genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Magnusson, Maja Kristina, Forshem/Björsäter, flyttade 1874-18752020-05-14 18:59

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80646
2020-05-09 17:18 

Hej! Maja Kristina Magnusson f. 27.7 1854 Forshem ska ha arbetat som piga på en gård i Björsäter (Västergötland) under tiden 1874 och i början av 1875 men jag hittar henne inte. Hälsningar Inger
  SVAR 2020-05-09 19:53

Björsäter (R) AI:14 (1871-1880) sid 34 

  SVAR 2020-05-09 21:41

Hej igen! jag hittar henne inte, vad gör jag för fel? Hälsningar Inger
  SVAR 2020-05-10 11:26

Hej!  Vad har du för sökverktyg?  I AD-abonnemang finns hon enl. Evas anvisning.  Här noterad som piga  - kom från Forshem  1872  - flyttar tillbaka 1874  - föder här 15/12 1875, bl.a., oä. sonen Ernst Linus.  Finns i HFL  boende i föräldrahemmet i Rivenäs. Gifter sig 17/11 1883 med drängen Johan Adolfsson f. 9/5 1846.  Alla uppgifter lätt att hitta!

Anders A

  SVAR 2020-05-10 13:45

Hej! jag har Ancestry och jag hittar henne inte på A1:14, min undran är viken gård hon är piga 1874 på då jag söker fadern till hennes o.ä. son Ernst Linus. Inger
  SVAR 2020-05-10 17:44

Mellan 1872 -74 var hon piga på gården Björtorp i Björsäter. ägare fam.Johan Broms.  Hon flyttade till Forshem 1874. blev med barn på våren -75, oä sonen Ernst Linus f. 15/12 1875 - något namn på fadern är inte noterat  - Ernst Linus fick moderns efternamn - Magnusson.

Anders A

 

  SVAR 2020-05-10 21:25

Hej! jag hittar ingen gård Björtorp i Björsäter, Västergötland, kan du se vilka gårdar som ligger bredvid? Inger
  SVAR 2020-05-11 08:36

Björtorp är ett torp som sorterar under Trankärrs gård 1/2 mantal och bebos av fam. Johan Broms. Johan Broms är född 1817, först noterad som torpare sedan som hemmansägare.  Det var här Kristina Magnusson fick anställning som piga 1872  då 18 år gammal. Hennes broder Anders Johan Magnusson arbetade här samtidigt som dräng, båda flyttade tillbaka till Forshem 1874.  Vilka gårdar som låg grannar med torpet Björtorp, är omöjligt att läsa ut. I husförhörslängderna, 1871-1880  finns det ett adressregister på hus, torp och gårdar i Björsäter - ca 200 adresser!  Skall man hitta dessa måste man ha tillgång till kartmaterial över socknen.  Jag undrar ju lite över vad du väntas få ut av din sökning här?

Anders A

  SVAR 2020-05-11 19:33

Hej! tusen tack! jag kollar känner till Trankärr men visste inte att det fanns ett torp Björtorp där nu fick jag mycket att kolla på, än en gång tack för ditt engagemang! Hälsningar Inger
  SVAR 2020-05-11 19:56

Betr. Johan Broms.  Han står så småningom noterad som ägare av 1/32 dels mantal av Trankärr. Om vi tittar på familjen Broms under tiden 1872-74, under tiden Kristina Magnusdotter fanns här som piga ( och spekulerar lite)  På torpet bodde då, förutom makarna Broms,  Kristinas brder Anders Johan , även hemmavarande sonen Per Emil f. 23/11 1855, jämnårig med Kristina. Man kan ju anta att det var ett ganska trångt boende på det här torpet - en inte alltför vild gissning är att denne Per Emil ev. kan vara fader till Kristinas oä. son Ernst Linus f. 1875.   Per Emil tog sig sedermera namnet Lindkvist, han dog 1944 i Björsäter, 89 år  , ogift.         

Anders A

 

  SVAR 2020-05-11 22:26

Hej! Tack för ditt tips!! jag har kollat i mitt Family Tree DNA jag fick X-match på Broms samt 3:e cousin X-match på Lindkvist, släktforskning är mer spännande än en deckare. Hälsningar Inger
  SVAR 2020-05-13 22:23

Hej Anders! var bodde Per Emil Lindkvist i Björsäter, bodde han kvar i Trankärr? Hälsningar Inger
  SVAR 2020-05-14 00:11

Han ser ut att ha bott  Björsäter hela livet, och då på torp som tillhörde Trankärr.  Vad jag förstår var Trankärr en större gård med flera avstyckningar.   Efter fadern, Johan Broms död 1893 flyttade Per Emil Lindkvist tillsammans med modern till torpet Sågarehemmet där modern dör 1898,  1906 flyttar Per Emil till Fågelkärr där han dör 1944. Han står under sin levnad noterad som snickare. I Fågelkärr bodde han tillsammans med sin syster Britta Kajsa f. 1820  som blev änka 1903.

Anders A

  SVAR 2020-05-14 00:20

Fel.  Britta Kajsa Broms var född 18/8 1843 i Björsäter, gift Andersson, änka 1903, död i Nordtorp, Fågelkärr 12/12 1914.

Anders A

  SVAR 2020-05-14 18:59

Hej! tusen tack för ditt engagemang. Bästa hälsningar Inger Örebro
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies