genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Holmqvist, Bengt, Bårslöv, född 18042020-03-31 19:09

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80176
2020-02-14 12:39 

Min farfars far Husar Bengt Holmqvist född 29/4 1804 i Bårslöv.

Jag söker hans föräldrar och information om honom i husförhörslängder och från Skånska Husarregementet.

  SVAR 2020-02-14 18:31

 

Syskonens hemorter ser ut att leda Jeppe ursprung till trakten av  Vismarlöv, dvs Hyby-Bara. Mats Palnassons hustru, Jeppes syster hette Boel, De gifte sig i Hyby 1769. Mats och Boel hittar du i Hyby AI:1 sidan 56. Där står att hon föddes i Södra Sallerup.

 

Bengt Holmqvist var ryttare vid rusthåll 42 Hässlunda, som 1822, när han antogs, låg under  Andre majorens kompani av Skånska husarregementet (Skånska husarregementet generalmönsterrulla 917 1823). Han fick avsked från 1841-10-04 från samma nummer under Fjärestad skvadron (ny indelning 1833) med motivering att han var ”svag och sjuklig och får avsked med Rusthållarnes begifvande”. Han var då 37 år och hade tjänat  i 18 år. (Skånska husarregementet, generalmönsterrulla 923, 1841)

Han finns bl a i Hässlunda AI:6 sidan 17.

  SVAR 2020-02-14 23:04

Hoppsan. De två första raderna hör inte till svaret, de kom med av misstag :-(

  SVAR 2020-03-31 19:09

Hej, Bengt Holmqvist var min mormors morfars far. Här kommer mina anteckningar om honom:

Född 29.6.1804 eller 29.6.1807.

Husar vid Skånska Husarregementes Billesholms skvadron i Höja socken och vid Höja rote år 1822. Aktnr SH-04-0012-1822. Rusthåll Hässlunda 25.

Husar vid Skånska Husarregementes Bjäre skvadron i Hov socken och rote Pärstorp  i 3 år kring 1834.

Husar vid Skånska Husarregementets Fjärresta skvadron rusthåll Hässlunda 25 år 1834. Aktnr SH-07-0012-1834.

Flyttade som husar vid kunglig Skånska husarregementet med sin hustru Ingar Månsdotter och son Ola född i Frillestad 6.12.1830 från Bårslöv till Frillestad 8.9.1830.

Bodde som åbo och husar i Frillestad nr. 9 1830-1832 med sin maka och sönern Ola och Anders, Ola dog 8.7.1831, varefter de andra flyttade till Bårslöv 1832.

Inflyttade 7.11.1834 till Hässlunda från Bårslöv som husar vid Kongl. Skånska Husarregementet med sin maka Ingar Månsdotter och son Anders, född 4.4.1832  och var född 29.6.1804 samt bodde på nr. 25.

Bodde i Hesslunda 25, då Magnus föddes. 

Bodde i Hesslunda, Berget nr 25 gatehus som husar med maha och sönerna Anders och Ola 1837.

Bodde i Hesslunda, Berget nr 25 gatehus som husar med maka och sönerna Anders, Ola och Magnus 1839-1842.

Bodde i Hesslunda 6 1/8 rusthåll som f.d. husar med maka och Ola 1851-1856 och Magnus1851-1853 som flyttade till Helsngborg. Familjen hade flyttat till Hesslunda 6 1/8 1851 från socknen.

Bodde i Hesslunda 6 i gatehus 1856-1865 tillsammans med makan Ingar Månsdotter.

Nämns som jordtorpare i Hässlunda tillsammans med makan 1860.

Enligt dödslängden blev 60 år 9 månader och 8 dagar gammal. Enligt flyttningsattesten i Frillestad, var född 29.6.1807.

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies