genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bader, Michel, Ystad, gift 17262020-03-05 16:10

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80228
2020-02-21 15:04 

Kom till Ystad från Stralsund 1726-11-18 med postjakten Freden.

Han gifte sig i Blentarp 1726-12-28 med Karna Jönsdotter och kallades då: Schefern vid Ågarp.

Det jag undrar är om någon känner till något om honom innan han kom ifrån Ystad 1726?

Det finns en David Bader i samma område, som någon har sagt skulle vara hans son, men jag kan inte hitta något samband.

  SVAR 2020-03-03 14:05

Hej Christer!

Jag har svårt att tro att Michael Bader kliver i land i Ystad den 18 november 1726 och är en gift man dryga månaden senare. Han har vistats i området tidigare.

Ågerups gård verkar vid denna tiden ägas av samma ägare som Sövdeborg. Fram till 1722 ägdes Sövdeborg av Christian Ludvig von Ascheberg. Han hade en lång militär karriär. Kanske Bader tjänstgjorde någon gång under honom?
Efter 1722 verkar Sövdeborg ärvts av hans syskon och lite olika namn förekommer som registrerade ägare bl.a. överamiral Claes Sparre som var gift med en systerdotter till den förenämnde. Ett annat intressant namn är "kapten Köningsfeldt" som förekommer på Sövdeborg i mitten av 1720-talet. Kan Bader höra till hans kompani?

 

/Paul

 

  SVAR 2020-03-04 11:29

Han heter Jochum Mickel Bader vid vigseln.,

Eva M

  SVAR 2020-03-05 16:10

Har du läst denna?

https://forum.rotter.se/index.php?topic=27947.msg442342#msg442342

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies