genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Svensson Björklund, August, Wanås Slott, levde ca 18802020-05-23 12:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80531
2020-04-12 12:41 

Skulle vilja veta var man kan hitta information om personal på Wanås slott, tiden kring 1875-1900. Min mormors far August Svensson Björklund1862–1940 f.13 MAR 1862 • Östra Broby jobbade här som snickare/slöjdare i slutet av 1800 talet. Han träffade även sin blivande fru Maria Lovisa Fleischer på Wanås slott (piga?)som föddes den 18 juli 1862 i Kristianstad, Skåne,Hon gifte sig med August Svensson Björklund den 24 mars 1888. De fick åtta barn under 15 år. / Med vänliga hälsningar Bertil Nord

 

  SVAR 2020-04-12 19:39

Uppgifter från Sv Dödbok:  August Svensson Björklund f. 13/3 1862 i Ö. Broby, d. 8/6 1940 i Haren 10  M-ö St Petri. Vigd 24/3 1888  med Maria Louisa Björklund född Fleischer  Hon föddes 18/7 1862 på Kristianstads garnisonsförsamling C:4 41/38.  död 16/8 1904 på Rönneholmsvägen 74 M-ö St Petri.

Fam. finns i husf.h.längderna  Gryts församling, Wanås Gård   Al:10 (188-1895) 209/207  Fam. står som inflyttade till Vanås gård från Kristianstad  11/11 1891.  Föräldrarna flyttar från Vanås till Malmö 1/5 1903.

August står noterad som slöjdare vid Vanås gård under den här tiden. Maria Louisa noterad som hustru.  Har inte noterat var paret gifte sig,  om hustrun då ev. också var anställd på Vanås.

Anders A

 

  SVAR 2020-04-12 19:54

De vigdes vid garnisonsförsamlingen, Björklund noterad som batterihantverkare, hon som piga. Fam. lyttade till stadsförsamlingen 31/10 1889, för att  sedan flytta till Vanås 11/11 1891.

Anders A

  SVAR 2020-04-15 13:44

Hej Anders! Stort tack för din hjälp. Skall se om jag kan hitta någon personalförteckning över personalen på Wanås gård(slott).Med vänlig hälsning Bertil Nord

  SVAR 2020-04-15 13:54

Hej Anders! Roade mig med att slå upp ordet Batterihantverkare på SAOB - HANDTVERKARE~0200. Batterihandtverkare äro 4: hofslagare, smed, trädarbetare och sadelmakare. Hazelius Förel. 422 (1839)SFS 1892, Bih. nr 70, s. 10. —. Inget begrepp som jag kände till tidigare. MVH Bertil

 

 

  SVAR 2020-04-15 17:13

Hej igen!

Björklund står, under sina 12 år på Vanås gods, noterad som slöjdare (träarbetare)   Vid den här tiden tillverkades det mängder av nyttoredskap i trä, i synnerhet på en stor gård, det kunde vara allt från jordbruksredaskap till div. köksredskap -en viktig yrkeskategori.  Han var ju också son till en trähantverkare -fadern var vagnmakare - Johannes Svensson f. 1/1 1829 i Hästveda.  Fam. finns i Ö. Broby Al:10 (1860-1868) 130/126 på Ö. Broby nr 5.   16 år gammal lät August värva sig vid garnisonen i Kristianstad (Wendels artillerireg)  - står då noterad som artillerist.  Kristianstad garnison B:3 (1866-1894)  64/131. ( och får då soldatnamnet Björklund)  Så småningom noteras han som batterihantverkare.  Gifter sig på garnisonen 24/3 1888 med Maria Louisa Fleicher f. 16/8 1862 i Kristianstad, hon då noterad som piga vid garnisonen.    Garnisonsförsaml.  Al:10 353/349.  De flyttar sedan till stadsförsaml Kristianstad 31/10 1889 - och sedan till Vanås säteri i Gryts socken år 1891.    De får tills. 8 barn.  1903 flyttar de till Malmö St Petri. Hustrun dör i St Petri 16/8 1904 - och Augus Björklund den 8/6 1940.

Anders A

  SVAR 2020-04-15 17:35

Det fanns en stor stab av tjänstefolk och personal på Vanås Säteri. De flesta av dessa, i första hand pigor och drängar,  var oftast årsanställda  . Det var mycket ovanligt att anställningar varade i 12 år!   Sedan kan man ju undra över var all tjänstefolk bodde- om  det fanns tjänstebostäder på godset?  Och var Björklund med sin stora fam. bodde?   Skulle föreslå att du kontaktar Knislinge Hembygdsförening  - som säkert vet en del om socknen.

Anders A

  SVAR 2020-04-20 09:02

Hej Anders! Tack för intressant information.Nu vet jag lite mer och kan gå vidare. Med vänlig hälsning, Bertil Nord

  SVAR 2020-04-20 13:12

Och så finns Wanås godsarkiv  på Landsarkivet i Lund . :-)

Där bör finns uppgifter om personalen.

  SVAR 2020-04-20 20:34

Finns det ett godsarkiv så så är det ju där man bör söka.  Har själv aldrig  sökt i ett sådant arkiv  - men kan tänka mig att här finns uppgifter av allehanda slag. Det var ju vissa yrkeskategorier som s.a.s. hade lite högre status . Ladufogdar, bokhållare, jägare. trädgårdsmästare, smeder  för att nämna några - jag tror att slöjdare hörde dit.  Efter Björklund hette slöjdaren Nils Nilsson  född i socknen 1869, står som inflyttad 1903. flyttade ut 1908 för att återkomma samma år. var kvar till 1922, (han var slöjdare på godset i 19 år!)

Så det är Landsarkivet som gäller för ytterligare uppgifter!

Anders A

  SVAR 2020-04-21 19:02

Ser på nätet att det fanns en skriftställare och hembygdsforskare, Pehr Johnsson f. 1873 - som skrivit åtskilligt om Vanås och sockenlivet.  Googla:

Den folkliga berättartraditionen. Östra Göinge kommun.

Här finns nog åtskilligt att läsa.  Hembygdsföreningarna kan nog ge upplysningar om de här skrifterna.

Anders A

  SVAR 2020-05-23 12:27

Tack Anders! Har nu lite att gräva i. MVH/Bertil 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2023 ge ut nummer 9 i den populära serien, som omfattar åren 1815-2022.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1800-1814. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies