genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Malmqvist, Pehr, Melllan Grevie, född 17962019-12-05 20:38

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79803
2019-12-02 12:34 

Läshjälp och vem var Pehr Malmqvist?

Jag ber om läshjälp gällande följande födsel i Mellan Grevie år 1796. Kan bara utläsa att sonen fick namnet Pehr.

Det gäller Pehr Malmquist som var snickare i Stora Hammars församling åtminstone på 1860 talet. Han dog år 1863.

Jag vet att han gifte sig 13 juni 1860 ned Boel Josefsdotter. Då var han 64 år gammal. Med henne fick han döttrarna Anna, Elina och Christina,

Men vad hade han gjort tidigare i sitt liv? Jag kan inte hitta honom! När fick han namnet Malmquist?

Tacksam för hjälp!

Mvh Kristina

 Bilden kommer från Riksarkivet Bildid C0068162_00103.

Klicka för en större bild

2019-12-02_Foedelse_Pehr_Malmquist.JPG
  SVAR 2019-12-02 16:51

Hej!  Jag läser föräldrarnas namn till:  husmannen Hans Andersson  och Bereta Persdotter

Sonen Pehr blev sedan sockensnickare i St Hammar.

Anders A

  SVAR 2019-12-02 17:27

Mellan -Grevie 2/6 1798 föddes husmannen Hans Anderssons dotter Boel.

den 17/9 1802 föddes ryttaren Hans Andersson  och hans hustru Beretas dotter Kirstina.

den 29/1 1805 föddes ryttaren Hans Malmqvist !   och Bereta Persdotters dotter Elna.

Den verkar som om den f.d. husmannen Hans Andersson  blev ryttare vid Sk. Dragonregementet , med namnet Malmqvist

Anders A

  SVAR 2019-12-02 17:42

Soldatregistret.

Skånska Dragonreg.  Hans Malmqvist, Rusthåll:  Mellan-Grevie nr 1.  Socken:  Mellan-Grevie.  Antagen 1799.  Avsked 1807.

Anders A

  SVAR 2019-12-02 18:11

Den 20/5 1813 dog ryttaren Hans Malmqvist i Mellan.Grevie,  42 år och 11 mån. gammal.

Den 24/112 1814 gifter Bereta Persdotter om sig med Carabinjären Pehr Svensson  Setong.

Anders A

  SVAR 2019-12-03 12:35

Lite data på snickaren Pehr Malmqvist. 

Född 25/6 1796 i Mellan-Grevie. Son till husmannen och ryttaren Hans Andersson Malmqvist och hans hustru Bereta Persdotter.

Snickaren Pehr finns 1828 i Räng Al:3 (1830-1832)  39/34 på St. Hammar nr 18. då gift med Elna Hansdotter f. 27/4 1794 i Hammarlöv.  Barn:  Kjerstina döpt 18/4 1828 i St. Hammar.  Hans f. 19/5 1830 i St. Hammar.  ( har inte hittat vigseln med Elna Hansdotter)

Husf.längd  St. Hammar  Al:2 (1848-1853) bild 21,  nr 11 St.Hammar.   Sockensnickaren Pehr Malmqvist f. 1796, hustr. Elna Hansdott. f. 1794  Barn:  Kjerstina f. 1828 i St. Hammar.  Hans f. 1830.  Anders f. 1833.  Ola f. 1838.

Al:4  (1857-1862)  33/37  St. Hammar nr 11.  Sockensnickaren Pehr Malmqvist f. 25/6 1796 i M. Grevie.  Elna Hansdotter f. 27/7 1794 i Hammarlöv.  Barn:  Kjerstina f. 8/4 1828. (gift m. skomak. Ola Andersson Kämpinge 9)  Hans f. 19/5 1830  (sjöman, död 1853 på Medelhavet)  Anders f. 27/1 1833 (flyttar till St. Hammar nr 1 1849)  Ola f. 21/2 1838 (blir sjöman)   Elna Hansdotter d. 10/2 1859.   Notering i husf.längden:  Pehr Malmqvist bötfälld för lönskeläger  1853 och 1855.

Efter hustuns död 1859. gifter Pehr Malmqvist om sig 13/6 1860 med Boel Josefsdotter f. 28/5 1830 i Tygelsjö (oklart med vigselort)  Barn:  Elida f. 11/5 1861 i St. Hammar.  Christina f. 14/1 1863.  Den 10/3 1863 dör sockensnickaren Pehr Malmqvist på nr 11  (66 år)    Hustrun Boel gifter om sig med husmannen Jöns Nilsson f. 9/2 1835 i Ö. Grevie.  Barn:  Nils Jönsson f. 25/7 1865.  Den 14/10 1865 flyttar fam. till L. Hammar nr 1.

Anders A

  SVAR 2019-12-03 15:24

År 1813 i juli förrättades bouppteckning efter ryttaren Hans Andersson Malmqvist i Mellan-Grevie som avled 22/5 1813.  Efterlämnande:  änkan Berta Pehrsdotter samt följande omyndiga barn:  Sonen Pehr 17 år.  Anders 6 år. Jöns 3 år.  Boel 15 år.

Oxie häradsrätt  Fll:34 (1814-1817)  bild 190

Anders A

  SVAR 2019-12-03 18:39

Tack så hjärtligt Anders A för all hjälp med att tyda och söka uppgifter om P Malmqvist! Visste inget om hans föräldrar eller första giftet! Intressant där!

Pehr Malmqvists andra fru Boel Josefsdotter fick en dotter Anna Persdotter den 23 april 1859. Vilken som är hennes far är oklart! Anna hette Persdotter/-son men frågan är om Pehr var far till henne. I kyrkboken, Födde, Stora Hammar 1822-1861 Bild 55 står hon som oä. Tidigare har släkten trott att Pehr var far till Anna men när man fann ovanstående uppgift i Kykoboken tvivlade man så klart. När det nu framkommer att Pehr bötfälldes för lönskeläge några år tidigare kanske det ändå är han som är fadern. Det lär man väl aldrig få svar på!

Kristina E

 

  SVAR 2019-12-03 18:47

En annan tanke: Det har sagts i släkten att Annas far/styvfar var skollärare i Kämpinge. Varken Pehr Malmqvist eller Jöns Nilsson var, så som jag förstår, skollärare? 

Kristina E

 

 

  SVAR 2019-12-03 22:53

Anna fick ju namnet Persdotter ( dotter till Pehr) , så det är ju mycket troligt att Per Malmqvist är far till Anna. Vill man söka vidare efter detta får man gå till domböckerna.  Det var ju så att församlingen ville ju alltid försöka hitta rätt på fadern, som då fick betala underhåll till det oä. barnet.  Anna togs ju om hand av modern och styvfadern Jöns Nilsson.  20 år gammal flyttar hon till Håslöv.  Gifter sig 30/5 1885 med Hans Jönsson Elmqvist f. 3/7 1855 i Stehag.

Den enda koppling, vad man kan se. till någon skollärare, är att gudmoder vid Annas födelse 23/4 1859 var Elsa Pehrsdotter, änka till skolläraren Josef Persson, men han dog 1857.

Anders A

  SVAR 2019-12-04 09:46

 Intressant! Då var det Annas morfar som var skollärare! Elsa Pehrsdotter och Josef Persson var Anna Persdotters morföräldrar!

Annas mor hette ju Boel Josefsdotter!

Josef var född i Ö Skreflinge i Husie socken 1798.  

Tack för hjälpen! Då blev ju den gåtan löst!

Kristina E

  SVAR 2019-12-04 11:35

Skolmästarfamiljen Josef Persson kom 1840 från Åkarp till Kämpinge nr 10.   Räng Al:7 (1842-1848) bild 85.  Men Josef anges här som född i Fuglie 6/8 1798, dog den 2/1 1857 av andtäppa, 58 år gammal.

När Anna "blev till"  så fanns Boel Josefsdotter på St. Hammar nr 1,  Och Pehr Malmqvist på nr 11.  Pers hustru Elna Hansdotter var då ca 64 år gammal, hon dog i kallbrand 10/2 1859 , en långvarig och otrevlig sjukdom ( kan kanske anföras som förmildrande omständighet betr. "snedsteget" med Boel Josefsdotter)   Boel flyttade omgående, efter Elnas död till nr 11, och gifte sig den 13/6 1860 med den 34 år äldre Pehr Malmqvist, men det var nog ett giftermål i samförstånd.

Anders A

  SVAR 2019-12-04 13:06

Enligt vad du skriver verkar det ju troligt att Pehr var far till Anna! Just detta att Anna flyttade in så snart till Pehr gör det än rimligare!

Kan man finna ut om Josef Persson var lärare i Räng eller Kämpinge?

Tack än en gång :-)

Kristina E

  SVAR 2019-12-04 16:01

Josef Persson var skollärare i Kämpinge,  i Rängs skola fanns det andra lärare, mellan 1857-61, hette skollärarna i Rängs skola  Germund Wirgin f. 1829 i Bösarp  och Nils Jönsson Gislander f. 1837 i Håslöv.

Anders A

  SVAR 2019-12-05 20:38

Tack Anders för all hjälp! Pusselbitar faller på plats!

Kristina E

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies