genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016], Ottosson, Vallarum, levde 18002022-11-23 18:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83501
2022-11-21 19:03 

Vi ska flytta till en väldigt gammal gård och skulle vilja ha hjälp med att hitta information om den. Adressen är Vallarumsvägen 266-13, 275 68 Vollsjö (vallarum 14:39). Vi tror det är en gammal prästgård eller liknande. Vi skulle vilja veta vem som byggde det, när det byggdes mm.
  SVAR 2022-11-22 09:05

Du har fått en del svar på FB.

 

Eva M

  SVAR 2022-11-22 10:05

Eva! Vad är FB, folkbokföringen?  Var hittar man dom uppgifterna?

Själv började jag följa ägarna via husförhörslängder.

Anders A

  SVAR 2022-11-22 10:11

Eva: japp skrev här igår. Anders: hon menar Facebook
  SVAR 2022-11-22 16:50

T ex 1841-1844 bodde kyrkoherden på Fränninge 1. Vallarum tillhörde Fränninge församling.

Eva M

  SVAR 2022-11-22 16:59

Kolla på frenningeboken/snabela/.se

 

Eva M

 

 

  SVAR 2022-11-22 19:37

Hej!

Jag vet inte vilka svar som du fått?  Enl. att döma av foto på huset, skulle gissa på att det är uppfört i början på 1900 talet. Det är ju ett stort hus, 260 kvm,  den som lät uppföra det var troligen förmögen.  Fastigheten är med all säkerhet en avstyckning till en större gård.

Har kollat lite i husförhörslängder och kommit fram till att den troliga byggherren hette Sven Olsson f. 1875 i Fränninge, son till åbon på nr 14 Vallarum Ola Andersson f. 1844 i Fränninge o.h.h. Kersti Månsson f. 1843 i Fränninge.

De fick fyra barn, däribland sönerna  Sven f. 1875  och Hanniel f. 1883.  Sven gifter sig 1902 med Anna Svennsson f. 1871 i Ö. Kärrstorp, hon finns som handelsidkerska på Vallarum nr 8. Sven och Anna bedriver handelsverksamhet på nr 8 Vallarum. De får sonen Sven Hilding f. 1904 och Linnea Gunborg f. 1905.

I husförhörslängden Fränninge (1916-1930)  noteras handlande Sven Olsson som fabrikör på syfabriken Svea , Vallarum 14:39. På fabriken finns det flera sömmerskor och bl.a. ett par italienska skräddare.  Så det lutar väl åt att det är Sven Olsson f. 1875, som lät uppföra det som så småningom kallas Villa Svea. Vallarun 14:39 - och det bör ha skett omkring 1920 - vilket betyder att huset är ca 100 år gammalt.

I husförhörslängden (1931-1949)  Vallarum 14:39  finns nu f.d. fabrikören Sven Olsson med fam.- han dör 1945 (70 år)  hustrun Anna Svensson dör1956 i nr 14:39

Deras dotter Linnea Gunborg f. 1905, blir gynastikdirektör, hon gifter sig 1932 i Tyskland med opersångaren Arno Schellenberg f. 1903 i Berlin.  1932 flyttar de till Vallarum 14:39. De får en son Alf Hilding f. 1943.  Linnea Gunborg dör  i Vallarum  1943.  Operasångaren Schellenberg återvänder till Tyskland 1946.  SonenAlf Hilding f. 1943 flyttar till Tyska församl. i Stockholm 1947, då endast 4 år  gammal (blir förmodl. fosterson till någon tysk släkting)

Om det nu stämmer, så heter nya ägaren till 14:39 August Nilsson f. 1885 i Fränninge med hustru Nelly Albertina Persson f. 1886 i Långaröd - med dotter Linnea Eleonora Nilsson , väverska, f. 1922.

Kan ju vara intressant att se om detta stämmer med den information du fått från annat håll.

Anders A

 

  SVAR 2022-11-22 20:03

Sven Olssons färäldrar, Ola Andersson f. 1844, o.h.h, Kersti Månsdotter f. 1843, var åbor på nr14 Vallarum.  Sonen Sven har vi följt fram till 1920 då han flyttade från Vallarum 8 till Vallarum 14:39. Jag  är tämlige säker på att 14:39 var en avstyckning från Ola Anderssons gård.

Sonen Hanniel f. 1879 överttog fädernegården nr 14.  Nr 14 var förmodligen, från början, en stor fastighet som sedan styckades av i en mängd mindre fastiheter och gatehus.  Det är många fastigheter i Vallarum med adressbeteckningen nr 14.

Det finns säkert uppgifter om detta i bl.a. Lantmäteriets arkiv - där det förmodligen även finns kartor över byn.

Anders A

  SVAR 2022-11-23 12:49

F.d. handlanden på nr 8 Vallarum, och sedan fabrikören  på syfabriken Svea, 14;39 Vallarum  -

Sven Olsson f. 10/5 1875,  son till åbon på Vallarum nr 14 Ola Andersson och hans hustru Kersti Månsson.   Sven Olsson dör 25/4 1945, 70 år gammal,  på 14:39 (som förmodl. då heter Villa Svea)  Hustrun Anna  dör på 14:39 , 7/11 1956, 85 år gammal.  De båda bor förmodligen kvar som inhyse. (har inte uppgifter på ägaren vid denna tid)

I bouppteckningen 20 Juli 1945 efter Sven Olsson,  noteras han som utan tillgångar. 

Anders A

 

  SVAR 2022-11-23 14:12

 SonenAlf Hilding f. 1943 flyttar till Tyska församl. i Stockholm 1947, då endast 4 år  gammal (blir förmodl. fosterson till någon tysk släkting)

Sonen får efternamnet Olsson. Han växte upp hos sin morbror och hans fru. Han dog 2011 och begravdes på Fränninge kyrkogård 2012.

Eva M

 

  SVAR 2022-11-23 18:48

Av allt att döma , enl. husförhörslängd  (1916-1930) sid. 536 )  så fanns syfabriken Svea , Vallarum 14:39  mellan ca 1920 - 1930.  Under denna tid arbetade sömmerskor oc skräddare, oftast med anställningstid på ett par år. Längsta anställningstid hade skräddaren Karl Ferdinand Svensson f. 1879 i Röstånga, inflyttad 1921, utflyttad 1930.

Vad som hände med syfabriken omkring 1930, framgår inte här.  Man kan ju misstänka att den gick i konkurs?  F.d. fabrikören Sven Olsson var, enl. bouppteckn, vid sin död 1945 utfattig.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies