genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Mördare Och Tjuv, , S:t Olof, 1840-452008-04-16 13:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=8031
2008-04-06 17:01 

I slutet av husförhörslängden för S.t Olof 1840-45 finns två anteckningar varav den ena handlar om ett mord och den andra om tjuvnad och häleri. Gid 1702.18.93000.  Jag kan inte läsa allt så jag vore tacksam om någon ville hjälpa till. Jag ser dock att den mördade begrovs i S.t Olof medan "bemälte mördare är alldeles för pastorsämbetet okänd", Samtidigt står det omtalat att någon undergick kyrkoplikt. Vem kan det vara månne?
  SVAR 2008-04-07 15:02

Hej,
jag tycker att det står så här (med några luckor):

"En Brännerist vid namn Pehr Hansson på ---
---, ihjälslog en vid namn Jöns Hansson, som hos
honom var antagen såsom biträde. Denne Pehr
Hansson blev benådad ifrån dödstraffet----- 28 da
gar --- vatten och bröd, samt 8 års fäng
else på Malmö fästning. Detta allt år 1843.
Kyrkoplikten undergicks den 8 okt nämnde år.
Om den ihjälslagne lämnades bevis och han blev i St Olofs
Kyrkogård begraven. Men bemälte mördare är alldeles
för pastorsämbetet okänd."


  SVAR 2008-04-07 19:30

Släktforskning är givande på många sätt, inte minst när man finner såna här udda människoöden.

Här är min tolkning av texterna samt kommentarer till dem, och. allt finns i den medsända bilagan.

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl
  SVAR 2008-04-07 20:03

Sven-Olle !

Jag är ledsen att min fil inte kom med, men jag förstår nu varför  -  det var ju en rtf-fil och ingen gif eller jgp. Skall försöka att göra om filen senare eller skriva ut den i klartext. Men det tar en stund, förstås. Kommer tillbaka.

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl
  SVAR 2008-04-07 20:47

Nils-Åke, kopiera bara in texten. Du behöver inte skicka filen. En rtf-fil är en textfil.
  SVAR 2008-04-07 22:35

Tack, Anders Berg, för att du kom på Columbi ägg. Och här, Sven-Olle, följer min tolkning med kommentarer.

Sankt Olof Husförhör 1840-1845 sid 285/286 GID 1702.18.93000 bild 131 av 133.

Texttolkning:
En Brännerist vid namn Pehr Hansson på Östaröd, ihjälslog en vid namn Jöns Hansson, som hos honom var antagen såsom biträde. Denne Pehr Hansson blef ladstat(?) ifrån dödsstraffet med 28 dagars häkte med vatten och bröd, upp...... kyrkoplikt t St. Olofs kyrka samt 8 års fängelse å Malmö fästning. Detta allt år 1843. Kyrkoplikten undergicks den 8 octb nämnda år. Om den ihjälslagne lemnades bevis. Han blef å St Olofs Kyrkogård begrafven, men bemälte mördare är aldeles för Pastors Embetet okänd.

Kommentarer:
Brännerist är en brännvinsbrännare på ett bränneri.
Enligt Svensk Uppslagsbok 1953 fanns då fortfarande bränneri i S:t Olof, och det är tydligen detta som avses med Östaröd.
Östaröd finns i samma husförhörslängd på sidorna 135-155, GID 1702.18.88000-89000.
Pehr Hanssons kyrkoplikt bestod av böter till S:t Olofs kyrka.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Texttolkning:
Pigan Kersti Johns dotter under pag: no 109 har den 7 Febr 1843 af Hög....: Kongl:Hof Rätten öfver Skåne och Blekinge blifvit dömd såsom av Jerrestads Härads Tings Rätt förenemner, att hafva emottagit tjufgods med kännedom om detsammas så beskaffade egen(skap?) och skyldig (för?) tjufs sätt för .... hon innehaft, undergått i Länshäktet Tjugosecx dagars fängelse vid vatten och bröd, upp...... kyrkoplikt i Vemmerlöfs kyrka.

Kommentarer:
Pigan Kersti Johns dotter fick också böta till kyrkan.
Se samma Husförhörslängd sid 109:
Raskarum nr 4 tillhörande Ryttmästare Santesson:
Pigan Kersti Johns dotter född 1/4 1819 i Borrby. Inflyttad från: Hofby 1841. Flyttar till: Hofby 1843.
Denna pigas oäkta son Johan Olof född 9/12 1841 i St Olof.
Flyttar till: Hofby 1843.

I kolumnen Omständigheter står skrivet:
Denna piga har fått tjuf??. Se pag 286, svårtolkat.

Nils-Åke Lundahl 2008-04-07

Kanske kan någon annan fylla i tveksamheterna?

Hälsningar

Nils-Åke Lundahl

  SVAR 2008-04-15 22:53

Tack för all hjälp med tolkningen. Ett par problem kvarstår dock.
Prästen skriver; "Bränneristen Pehr Hansson på Östaröd".  som ligger i S;t Olofs socken  Hur går detta ihop med att vederbörande "är alldeles för Pastors Embetet okänd?
Vidare så är det väl så att kyrkoplikten inte bara innebar ett "bötesbelopp" utan också  att vederbörande framträdde inför församlingen och erkände sitt brott och därefter åter blev upptagen i församlingen. Hur kan detta tänkas ha lösts rent praktiskt om vederbörande satt på Malmö fästning? Transporterades han till S:t Olof för att undergå kyrkoplikten? Jag antar att kyrkopliktsavgiften tillföll den församling där vederbörande bodde och inte den där brottet begåtts. Om så är förhållandet är det ju ännu mer konstigt att vederbörande var "alldeles okänd".
Någon som har en bra förklaring?
  SVAR 2008-04-16 13:48

Fångar transporterades till kyrkorna för undergå kyrkoplikt. Det har jag sett i landskontorets handlingar med fångtransporter från 1700-talet. Om det var många brott kunde det bli många resor, inte sällan utnyttjade till att fly! De skulle också runt till häradsrätterna och olika rannsakningar där de var misstänkta.
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies