genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Tolander (Gift Lindberg), Inger, Kristianstad Heliga Trefaldighet, levde 1741-05-20--1826-03-2022-11-24 22:17

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83512
2022-11-24 22:17 

I Kristianstad Heliga Trefaldighet dör 1826-03-12 änkan Inger Tolander, f 1741-05-20.
Hennes make hette, av barnens namn att döma, Lindberg. I herdabreven för sonen Nils anges att maken skall ha varit kofferdist-kapten.

De hade, vad jag för tillfället kunnat belägga, 4 barn:

Ulrika (Ulla) Lindberg, f 1760-09-06, död 1827-01-30 Kristianstad Heliga Trefaldighet i Skåne. Ogift och lever med sin moder.

Nils Vilhelm Lindberg, f 1766-10-19, död 1811-03-22 Bygärde, Sjötofta i Västergötland. Han prästvigs 1793, verkar från 1801 i Göteborgs stift (Okome, Halland) och fullgör sin gärning i Sjötofta. Gift med Lovisa Kristina Hjortberg (1760-09-28 Vallda, Halland -- 1829 Göteborg).

Anders Lindberg, f 1775-10-01, död 1851-07-22 Risa Säteri, Örsås i Västergötland. Gift med Elsa Persdotter (1774-03-14 Örsås -- 1849-07-12 Örsås). Skrivs handelsman och säteriägare och bor under säteri-tiden något år i Borås eller Trollhättan (källan tvetydig). Har dock inte kunnat återfinnas där.

Helen Kristina Lindberg, f 1782-06-04, död 1850-02-16 Krokaröd, Nävlinge i Skåne.
Hon bor vid sitt bröllop 1810 hos brodern Nils i Sjötofta, alltså inte med föräldrarna. Gifter sig med vice pastor Olof Hedenros (1768-09-28 Ljungby -- 1820-08-26 Grimstorp, Svenljunga i Västergötland).

Dessa barns liv och leverene inklusive fruar och ättläggar har jag mycket god koll på i tiden efter 1810-1814 och fram till ~1900. Min förmodan är att fadern Lindberg dör kring 1810-1813.

Modern och äldsta dottern Ulrika dyker upp i Kristianstad 1814. Varken inflyttning eller attest funnen. De hyr först hos kammarrättsrådet Berg som råkar(?) ha en kammartjänare Peter Lindberg. När denne Peter dör 1816, skrivs i bouppteckningen att han har 2 bröder vilkas namn och uppehållsorter är okända. Ingen referens i bouppteckningen till den inneboende änkan Tolander.
Till modern i Kristianstad flyttar 1820 Helen med dotter vid maken Hedenros död.

Noterbart är familjens kyrkliga förbindelser, liksom sociala ställning. Skrivs hela tiden fru, demoiselle, pastorskan m.m.  Nils hustru Lovisa är dotter till den välkände prosten, ostiniefararen m.m. Gustav Fredrik Hjortberg från Göteborg. Nils dotter bor efter hans död ett par år hos en pastors-änka i Förslöv, Skåne.

För samtliga 4 barn likväl som för modern Inger så återkommer i olika böcker att de kommer från eller födda i "Kristianstad". För det mesta anges emellertid ingen födelseort. Jag har inte kunnat återfinna dem i födelseböcker där eller socknar i trakten såsom Vä, Åhus, Nosaby m fl.
Anmärkningsvärt att familjemedlemmar flera gånger flyttar utan att detta förs in i flyttlängder eller efterlämnar attester. Kanske hanterades kyrkomän annorlunda.
Inte heller i dödböcker eller bouppteckningar har jag hittat någon rimlig Tolander eller trolig Lindberg.

Men, av protokoll från rådhusrätten i Helsingborg 1813 framgår att en handlanden Lars Lindbergs lager auktioneras ut i 2 poster 1813 efter att han "sökts med anslag och kyrkoupprop". Om det är relevant eller ej kan jag i dagsläget inte avgöra men lite bestickande är det. 

Har någon information eller tips om fadern Lindberg eller modern Tolander och var barnen kan vara födda så är jag mycket intresserad.
Skickar gärna släkt- och antavlor med kompletta käll-referenser, lite mycket att skriva här.

Nils

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies