genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Ljungdal, Anna Maria, Katarina Stockholm, levde 1910?2022-04-03 14:23

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=83020
2022-04-02 21:20 

Ber om hjälp om var jag skall leta efter Anna Maria Ljundal efter skilsmässan från Johan Vilhelm Lagerstedt. Hon flyttade till Katarina församling från Adolf Fredrik och lär ha börjat med ett eget företag av slag? Kanske ett bagen kanske. 

Tacksam för en ledtråd,

Ylva

  SVAR 2022-04-03 09:22

Personuppgifter

Namn

 Anna Maria Ljungdahl /Pettersson/

Titel:

 Frånskild byggmästarehustru
Födelseuppgifter: 1854-11-21 (Katarina), Stockholms stad Status: Frånskild, Ensamstående utan barn

Boendeuppgifter

Gata

 : Kåkbrinken ,2

Gata

 : Stortorget,20

Gata

 : Stortorget,18

Fastighet

 : Echo,1+2+3

Littera

 : C 1-5

Församling

 : Storkyrko

Arkivrote och stadsdel

 : 01 (Gamla Stan)

Häftets nummer och tidsperiod

 : 00119 (1913-1924)

Häftets sida och rad : 003 -09

 

Inflyttningsuppgifter

Inflyttad 1914-10-22 från rote 19

 

Utflyttningsuppgifter

Utflyttad: 1924-09-19
Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

 

Övriga uppgifter

Våningsuppgift 

: 1

Källtrogna uppgifter vid avvikelse

Titel:

 Frånsk. byggmäst. hustr

Rotemansarkivet 1914-1924.

Eva M

  SVAR 2022-04-03 09:23

Ljungdahl f. Lagerstedt, Anna Maria

Urvädersgränd 13

Död 28/11 1927.

Kyrkobokförd i Katarina (Stockholms stad, Södermanland).

Född 21/11 1854 i Katarina (Stockholms stad, Södermanland).

Frånskild kvinna.

Eva M

  SVAR 2022-04-03 14:23

Short tack Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies