genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Sandberg, Anna, Gräsmark, född 17972022-06-28 16:24

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83244
2022-06-22 20:17 

Hej

Kan ej hitta Anna Sandberg i Gräsmark födelsebok . Hon ska vara född 27/6 1797 . Någon som vet ?

Mvh Christer 

  SVAR 2022-06-22 21:31

Anna Sandberg bör vara identisk med den flicka Anna Olsdotter som finns i Sura  AIa:7  sid 56.

Anna finns inte i Gräsmarks födelsebok för 1797.

  SVAR 2022-06-24 18:25

Hej Tack igen Eva , är med på vad du skriver men vet någon var hon är född ? Mvh Christer Björk
  SVAR 2022-06-25 14:14

Har du upgifter på fadern - han bör väl ha hetat Olof Sandberg?  Finns det några  med namnet Sandberg i Gräsmark vid den aktuella tiden?

Anders A

  SVAR 2022-06-25 14:31

Det figurerar en soldat Nils Sandberg f. 1766, med hustru Kari Månsdotter f 1765  - men ingen dotter Anna f. 1797.   Gräsmark Al:7 b (1800-1805) 8/134.

I nästa längd, Al:8 a  (1805-1810) 6 /54  - Har soldaten Nils Sandberg nytt soldatnamn , Nils Wedfeldt?

Anders A

 

  SVAR 2022-06-25 14:42

I längden Sura Ala:7 (1805-1814)  sid 56 (som Eva hittade)  finns hon med namnet Anna Olsdotter f. 27/6 1797 i Gräsmark, Värmland.  I noteringen här, 3/10 1814,  Kom hon från Barkarö socken, eller flyttade hon dit?

Anders A

  SVAR 2022-06-26 13:30

Gräsmarks socken.

Socknen avsöndrades ur Sunne socke 1805. Födda i Gräsmarks församling (födelseboken) omfattar åren 1710 till 1760.

Så Anna Olsdotter är inte född i Gräsmark.

Ca 1812 finns hon , ca 15 år gammal, som inflyttad till Sura Ala:7 sid 56. Anges komma från Gräsmark. ( bör då ha kommit från föräldrahemmet)

Men hon finns inte noterad i husförhörslängderna Gräsmark  Al:9a (1810-1814)  samt Al:9b.- så varifrån flyttade hon till Sura i Västmanland?    Hade föräldrarna redan före 1810 flyttat från Gräsmark till annan ort?

Från Sura flyttade hon 3/10 1814 till Västerås-Barkarö socken- för att året därpå återvända till Sura.

Anders A

  SVAR 2022-06-28 16:24

Tack för hjälpen . Mvh Christer
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies