genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Lundquist, Johan Alfred, Göteborgs Domkyrkoförsamling, född 18472020-11-05 19:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=81469
2020-11-03 15:59 

Enligt Sveriges dödbok föddes Maskinisten Johan Alfred Lundquist 1844 25/3 i Göteborgs domkyrkoörsamling och hans hustru Sara Johanna Andersdotter 1847 23/2 i Gbg Kristine. Men jag hittar ingen av dem vad är fel?

Mvh.

Yvonne Åberg

  SVAR 2020-11-03 16:31

Hustrun hette Johanna Sofia, inte Sara Johanna. Hon finns i Kristine föresamling på angivet datum. (CI:3 sidan 513)

 

  SVAR 2020-11-03 16:36

Det finns en Johan Alfred född på angivet datun i Domkyrkoförsamlingen. (C:7 sidan 531).

  SVAR 2020-11-03 16:54

Tack Eva!

Yvonne

  SVAR 2020-11-03 16:54

Tack Eva!

Yvonne

  SVAR 2020-11-03 23:39

En sak bara kan man hitta vart Johanna Saras föräldrar kom ifrån?

Mvh.

Yvonne

  SVAR 2020-11-03 23:54

Likaså Johan Alfreds föräldrar?

Mvh.

Yvonne

  SVAR 2020-11-03 23:54

Likaså Johan Alfreds föräldrar?

Mvh.

Yvonne

  SVAR 2020-11-04 17:23

 

 

Johan Alfred med föräldrar har du t ex i  Göteborgs Domkyrkoförsamling AIa:3 sidan  567

Hustrun heter som sagt Johanna Sofia. Hon finns med föräldrar t ex i  Göteborgs Kristine AI:2 sidan 20

  SVAR 2020-11-05 19:53

Ja jag hitta föräldrarna men vart de kom ifrån?

Yvonne

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies