genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bjerstedt, Lovisa Florentina, Stockholm, död 18042020-10-09 14:53

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=81247
2020-09-30 14:59 

Lovisa Florentina Ekström, född Bjerstedt, ska ha avlidit i Stockholm 1804. Går det att med så magert underlag få fram uppgifter om hennes föräldrar?

  SVAR 2020-09-30 23:49

Hennes make var kofferdiskepparen And. Ekström; kanske ger det någon fingervisning om vilken församling Lovisa Florentina Bjerstedt kan ha varit bosatt i?

  SVAR 2020-10-02 17:29

Jag har sett uppgiften Nikolaj, dvs Storkyrkoförsamlingen.

Eva M

  SVAR 2020-10-03 00:06

Hej!

En kofferdiskeppare tillhörde handelsflottan  och var inskriven vid ett sjömanshus.  Ett sådant fanns i Stockholm.

Arkiv Digital, Stockholms sjömanshus. Kollade på (1804-1805)  - här finns en nr 219 Anders Ekström, 1765 Carlshamn, bild 250  - men ingen Anders Ekström född 1765 i Karlshamn - men tidsmässigt borde det väl stämma?

Vet inte om det fanns rullor vid sjömanshuset vid denna tid, där namn, befattning, fartyg etc. fanns registrerat?

Anders A

  SVAR 2020-10-03 16:42

Har för mig att  att  man stod kvar i det sjömanshus där man först blev inskriven - även om man bodde på annan ort.  Men när man började föra personrullor med detaljuppgifter- tror jag varierade mellan sjömanhusen. ( forskade för några år sedan kring ämnet - men har glömt vad som gällde)

Anders A

  SVAR 2020-10-03 19:09

Tack för detta! Jag har hittat två tidningsnotiser om Lovisa Florentina Bjerstedt.

Dagligt Allehanda 20/4 1804

Som min sjuka Hustru Lovisa Florentina Ekström, född Bjerstedt, med både Penningar, Guld, Silfwer samt Sängkläder, under min frånwaro den 16 dennes, blifwit utur Huset bortfördt; altså anmodas den som nu om hennes och godsets wistande någon underrättelse meddela kan, at sådant hos mig undertecknad genast anmäla.

Stockholm d. 17 April 1804. And. Ekström

Posttidningar 24/11 1804

Genom offentelig stämning har Stockholms Rådhus-Rätt låtit inkalla … Kofferdi-Skepparen Anders Ekström om Boskillnad och Urarfwa efter dess aflidna Hustru Lovisa Florentina Bjerstedt, till den 10 Aprill; …

Hon bör alltså ha avlidit någon gång april–november 1804. Jag hittar henne inte i Storkyrkoförsamlingens dödbok under perioden.

Sven

  SVAR 2020-10-03 22:20

Hon dog i Katarina församling 1/5 1804 39 år i vattensot.

Hon fick en son 12/6 1800 i Katarina församling

Anita

  SVAR 2020-10-03 23:17

Bravo Anita!

Det var en något mystisk efterlysning i Daglig Allehanda!

Det finns en ganska omfattande bouppteckning .  Katarina.  FlA:357 (1804)  5840/548, med bl.a. 3 efterlevande barn.

Anders A

  SVAR 2020-10-03 23:39

Hej Sven

 

Jag har mailat dig lite uppgifter

 

mvh

Helena

  SVAR 2020-10-04 00:56

Stort tack, Anita, Anders och Helena!

Går det att hitta henne i husförhörslängder i Katarina? 

Sven

  SVAR 2020-10-04 14:41

En son Anders är född 30/10 1792 i Storkykoförsamlingen.

Eva M

  SVAR 2020-10-04 15:15

1800 bodde familjen i Katarina norra enl. mantalsregistret. Vet inte exakt vilka kvarter som ingick i Katarina norra. Tjärhovet låg där.

Tittade lite i husförhören. Det finns inga uppgifter om personen bara namnet.

Eva M

  SVAR 2020-10-04 16:30

Sid 2-59. Första bladet defekt. Sid 149-348 åren 1759-1790. Innehåller även dödslista på oäkta barn 1784-1790 (sid 354-360) och absolverade 1763 - 1791-01-01 (sid 362-413)

Födelse oäkta barn Storkyrkoförsamlingen. CIb:3 bild 132.

Det är nog Lovisa (Florentina har hon lagt till senare) född oäkta. Sen har föräldrarna sig och hon blir äkta.senare på året.

Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, huvudserie, SE/SSA/0016/C I a 1/11 (1765-1777), bildid: C0056418_00022, sida 14

Lovisa Biersted f. 28/9 1765 (dopdatum?). Föräldrar: Secreteraren från Revells ? Joh. Florian Bierstedt och Lovisa Cath. von Foch.

 

Eva M

 

  SVAR 2020-10-04 16:38

Moderns namn von Fock.

Eva M

  SVAR 2020-10-04 17:10

Stort tack för detta, Eva! Min förmåga att läsa dopnotisen är begränsad. Kan det svårtydda ordet efter Revells möjligen vara faderns yrke? Genitivformen Secreterarens strax innan verkar tyda på det, tycker jag. Har du möjlighet att säkert tyda de ställen som jag markerat med (?) (och kanske också rätta till andra fel i min läsning)?

Lovisa Bierstedt. Parentes Secreterarens i Revells ------(?) Joh: Florian Bierstedt. Fru Lovisa Cath: von Fock. Testes Wagtmästaren Samuel Drothman. Hökaren (?) Lars Sundmark. Barnmorskan Dorothea Granberg. Jungfrun Anna Christina Juvell(?). döpt af Comm. herr Magr Swen Trynell d. 2 aug. hwilk(?) Documenter äro upwiste, och(?) här jämte Rättens(?) Resiolution, som utwisar des rigtighet.

Sven

  SVAR 2020-10-04 17:10

Stort tack för detta, Eva! Min förmåga att läsa dopnotisen är begränsad. Kan det svårtydda ordet efter Revells möjligen vara faderns yrke? Genitivformen Secreterarens strax innan verkar tyda på det, tycker jag. Har du möjlighet att säkert tyda de ställen som jag markerat med (?) (och kanske också rätta till andra fel i min läsning)?

Lovisa Bierstedt. Parentes Secreterarens i Revells ------(?) Joh: Florian Bierstedt. Fru Lovisa Cath: von Fock. Testes Wagtmästaren Samuel Drothman. Hökaren (?) Lars Sundmark. Barnmorskan Dorothea Granberg. Jungfrun Anna Christina Juvell(?). döpt af Comm. herr Magr Swen Trynell d. 2 aug. hwilk(?) Documenter äro upwiste, och(?) här jämte Rättens(?) Resiolution, som utwisar des rigtighet.

Sven

  SVAR 2020-10-04 17:53

Revell = linnevävaren Anders Revell (1746–82)??

  SVAR 2020-10-04 22:10

Jag tycker visserligen att det svårtydda ordet efter"Revells" ser ut att börja med Cana... - men kanske kunde det vara någon då använd stavning av kontor ("Comtoir")?

Sven

  SVAR 2020-10-04 22:10

Jag tycker visserligen att det svårtydda ordet efter"Revells" ser ut att börja med Cana... - men kanske kunde det vara någon då använd stavning av kontor ("Comtoir")?

Sven

  SVAR 2020-10-06 01:07

Ordet Revell är förmodl. ett personnamn.  Det fanns en gardessoldat och tygvävare i Stockholm, Johan Christoffer Revell, f. 1720 i Berlin, d. 1762 i Stockholm.  Han hade vid sin död 3 söner, dessa blev lämnade på Stora barnhuset.  De blev sedan fosterbarn hos ett par linnefabrikörer.  Sonen Anders Revell  (1746-1782)  hamnade på Brandels Bomulls o. linnefanrik på Kungsholmen, fabriken hade tidvis 160 anställda.

En annan av sönerna Revell. Johan Christoffer  f. 1758, hamnade hos Linnefabrikören Johan Gottfrid Grauell, f. 1767.

Det är ju möjligt att denne Anders Revell avancerade till  tjänsteman på fabriken, och Johan Florian Bierstedt blev sekreterare.

Någon annan anknytning till namnet Revell har jag inte hittat på nätet. (det finns släktutredningar på Revell-familjen)

Anders A

  SVAR 2020-10-06 23:23

Sekreterare på 1700-talet.

Tjästetitel för ett stort antal statliga ämbetsmän vid regentens kanski, ämbetsverk, departement och expeditioner.

Förmodligen ingen tjänst på  någon linnefabrik!

Anders A

  SVAR 2020-10-07 00:35

Tack, Anders!

Det är min uppfattning också: att man skulle ha haft en "Secreterare" i en linnefabrik låter lite besynnerligt. Jag fäster mig fortfarande vid genitiv-s-et i "Secreterarens"; visst kan man se s-et som en felskrivning och möjligen hela ordet som en försköning (jag har sett en födelsenotis där fadern låtit anteckna sig som arkitekt, fast han var snickare) – men den sammantagna formuleringen "Secreterarens i Revells ------(?) Joh: Florian Bierstedt." blir för mig gåtfull.

Vad i hela friden står det efter "Revells"? "Cana---"? Bierstedt kan för mig framstå som ett tyskklingande efternamn. Kan Revell ha varit en alternativ stavning av Reval (Tallinn), som inte så långt tidigare hade ingått i det svenska hertigdömet Livland?

Sven

  SVAR 2020-10-07 07:54

Jag tycker inte genitiv-s på Secreteraren är gåtfullt. Genitiven hör till fru: Secreterarens [.....] fru Lovisa Cath. von Fock. 

Jag kan inte läsa ordet efter Revells Canulli?. Möjligtvis finns det en bokstav mellan C och a: C?anulli. Inget ord som passar dyker upp i mitt huvud.

 

Eva M

  SVAR 2020-10-07 12:25

SAOB: KANIL(E)=Kunil = Kanin  

Kan det ha något att göra med detta? Att Revell gjorde pälsar av kaninskinn och hade storskalig uppfödning. 

Eva M

  SVAR 2020-10-07 12:41

Så var det detta med VON Fock.  Det betyder väl att Lovisa Catharina von Fock hörde hemma i någon gren av den adliga släkten Fock?  På nätet finns det tabeller över släkterna Fock- men det handlar om så många familjemedlemmar - så hon kan ju "gömma" sig var som helst i en av dessa släkter.   Men konstigt att hon är så pass anonym!  Likaså Johan Florian Bierstedt - men dom borde väl finnas i någon dödbok?

Betr. släkten Fock- så lär den härstamma från Tyskland  och kom via Estland till Sverige,

Anders A

 

  SVAR 2020-10-07 14:07

Här en Fock med anknytn. till Stockholm.

Storkykroförs. Fla:6 (1835-1853) 27/45  - en "höjdare" i stan !

Anders A

  SVAR 2020-10-07 16:50

Tack för detta! Kopplingen "Secreterarens ... Fru" hade jag inte kommit att tänka på. Tipset om adelsätterna Fock är värt att följa upp. I tabellerna på adelsvapen.se lyckas jag dock inte hitta denna Lovisa Cath[arina].

Sven

  SVAR 2020-10-07 19:48

Inte lätt att hitta nya ledtrådar! Man kan konstatera att  Lovisa Florentina inte fick några syskon födda i Storkyrko.!

Kan möjligtvis dopvittnena 28/9 1765  ge något ? - svårtydd text!

Anders A

  SVAR 2020-10-09 14:53

Det verkar vara svårt att hitta ledtrådar-  annars brukar ju ett adelsnamn kunna härledas.. Vart tog familjen vägen efter dotterns födelse  28/9 1765 i Storkyrkoförsamlingen?   Betr. namnet Bierstedt så är det förmodligen ett tyskt namn- med anknytning orten Bierstedt i Sachsen-Anhalt.  Försvann paret Bierstedt/Fock från Stockholm och lämnade dottern på barnhus?

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies