att det finns fler i socknen med namnet Renman.

Anders A

  SVAR 2022-12-12 17:45

Är med så här långt!  Men Magnus/Måns (samma namn)  med fader Eric - finns inte i födelseboken omkring 1721.

Anders A

  SVAR 2022-12-13 09:40

Måns/Magnus Ericsson dog 22/7 1788 i Stenkilsbyn, Stora Åby. Jag har också sökt efter honom i fb 1721, men ej hittat honom. Han kan ju vara född i någon annan församling I hfl Stora Åby AI:1 sid 103 återfinns hustrun Catharina Larsdotter som änka, samt sönerna Jonas född 1753 och Jean född 1755 (samma som Johan Gustav).
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies