genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hansson, Harald, Västra Vemmenhög 16, 18962020-07-20 18:54

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=81001
2020-07-19 12:07 

Den här efterlysningen handlar om en f.d. krog, "Tre Kronor". som låg i trevägskorsningen där vägen mellan V. Vemmenhög och Skurup delar sig med en väg mot Önnarp och en mot Lindby.  Huset finns kvar,. I slutet på 1800-talet var det en beryktad krog, där bl.a, 10 av traktens bönder säges ha supit bort sina gårdar (en av dessa finns i min egen slättavla)

Nämnde Harald Hansson, bodde som granne till krogen. Han berättar om den . googla:  Sernerts klippbböcker 1966- Tegelakademin. 

Fastigheten finns kvar på samma plats, bild på huset hittar man om man googlar:  Tre Kronor-karta på Eniro.

Jag har förgäves letat i husförhörslängder bl.a. om ägarna (omkring 1900) till den här krogen.  Fastigheten ligger vid vägen mott Önnarp (skylt Önnarp 3)

Är det någon som kan ge svar på till vilken församling krogen hörde, och vilka som ägde den?

Anders A

  SVAR 2020-07-20 13:18

Om krogar på landet (Folklivsarkivet Lund)  , googla:  M 11068 sid. 1-5  pdf.

Avsnitt ur texten:  "Norr ja växte opp va darr en kru som hidde "Tre kronor". den lå i Lindby sunner om Skurup ve ett väjaskäl där tre stora väjar möttes, så darr va alltid folk å ståhej på krued, iblann slos di darr, de va mest norr de kom hela lass me tattrar köranes som skulle byta hästar."

Anders A

  SVAR 2020-07-20 18:54

Inte i någon HFL nämns  krogen "Tre kronor".  Men i Ortsnamnsregistret, Svenstorps socken, Vemmenhögs härad - får man fram uppgifter:  " Tre kronor"  hus å nr 4 Lindsby.

På Lindby nr 17 finns på 1870-talet åbon Jöns Jönsson f. 11/11 1832 i Lindby, med fam.  År 1876 flyttar han till Lindby nr 4 (gatehus. avstyckat från stamfastigheten nr 4)    Enl. noterng i HFL  står Jöns Jönsson noterad som Brännvinsadiminstratör ( hade förmodl. fått tillstånd för utskänkning av sprit)  I följande HFL noteras han som traktör- sedan som handlande.  Samtidigt på nr 4  finns Johan Persson, bryggmästare f. 1875 i Anderslöv, inflyttad samtidigt med Jöns Jönsson ( förmodligen handlade det om ölbryggning)    Johan Persson f. 1875, flyttar till Svensköp 1914.  Ny bryggare blir Jöns Nilsson f. 1870 i Anderslöv.  Sonen Bror Hilding Jönsson övertar bryggeriet,  han flyttar 1930  - och (om man förstår det rätt)  så går krogen "Tre kronor" i graven- efter en  tillsynes turbolent tid som krog. ( en krog som några i min egen släkt flitigt besökte) 

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies