genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson Nyman, Åke, Småland & Tommarp (Skåne), född 17692020-11-30 13:07

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=81570
2020-11-28 00:18 

Hej! Jag har en ana, Åke (Nilsson) Nöjman/Nyman/Neyman som ska ha varit född 1769 eller 1777? i "Småland", och inflyttad till Kvidinge i Skåne. Jag undrar om man möjligen kan lyckas lokalisera hans rötter i Småland.

Min farfar lämnade bl.a. följande information om Åke Nöjmans första hustru, framforskat av min farfar Stig Almer tillsammans med arkivforskaren Janne Agri:

Första hustrun var Ingar Torsdotter (de gifte sig i 10 maj 1795 i Saxtorp), som dog 1809. Kvidinge dödsbok: "1809 d.8 oct.afled Nöjmans hustru Ingar, Röda Smedja, som begr.den 12 oct. - 61 år."  Pigan Ingar Thorsdotter i Prästgården var fadder i Kvidinge 1781-01-14 när systern Olus son döptes. Ingars föräldrar Tor Bergman och Pernilla Granberg gifte sig 8 november 1743 i Västra Sönnarslöv. Nåväl. Farfar tycker i sina anteckningar att prästen varit slarvig, eftersom Ingar vid sin död var 61 år gammal, och maken Åke, 32-33 år, en åldersskillnad på nära 30 år. Ett mycket omaka par, kan tyckas, om siffrorna stämmer.  I Husförhörslängden för Kvidinge 1803-1812 står: "Röda Smedja: imb Åke Neüman, Småland 1769. Hustru Ingar, Höija 1753." Ingar finns dessvärre inte i födelseboken för Höja. I södra och norra Åsbo vigselböcker finns inte paret Nöjman-Ingar Torsdotter. De fick inga barn, vilket framgår av bouppteckningen 1809. Men hon hade syskon i trakten omkring, vilket skulle tyda på att hon är skånska. I bouppteckningen står att hon avled 8 november, inte oktober som står i kyrkböckerna. Kanske var åldersskillnaden "bara" 25 år, eftersom det står 1753 som födelseår för Ingar i Höja. 

1795 ska han stå som vargärningsman i Kvidinge (troligen knuten till Tommarps kungsgård), vilket jag har för mig är reservkarl. Han blev senare betjänt på Tommarps kungsgård.

 

  SVAR 2020-11-28 12:31

Åke Nilsson  var vargeringskarl i Kvidinge 1795. Till vilket regemente hörde han då? År 1773 bestämdes att varje rote skulle skaffa sig en reservsoldat (vargeringskarl) som avlönades av kronan.  Kort tid efter 1795 förklardes vargeringskarlar för ständigt manskap.(nätuppgifter)   Nyman/Nöjman/Neyman  är ju klart ett soldatnamn. Men vid vilket regemente?  Norra Skånska Infanterireg.  N. Åsbo kompani uppsattes inte förrän 1811.

Anders A

  SVAR 2020-11-28 13:11

Kvidinge HFL Al:l (1803-1812) 32/28 Röda Smedjan  Åke Neyman (tysk stavn. på y)   f. 1769 i Småland, hustru Ingar f. 1753. 

Åke N.  ca 40 år gammal vid hustr. död 1809. Var finns han i nästa HFL?  Och är han då inskriven vid något regemente?  Är han kvar i Kvidinge?  dör han i Kvidinge?

Anders A

 

  SVAR 2020-11-28 14:03

Han gifter om sig i juli 1811 med Karna Persdotter, de får samma år dottern Bottila,

HFL  Al:2 (1813-1817)  122/118   , fam. bor nu i Sånna.  Men Men Åke Nöjman har inte haf någon soldatbeteckning, så han är förmodlige inte inskriven vid något regemente.

Men det verkar vara svårt att hitta något uppslag betr, hans födelseort i Småland.

Anders A

  SVAR 2020-11-28 18:03

En fråga är  - när och var hämtade han namnet Neyman  som antingen är ett soldat- eller yrkesnamn (med tysk stavning ?)

Anders A

  SVAR 2020-11-28 21:42

De fanns ju två  kavalleriregementen i Skåne vid denna tid. Båda hade vargeringskarlar.

Åke bör ha tillhört Norra skånska kvalleriregementets vargering. Rullor finns på Krigsarkivet, de är inte digitaliserade.

Vargeringskarlarna fick ofta också "soldatnamn". Stavningen berodde på hur den för tillfället skrivande kompanichefen,  prästen, eller mantalskomissarien  valde att stava namnet.

"Småland" kan vara någon socken på andra sidan landskapsgränsen, närmast Kvidinge ligger  Markaryd och Hallaryd.

Det föddes en Åke Nilsson i Markaryd 1769, men att därifrån bevisa att han är den rätte Åke är nog inte så lätt (Markaryd AI:1 sida 37).

Ingar föddes 10 mars 1752 i Starby som är annex till Höja (Starby CI:1 sidan 66).

 

  SVAR 2020-11-28 21:42

Utflyttad från V. Karaby församling 1797  Reservkarl Åke Neuman med hustru - till Kvidinge  (men finns inte  husförhörslängderna  i V. Karaby).

Anders A

  SVAR 2020-11-28 22:34

Eva!  Tack för uppgifter om vargeringskarlar (som inte är scannade)   Skall kolla Åke Nilsson i Markaryd.

Vargeringskarlen Åke Neuman f. 1769. Han gifte sig 1795 i Saxtorp, då 26 år gammal.  Han kan väl ev. ha ett militärt förflutet i något smålandsregemente?  Och där kanske med ett annat soldatnamn?

Anders A
 

  SVAR 2020-11-28 23:13

Ja, det skulle ju stämma ganska bra!   Åke född 26/5 1769 - far  Nils Åkesson f. 1732.  Men, om jag läser rätt,  det står en notering om Åke f. 1769  . död?

Nästa HFL  Markaryd Al:2 (1781-1787)  79/141.  Här finns fam.  Fadern död.  Åkes  jämte syskons namn strukna - men är han död?  Tyvärr finns det inga födelse  eller dödsuppgifter för aktuella tid i Markaryd  - annars hade det kanske gått att kolla bouppteckn. efter Nils Åkesson f. 1732.

Har inte kollat modern.

Anders A

  SVAR 2020-11-28 23:28

Ulvaryd Östergård, backstugan (1800-1812)  Bengta Jönsdotter f. 23/11 1739 - död -inget datum.

Anders A

  SVAR 2020-11-28 23:40

Oj vilket gensvar! Tusen tack!

Åke Nilsson Nyman dog 9 april 1830 i Sånna.

  SVAR 2020-11-29 11:11

Det är inte Åke som står som död i Markaryd AI:1, det är systern Stina. Åke finns ju med i AI:2 sidan 141. 

Så det KAN fortfarande var han :-)
 

 

  SVAR 2020-11-29 14:36

Ja, det är ju fortfarande ett hett tips!   Han vigdes 1795 i Saxtorp, flyttade från V. Karaby till Kvidinge 1797.  Men varken han eller hustrun finns noterade i någon HFL i V.Karaby/Saxtorps församlingar?

Han var 26 år när han 1795  dyker upp i Saxtorp.(som vargeringskarl) Var hade han hållit till de ca 10 år som gått sedan han lämnade föräldrahemmet ( ev. i Markaryd) ?  Och inga inflyttn.längder finns i  V.Karaby/Saxtorp.

Kan han ev. tidigare varit inskiven vid ett smålandsregemente?  Var träffades Åke och Ingar före vigseln i Saxtorp 1795?

Anders A

  SVAR 2020-11-29 17:04

Har kollat inflyttningssedlarna till Starby/Höja - men ingen Åke inflyttad här under aktuella tid och, som sagt, paret finns inte noterade i HFL  V.Karaby/Saxtorp. Har ingen ide' om hur man skall leta vdare.

Anders A

  SVAR 2020-11-29 18:20

Lite märkligt är ju den stora åldersskillnaden vid vigseln i Saxtorp 1795 -  Han 26 år, hon 43.  Man skulle kunna misstänka att hon rentav varit gift tidigare?  Men i så fall inte i Starby(Höja.

Anders A

  SVAR 2020-11-29 19:53

Åke Nyman var kusk på Tommarps kungsgård enl mantalslängden för 1797 (daterad nov 1796).

Häradsskrivaren i Norra och Södra Åsbo samt Bjäre fögderi  FIa:6 bild 3220

Han var alltså skriven där senast hösten 1796. Kan inte se honom vare sig i Karaby eller Kvidinge mtl för 1796, dat nov 1795 :-(

  SVAR 2020-11-29 21:19

Ja, han flyttade från V. Karaby till Kvidinge 1797   V. Karaby Al:l (1795-1805)  370/32  post 27.  Han har då flyttat direkt till Tommarps Kungsgård i Kvidinge. Men, som sagt, varken han eller hustrun finns i någon HFL i Saxtorp/V Karaby mellan 1795-1797.   Kusk var ju ett lite udda jobb (statusjobb)  han kan ju ha haft något liknande jobb tidigare, Kuskjobbet var ju knutet till en herrgård eller gods.  Vargeringskarl - var det något man kunde försörja sig på?  Upphörde  vargeringsutnämningen när han blev kusk på Kungsgården?

Anders A

 

  SVAR 2020-11-29 21:38

Kvidinge Al:l (1803-1812) 174/168, Kungsgården - finns här noterad som betjänt, som kusk noteras en Jöran Sandberg. I  samma HFL  175/169  finns han  som stalldräng? - nu  med hustrun Karna och dottern Botilla f. 1811.

Han hade så här långt varit anställd vid godset i 14 år!

Anders A

  SVAR 2020-11-30 13:07

Sammanfattning.  Det verkar vara svårt att hitta ytterligare uppgifter betr. Åke Nymans föflutna i tllgängligt sökmaterial. Den första uppgiften är vigseln i Saxtorp 1795, då noterad som vargeringskarl. och trol.vis inskriven vid Norrra skånska kavallerireg. Enl. Eva, så är  rullorna (betr. inskrivning av vargeringskarlar) inte digitaliserade - men bör finnas på Krigsarkivet i Stockholm.  Han noteras ( med tillgängliga uppgifter)  som vargeringskarl fr.o.m 1795  fram tills han blev betjänt på Tommars Kungsgård.

Uppgifterna som Eva hittade betr. Markaryd - är ju ett hett tips - men svåra att klarlägga.  Så det som återstår för David  är väl ett besök på Krigsarkivet i Stockholm.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies