genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Larsdotter, Ingar, Bjäresjö, 18902008-05-05 18:29

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8288
2008-05-01 13:29 

Ingar Larsdotter är född 1866-02-26 Bjäresjö Ystad och tog nattvarden 1881 i Bjäresjö kyrka. Fadern hette Lars Fredriksson född 1819-11-01,troligtvis har Ingar rest till USA ock blivit kvar där. Det finns ett brev där hon skriver sitt efternamn med Nelson ,Des Moines Iowa.Går det att finna hennes vägar dit.
  SVAR 2008-05-01 14:40

Hittade henne och fadern längst ner på sidan 158 i Bjäresjö hfl AI:14 (1886-1899, GID 1185.6.51400). Tyvärr är texten så dålig att jag inte kan se vart hon flyttar. Fadern återfinns på sidan 199, Ruuthsbo fattigrote, men där står inte Ingar med. Kanske någon, med en bättre kopia av husförhörslängden, kan se vart Ingar tog vägen? Hon verkar försvinna före 1890, för hon är inte med i folkräkningen då.
  SVAR 2008-05-01 22:23

Claes-Erik,
Tror detta kan vara din Ingar, 99%. Har mer sa om du vill ha kopior pa dokument maila mig; saauerbach@msn.com

1910 United States Federal Census
about Inga Nelson
Name: Inga Nelson
Age in 1910: 44
Estimated Birth Year: abt 1866
Birthplace: Sweden
Relation to Head of House: Wife
Father's Birth Place: Sweden
Mother's Birth Place: Sweden
Spouse's Name: John
Home in 1910: Des Moines Ward 5, Polk, Iowa
Marital Status: Married
Race: White
Gender: Female
Year of Immigration: 1890
John Nelson 44
Inga Nelson 44
Edwin F Nelson 18
Esther A Nelson 16

1930 ars census ser ut sa har; da har Esther flyttat ut och svardotter bor hos dem. 

1930 United States Federal Census
about Ingar Nelson
Name: Ingar Nelson
Home in 1930: Des Moines, Polk, Iowa
Age: 63
Estimated Birth Year: abt 1867
Relation to Head of House: Wife
Spouse's Name: John A
Household Members: Name Age
John A Nelson 62
Ingar Nelson 63
Edwin F Nelson 38
Violet M Nelson 29

Hennes make ar ocksa svensk, enl. census 1930 invandrad ar 1889.

Tror att sonen heter Edvin Fritjof Nelson. Fodd 10 sept 1891. Han jobbar som "Telegraph operator" pa Western Union da han skriver under sina WW1 papper.

Soliga halsningar,
Susanna


  SVAR 2008-05-05 18:04

Tack Suanna för en detajerad upplysning ,det stämmer allt du skriver.Men jag skulle hjärna veta om där finns nu levande släkt,jag vill så skriva till dom.Det finns i breven omtalat ett barn som heter Kenneth Rickard KARR född 1924.
  SVAR 2008-05-05 18:29

Claes-Erik,
Stammer precis. Har sparat en hel del dokument men ville inte lagga ut allt har, da det fyller ut sa valdigt och knappast intresserar sa manga mer an dig. Skriv till mig saauerbach@msn.com sa ska jag sanda original dok. och mer om Karr.

Soliga halsningar,
Susanna
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies