genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jansdotter, Maria, Nyed, född 18112020-01-02 00:27

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79974
2020-01-01 21:23 

1811 3/12 föds Maria Jonsdotter i Nyed.

Föräldarna Jonas Andersson "1766" vart?  och Maria Larsdotter "1776" vet någon vart de kom ifrån?

Mvh.

Ingemar

  SVAR 2020-01-02 00:27

Hej,

1795-1799

Nyed (S) AI:4 (1795-1799) Bild 135 / sid 130

Maria föddes 1776-09-07 uti Edet: Nyed (S) C:5 (1762-1813) Bild 70 / sid 133

1800-1805

Nyed (S) AI:5 (1800-1805) Bild 132 / sid 128

1805-1810

Nyed (S) AI:6 (1805-1810) Bild 800 / sid 74

1811-1815

Nyed (S) AI:7 (1811-1815) Bild 72 / sid 137

1816-1820

Nyed (S) AI:8 (1816-1820) Bild 820 / sid 153

Jonas Andersson dör 1819-05-25 uti Edet.

Nyed (S) F:3 (1796-1850) Bild 49 / sid 89

Hans bouppteckning:

Nyeds häradsrätt (S) FII:21 (1819-1820) Bild 161 / sid 319

1821-1825

Nyed (S) AI:9 (1821-1825) Bild 67 / sid 127

1826-1830

Nyed (S) AI:10a (1826-1830) Bild 127 / sid 242

1831-1835

Nyed (S) AI:11a (1831-1835) Bild 138 / sid 264

1836-1840

Nyed (S) AI:12a (1836-1840) Bild 137 / sid 263

1841-1844

Nyed (S) AI:13a (1841-1845) Bild 137 / sid 264

1844-1845

Nyed (S) AI:13a (1841-1845) Bild 139 / sid 268

1846

Nyed (S) AI:14a (1846-1850) Bild 73 / sid 131

Maria Larsdotter dör 1846-09-22 uti Edskogen.

Hälsningar

 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies