genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Wedén, Bengt, Kristianstad, emigr 18042020-01-31 09:30

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=80105
2020-01-30 14:25 

Bengt Weden var snickare, reste från Kristianstad och ankom Helsingör i Danmark 23.06.1804. Ifølge passprotokoll for Helsingør. Kaldte sig Bendt Wedin i Danmark. Kan ikke finde ham i Sverige med Wedén som efternavn. Vet inte om han er fødd i Kristianstad, har søkt i husførhørslængder der, men han kan ha varit snickar lærjunge i Kristianstad, Jag vet at snickarprotokoller for Kristianstad finns på arkiv i Stockholm. Kan någon hjælpe.

Mvh Ingvild Hansen

  SVAR 2020-01-30 18:41

Ingen lätt nöt att knäcka!  Weden (Wedin)  är troligtvis ett namn som han tog som snickaregesäll.

Har du ingen ålder på honom?

Anders A

  SVAR 2020-01-30 21:16

"Bendt Wedin" var 59 år när han dog i Helsingör den 7 jan 1840. Född alltså omkring 1780.

Eva M

  SVAR 2020-01-30 21:20

Hans fru hette Johanne Breta (Brita?) f. Balk. Hon var 75 år när hon dog 1856. F. ca. 1781.

Namnet hennes låter svenskt?

Eva M

  SVAR 2020-01-30 21:37

Anna Brita Balk som hon egentligen hette var f. 10/4 1781 i Helsingborg. Hennes far Johan Friedr. Balk var också snickare.

Eva M

 

  SVAR 2020-01-30 21:51

Hon heter Johanna Brita i Husförhören i Helsingborg. Hon tycks flytta hemifrån redan 1798-1799, s. 20 i AI:12.

Eva M

  SVAR 2020-01-31 09:30

Jag såg senare att alla uppgifter som jag kommit med hade du redan. Du har ställt din fråga tidigare på anbytarforum. 

Eva M

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies