genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Hector, Ulrika Anna, Stora Herrestad, flyttade 18022020-06-21 15:08

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80904
2020-06-21 01:38 

Min mm ff mf mm Ulrika Anna Hector försvann plötsligt från husförhören och jag hittade henne aldrig igen. Jag har länge funderat på vad som hände henne men inte funnit något svar.. Hittade då dessa, då Jöns Larsson bla vill ingå ett nytt äktenskap då inte Ulrika Anna kommit tillbaka. Vad tror ni hände henne? Mördad? Försvann frivilligt? Drunkna? Önskar att jag kunde få svar på denna gåta som jag har länge letat svar på😣 Ingelstads häradsrätt 1810-07-22 No 6 Husmannen Jöns Lars- son från Stora Köpinge, föråkom efter anmälan, och uppvisa ut- drag af denna Protocoll för den 18 Maj 1806, hvaraf intogs att Jöns Larssons laggifta hustru Anna Hector, hvilken sommar ti- den 1802 honom och orten afwikit till föllja af XII Cap. 4.¿ G.B:n blif- vit genom anslag å Rättens dörr och Kungörelse öfver hela hära- det med närmaste Socknar där- intill efterlyst, förelagd, kallad och stämd, att innom natt och år derefter hos deß laggifta mann Jöns Larsson och i ägten- skapet med honom sig inställa så kurt hon velle undgå, att från honom varda skild och af hela sin lott i Boet förlustig för- klarad; och mannen Jöns Lars- son är tillkännagaf, att Anna Hector detta oansedt, ännu icke hos honom sig inställt, eller sin vi- stelse-ort tillkännagifvit; Ty och uppå Jöns Larssons därom gjorde anhållan, samt H.R med ofwan åberopade Lagans rum öf- werensstämmande, att dömma till skillnad i ägtenskapet emel- lan mernämnde Jöns Larsson och deß hustru Anna Hector, så ock henne af he- la sin lott i Boet förlustig förklara. skolande Jöns Larsson i fölgd här, jemlikt kong: Braferat den 24 Marti 1748 ofördröijeli- gen, till behörig Skilljobrefs undfående, hos högwördige Dom-Capittlet i Lund sig in- ställa, hvilket afsades. Domkaptilet i Lund 1810-03-22: Högwördigste Herr Doctor Biskop och ProCanceller samt Ledamot af Kongl. Norstjerne Orden! så ock Maxime Venerandum Consistorium ! Tillfölje af Ingelstads härads wällofliga Tingsrätts under den 22 nästledna Martii afkunnade och här i afksrift allerödmjukaste bifogade Skilladsdom emellan mig och min åhr 1802 afwikna, åhr 1806 allmänt efterlysta, men icke återkomna hustru Anna Hector, finner jag mig föranlåten allerödmjukaste bönfalla det högwördigste herr Doctorn och Biskoppen Samt Maxime Ven:Consistoriom täcktes nåd-Gunstigt utsända för mig Skiljobref och derigenom försätta mig i tillstånd, att få ingå et nytt ägtenskap, hwars upskof deßa hitintill af mig okända anständigheter för- orsakat. Med djupaste wördnad framhärdar högwördigste Herr Doctorns, Biskoppens och Pro-Cancellerens så ock Maxime Vanerandi Cansostorii Stora Köpinge den 3 april 1810 allar ödmjukaste tjenare Jöns Larsson Källor: Ingelstads häradsrätt AIa:76 (1810-1811) Bild 70 (AID: v403305.b70, NAD: SE/LLA/10032) Domkapitlet i Lund FIIf:96 (1810-1810) Bild 1070 (AID: v282211.b1070, NAD: SE/LLA/13550) Mvh
  SVAR 2020-06-21 09:53

Hon kan ju ha blivit begravd någonstans under beteckningen "kringvandrande kvinnsperson" eller liknande. 

 

Eva M

  SVAR 2020-06-21 15:08

Stod det något om henne i någon av föräldrarnas bouppteckningar (ifall de dog senare förstås)?
Vänliga hälsningar,
Siv
 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies