genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson Modig, Måns, Södra Mellby, död 1926 i Kivik2020-01-04 12:50

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79956
2019-12-30 19:36 

Hej!

Jag försöker reda ut lite om en indelt soldat. Måns Nilsson Modig, f. 1845 i Rörum, d. 1926 i Kivik. Antagen 1866 vid S. Sk. Inf.reg. Kompani: Albo, Rote: Stiby 6,13, avsked 1896.  Det är uppgifter hämtade från Knektregistret och Centrala soldatregistret.

!864 flyttade Måns (19 år) till Ö. Tommarp med tjänst på Virestad nr 3, och 1866 blir han inskriven som indelt soldat.  Flyttar 1872 till S. Mellby, Stubbaröd nr 1 , Al:9 (1874-1880) 141/144.  Vigs samma år i S. Mellby med Anna Persdotter,  Flyttar 1874 till S. Mellby nr 4, Al:9 43/41.  Son Nils August f. 1872.  !877 flyttar fam. till S. Mellby, Esperöd nr 1  och bor nu i ett soldattorp  S. Mellby Al:9 278/283. Här bor man fram till 1910 då Måns flyttar till Kivik  ( han fick avsked 1896) 

Jag har full koll på Måns och familjebilden.  Det f.d. soldattorpet ägs numera av min son och hans fam. (och jag har har nöjet att bistå med renovering av det numera tillbyggda torpet

Vad jag inte blir riktigt klok på är vad som gällde betr. boendet för Måns Modig. När fick en indelt soldat sig tilldelat ett soldattorp?  Var det först när han gifte sig?  Bodde han som inhyse tidigare?  Måns med fam. bor i S. Mellby men är inskriven (enl. soldatregistret)  på Stiby 6,13. ?  Vem ägde då  soldattorpet i Esperöd?  Det kunde väl rätt gärna inte vara rotebönderna i Stiby?

Någon som kan räta ut de här frågetecknen?

Kan ju tilläggas att Måns Modigs son så småningom friköpte sitt föräldrahem på Esperöd nr 1.

Anders A

  SVAR 2019-12-30 21:43

Måns Modig finns också noterad på Komp. Albo, Rusthåll: Virestad 3., socken Bösarp.

I soldatregistren  finns det noterat Aktnummer och torpnummer.  För Virestad: Aktnr SS-08-0109-1866,  Torpnummer:  SS-08-0109.

För Stiby 6,13  Aktnummer  SS-08-0108-1878.  Torpnummer:  SS-08-0108.

Varifrån och vilken information får man från dessa akt- och torpnummer?

Anders A

  SVAR 2019-12-30 22:29

Generalmönsterrulla Sk. Infanterireg.  668 (1881-1885)  bild 558.

Nr 108 Måns Modig, förut kallad Måns Nilsson, född i Rörums socken 12/8 1845, antagen 26 januari 1866.  Stiby socken.  Gift.  Tjänsteår 195/12.  Längd 5 fot o. 7 tum.  Kommenderad till Karlskrona ?

Vid denna tid bor Måns Modig på torpet i Esperöd nr 1, S. Mellby socken, men är inskriven på rusthåll Stiby 6,13

Vilka rotebönder svarar för torpet i Esperöd?

Anders A

  SVAR 2019-12-31 15:55

Inte helt lätt att följa den indelte soldaten Måns Nilsson Modigs levnadshistoria och hans soldatliv.

Flyttade från föräldrahemmet i Rörum 3/11 1864 (19 år)  till Ö. Tommarps socken, med tjänst hos åbon Per Olsson på Virestad nr 3  Ö. Tommarp Al.12 (1863-1868)  214/210.  Blir sedan (1866) antagen som soldat vid  s. Sk. Inf.reg. Gen.m.rulla 665 (1866-1869) bild 378. nr 109 Måns Modig, 20 år o 10 mån. gammal, ogift, tjänstetid 1/2 år, inskriven på Virestad nr 3.   Han finns sedan skriven på Virestad nr 3 fram till 1872 då han flyttar till S. Mellby. Men vad är det då som händer  under tiden på Virestad nr 3?  Enl. soldatregistret finns han som antagen vid S Sk. Inf.reg 1866 på rusthåll Stiby 6,13 , men bor kvar på Virestad nr 3.   Vad står det i marginaltexterna i HFL  Ö. Tommarp  Al:12 (1863-1868)  214/10  och  Al:13, samma adress.  Vad är det för typ av kommenderingar till Malmö som det handlar om under den här tiden?

Vad är det för typ av boende han haft under tiden i Ö.Tommarp, Virestad nr 3? Något soldat torp är det ju inte frågan om.  Men det var väl så, att rotebönderna , enl. kontrakt, hade skydighet förse en soldat med ett boende med en viss standard.

År 1872, flyttn.längd  Ö. Tommarp B:3  37/65, flyttar soldaten Modig till S. Mellby, till Stubbaröd nr 1.( fortsättning följer)

Anders A

 

 

  SVAR 2019-12-31 16:23

Generellt var det knalt med soldattorp i Skåne. Det var vanligt att soldaten eller ryttaren hade annat boende som inhyst eller som husman.

”Akt- och torpnumren i Centrala soldatregistret är det sätt på vilket man identifierar soldaten/ryttaren och utgörs av Regementets förkortning – kompaniets nummer – rusthållet/rotens nummer-inskrivningsår.  All information om respektive soldat/ryttare som finns i registret utgör en ”akt” med sitt ”torpnummer”. Det kan ibland vålla en del huvudbry, t ex att man alltid förväntar sig ett torp i samband med sin gubbe.   Modigs nummer är ju SS-08-108-1878 – Södra Skånska infanteriregementet-Albo kompani (nr 8)-rote 109- antagen år 1878.

  SVAR 2019-12-31 17:51

Är du säker på att torpet i Esperöd var ett soldattorp?

Vad jag kan se så står det Tp Sold (Torpare Soldat) på Måns Modig i Södra Mellby AI:9 och AI:10 och Soldat Torpare i AI:11.  Torpet var nog Modigs eget som han själv byggt. Soldaten behövde inte bo i samma socken som sin rote.  Modig  tillhörde  rote Stiby 6 &13 i Stiby i Järrestads härad, de fastigheterna var anslagna  nummer 108 av Albo kompani, det fanns ingen möjlighet  till att rotehållarna i Stiby skulle byggga torp till sin soldat i en annan socken i ett annat härad. Se t ex jordeboken för 1874 i Kristinstad läns landskontor GIIIa:21 sidan 1374.

  SVAR 2020-01-01 12:23

Hej- och tack för uppgifter!

Jag har själv flera sodater i släkte, både infanterister, båtsmän och ryttare. Några av dessa har suttit på soldattorp. Jag är uppväxt i en slättby där soldaterna genomgående bodde i gatehus, Dessa torp och gatehus tillhörde stamroten och hade samma fastighetsnummer. När soldaten/ryttaren fick avsked så tillsattes en ny soldat, denne "ärvde" ofta den förres soldatens namn. Dog soldaten så fick änkan och barnen flytta från torpet/gatehuset - det var den bistra verkligheten. Det var oftast fattiga drängar som sökte sig till ett regemente för att som soldat få en bättre levnadssituation.  Han fick då bl.a. en årlig kontantlön, och satt han på ett soldattorp hade han åtskilliga förmåner.

Men för de som nu inte fick tillgång till ett soldattorp, eller gatehus,  vad gällde för dessa?  Fick de en högre årlig lön som kompensation?  Det måste ju vara himmelsvid skillnad på ett soldattorp och inhysning i en drängkammare på en bondgård!  Sedan bör väl villkoren för en soldat ha att göra med familjesituationen, en nyantagen 20-åring fick väl inget torp  !?  Sedan undrar jag om det var olika villkor som gällde om man var ryttare eller tillhörde infanteriert?  Att det var mer "status"  att tillhöra ett dragonregemente.

Ja, det är de här frågeställningarna jag försöker reda ut betr. soldaten Måns Modig.  År 1877 flyttar han i vart fall till ett torp, till detta torp fanns både ett stycke mark och fähus för kreatur.  Men jag är nu osäker på om det var ett soldattorp.  I så fall borde det ha bott en soldat här före honom vid denna tid, och det hittar jag inga i HFL  Att rotebönderna i Stiby ägde torpet, det är ju inte relevant.  Men som soldat hade ju Måns Modig lön och vissa förmåner,  han tillhörde ju rusthållet Stiby 6,13,  Det var väl rotebönderna här som , gentemot kronan, svarade för soldatens lön och förmåner, detta  även om soldaten bodde i en annan socken?

Om det var Måns Modig som själv byggde torpet på Esperöd nr 1, är jag tveksam till. I HFL finns det samtidigt, på samma adress, ytterligare ett torp med en hantverksfamilj.  Det var nog torp som tillhörde åbon Per Larsson, Esperöd nr 1, 1/4 mantal.  Måns Modig flyttade tillsammans med en son från torpet 1910. Så småningom kunde sonen köpa tillbaka föräldrahemmet, och sedan vidare till hans son  - som i sin tur sålde det till min son för ett par år sedan. 

Men vem och exakt när det här torpet byggdes, har jag (ännu) inte fått klarhet i. Torpet tillbyggdes på 1940-talet. I lada och uthus har jag hittat åtskilliga gamla redskap och föremål som jag kunnat anknyta till bouppteckningen efter soldaten Måns Modig.

Tack Eva för uppgifter  - och GOD FORTSÄTTNING på det nya året!

Anders A

 

  SVAR 2020-01-01 13:31

Ytterligare lite uppgifter om det här torpet.

Bouppteckningen som nämndes  är upprättad 28/11 1908 efter Måns Modigs hustru Hanna Hansson Modig som dog 3/8 1908.  I bouppteckningen anges bl.a. fatigheten:  Boningshus med tillhörande ek.byggnader å nr 1 Esperöd, å ofri grund, taxeringsvärde 600:- kronor.  Kreatur:  2 grisar, 11 höns.  Av detta framgår noteras här Måns Modig som husägare, men på ofri grund, han äger ej tomten.

Efter hustruns död flyttar Måns Modig tillsammans med sonen Edvard till Kivik.  År 1919 köper Måns Modigs son Edvard tillbaka föräldrahemmet.  Köpekontrakt:  Undertecknade upplåta och försälja till Stewart Edvard Modig i Kivik såsom avsöndring från Kiviks Esperöd, ett inhägnat jordområde med därpå befintliga husbyggnader för en köpesumma av 3.100:kronor. Jordområde och husbyggnader försäljas i befintligt skick.    Undertecknat av de dåvarande (tre) ägarna till fastigheten.

Lagfart:  Utfärdad 15/1 1920, har beviljats å 0,1289 hektar  (Esperöd 1:14)  avsöndrat från 1/4 mantal litt. A  nr 1  (Esperöd 1:3)

Edvard Modig med fam. byggde på 1940-talet till torpet.  Edvards son Allan Modig sålde sedan vdare  - och nu är vi framme vid dags dato.

Men om det var Måns Modig som byggde torpet omkring 1877  - är oklart.

Anders A

 

 

 

 

  SVAR 2020-01-01 17:50

Dragoner och ryttare hade högre status än soldater.

Det hände att en ryttare som straff för någon förseelse degraderades till soldat.

Det framgår som sagt att bakom roten nr 108 som  Modig tillhörde, fanns fastigheten Stiby 6 & 13.

Esperöd  1 däremot, där Modig faktiskt bodde,  var ett  rusthåll vid  Simrishamns skvadron, Skånska Dragonregementet. Se Jordeboken i Kristianstads läns landskansli GIIIa:21 sidan 1348.

  SVAR 2020-01-01 20:34

Jo, jag har också konstaterat detta, att Esperöd nr 1 var en rusthållargård för Sk. Dragonreg. Måns Modig var infanterist och inskriven vid Stiby 6,13.  Men det var också så att Herrgården Esperöd nr 1, 1/2 mantal delades vid en klyvning 1875.  Nya ägare blev då, med vardera 1/4 mantal,  skepparen Anders Åkesson och på andra halvan åbon Per Larsson frå Mellby nr 3.  Men adressen blev framgent Esperöd nr 1.  Måns Modig bodde på Per Larsson halva.  Men det är nog som du påpekade, att torpet som Måns Modig bebodde, var inget soldattorp.  Det kan ju tilläggas att åbon Per Larsson och soldaten Måns Modig tidigare bodde grannar i S. Mellby,  Per Larsson på nr 3 och Modig på nr 4. 

Men jag har fortfarande svårt att få grepp om vilka åtaganden rotebönderna hade gentemot soldaterna, och vilka förmåner soldaten hade.  Om det gällde samma villkor för en ogift soldat gentemot en gift med familj?  Sedan blir jag inte klok över Måns Modigs boende i Ö. Tommarp, Virestad nr 3.  Enl. HFL  bodde han här mellan 1864-1872, men var enl. Knektregistret och Centrala soldatreg. under denna tid både inskriven vid Rusthåll Virestad nr 3  och Stiby nr 6,13 !?  Seda får man väl anta att Måns Modig var anställd eller gjorde dagsverken på  rusthållargårdarna. 

Det är väl ungefär de uppgifter man kunnat läsa sig till i  soldatregistren, Hfl, kyrkoböcker och flyttn.längder.

1910 flyttade Måns Modig från torpet i Esperöd, till ett boende i Kivik. Han dör 10/5 1926 , i hjärnblödning, på Kivik nr 32.  Sonen Edvard f. 1893 har då köpt tillbaka föräldrahemmet.

Anders A

 

  SVAR 2020-01-04 11:10

Centrala Soldatregistret kallar tyvärr alla nummer för rusthåll ovasett om de är rusthåll eller ej. 

Modig tillhörde definitivt inget rusthåll.  Han antogs som soldat vid rote 109 Tågarp 2 januari  1866 enligt GM rullan år 1878 för Södra skåningarna.  Bakom 109 Tågarp, som är den militära benämningen på roten, stod ett antal fastigheter: Viresta 3 och 11 samt Tommarp 14 och 19. Den 19 juni 1878 avskedades soldat Gran på rote 108 Stiby och Modig ersatte honom på numret enligt GM 1881.Rote 108  bestod av fastigheterna Stiby 6 & 13,  9, 10 och 35. Uppgifterna om rotarnas sammansättning är hämtad från Jordeboken 1874 i Kristianstad läns landskontor GIIIa:26 sid 900 ff och 1001 ff.

  SVAR 2020-01-04 11:23

Det skrev kontrakt mellan rotehållarna och soldaten, gift eller ej. Krigsarkivet har bevarande kontrakt från Albo kompani  från 1825 och framåt, men  hur komplett samlingen är vet jag inte.

  SVAR 2020-01-04 12:50

Hej - och tack för klarläggande!

Jag fattar det ändå som så, att han var inskriven och antagen som soldat vid rote/rusthåll Stiby 6,13- men han bodde på annat håll.  Och, som du nämner, skrevs det kontrakt mellan rotehållaren/kronan och soldaten. Som rotesoldat ingick vissa förmåner. i bästa fall ett soldattorp. Modig bodde aldrig på något soldattorp, men bör väl då ha åtnjutit andra förmåner- vilka dom nu var?  Och förmodligen fanns det ett skrivet kontrakt även i detta fall, men om det finns i Krigsarkivet är väl mindre troligt. Sedan betr. Måns Modig, så var det förmodligen så att han under sin soldattid  i huvudsak var anställd på gårdar i socknarna.

Om det sedan var Modig som själv byggde torpet i Esperöd nr1- det får bli en annan fråga.  Men stort tack för hjälp och klarläggande kring  indelta soldaten Måns Modig.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies