genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Blom, Johanna Kristina, Bjärtrå, född 1857?2019-12-03 19:31

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79670
2019-11-04 00:10 

Enl. Sveriges dödbok föds Johanna Kristina Blom 1857 1/1 i Bjärtrå 

Emellertid enligt Bjärtrå (Y) AI:11 (1875-1885) Bild: 114 Sida: 182 anges hon född i "Medelpad?"

Skall ha flyttat in från Gudmundrå 1875. Hittar inte henne där.

 

Kan någon hjälpa mig lösa det här problemet så jag finner hennes föräldrar?

Tack på förhand.

Marie

  SVAR 2019-11-05 12:50

Verkar var en svår "nöt" det där.

Björn

  SVAR 2019-11-05 19:10

Nä, hon är inte född i Bjärtrå, i alla fall inte 1857.  Sedan får hon 7oä. barn med en kronojägare Nils August Jonsson Lind f. 18/3 1850 i Gårdslösa, Kalmar, d. 13/9 1933 i Nyland, Ytterlännäs.  två av de 7 barnen födda i Bjärttrå, de andra fem i Ytterlännäs.   Alla: 2  (1895-1899)  60/328.  Johanna noteras som inflyttad till Bjärtrå från Gudmundrå 1875 (då 18 år gammal)   Men som konstaterats finns hon inte noterad i Gudmundrå.

Men någon mer anknytning bör hon väl ha till Bjärtrå.  Det kan ju vara så att fadern Blom gjort ett nedslag i församlingen och finns noterad i någon husförhörslängd här.  Jag har kollat  1857-1861  men här finns ingen Blom.

Anders A

  SVAR 2019-11-05 22:10

Hon finns i inflyttn.längden Bjärtrå som inflyttad från Gudmundrå 7/12  1875  Bl:2  26/37. 

Har kollat lite ytterligare i Gudmundrå - men ingen Blom där!  Så jag har inget förslag på vidaresökning.

Anders A

  SVAR 2019-11-05 23:42

Hittade du henne själv i Gudmundrå?

Mvh.

Marie

  SVAR 2019-11-06 08:22

I folkräkningen 1880 står hon som född i Finland.

Eva M

  SVAR 2019-11-06 12:04

Det verkar intressant  - född i Finland!?

I Bjärtrå, inflyttn.längd  Bl:l (1862-1870)  25/36,  finns en finsk familj, Blom, inflyttad 1867 från Nora.

Bjärtrå, HFL, Al:9  111/106, Sandö.  Här finns fam. Blom,  men  med en son, Johannes, född 1857 i Finland, så det kan väl inte  vara "rätt" familj  ??

Anders A

  SVAR 2019-11-07 11:51

Eva!

Jag har inte tillgång till folkräkningen 1880.   Finns det födelsedata, familjeförhållande etc. på denna Johanna Kristina Blom?

Anders A

  SVAR 2019-11-07 18:33

Hej Anders, du har tillgång till folkräkningarna vi Svar!

Så ser 1880 uppgifter ut-

Blom, Johanna, f. 1857 i Finland, Arbetare

Johan, f. 1876 i Bjärtrå Västernorrlands län

Carl, f. 1879 i Bjärtrå Västernorrlands län

Bildid. Folk_822032-043

  SVAR 2019-11-08 09:53

Hej Anders du får tillgång till folkräkningarna om du går in på Svar

Ingrid

  SVAR 2019-11-08 17:19

Tack för uppgifter!

Konstaterar bara att det inte föddes någon Johan i Bjärtrå 1876 med fader som hette Blom, och ingen Carl f. 1879.

Och den finska familjen Blom redovisad i HFL Al:9  111/106, kan det ju rätt gärna inte vara.  Hustrun i den familjen  Anna Maria Ingman f. 1829  - fikc väl knappast en son Carl f. 1879!    Dom redovisade barnen i den fam. noteras som oä.  ( och "finskan"  Johanna Kristina Blom f. 1857  - alla hennes 7 barn var också noterade som oä. ! ?

Har för mig att medlemmar i den religiösa sekten Mormonerna, varken  döpte eller vigdes i Sv. Kyrkan (vet inte riktigt hur dom bokfördes i kyrkböckerna?)

Anders A

 

  SVAR 2019-11-09 16:14

Familjen Blom bor i Härnösand, Johan Henrik Blom och Anna Maria Ingman gifte sig 1867, hennes oä son Johannes f. 1857 i Findland dör 1868, familjen flyttar 1879 till Mustasaari Findland.

Källa: Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:14b (1862-1871) bild 47 sid 38,

          Härnösands domkyrkoförsamling (Y) AIa:15 b (1871-1880) bild 25 sid 20

Jag delar Anders uppfattning!

 

  SVAR 2019-11-09 18:25

Fd hush. Johanna Kristina Blom dog den 3 september 1937 Ytterlännäs, Nyland (Y) ogift

Dödsorsak: Ålderdom, sockersjuka

Svar, SCB Ytterlännäs  Död 1937

  SVAR 2019-11-09 18:29

Inte mycket som stämmer i husförhörs- och flyttn.längder och dödbok för denna Johanna Christina Blom !

Bjärtrå , inflyttn. Bl:2 (1871-1890)  23/37   inflyttad från Gudmundrå 7/12 1875, då ca 18 år gammal.  Hon finns inte i utflyttn.längd Gudmundrå och inte i HFL Gudmundrå.??

Kollade lite på namnet Holm i bl.a. Bjärtrå, hittade en glasblåsare Karl Johan Blom f. 1874 i Torsö, föräldrar skepparen och torparen Carl Blom o.h.h. Eva Pettersdotter.  De fick också en dotter Christina f. 1856 - men hon dog i Torsö.  Det fanns tidigare födda barn i fam. som flyttade till Finland.  Hittade ytterligare en fam Blom m. anknytn. till Finland - men utan dotter född 1857.

Så varifrån kom hon 7/12 1875 ?   Hon borde ju varit noterad på något sätt i Gudmundrå?

Anders A

  SVAR 2019-11-28 16:48

Har vi kommit till vägs ände?

Marie Örjestål.

 

  SVAR 2019-11-28 17:19

Hej!

Ja, för egen del har jag inga tips eller förslag på hur man letar vidare efter denna Johanna Kristina Blom! Jag har lusläst husförhörslängder där man förmodar att hon borde vara inskriven - men utan resultat. Kan det ev. vara så, att hon bara kortvarigt bott i Gudmundrå , och inte blivit registrerad i något husförhör, men ändå  kan redovisa flyttningsbetyg från församlingen? Det finns ju diverse anknytningar till Finland när det gäller namnet Blom. Kan hon ev. ha kommit  från någon "Blom-släkt"  i Finland 1875 ?

Anders A

  SVAR 2019-11-28 21:04

Inte mycket information man kunde få ut av henne bouppteckning. Men alltid ett tillägg till tidigare forskning, där du kan få lite mer information om barnen om du nu inte redan har den.

Boteå tingslags häradsrätt (Y) FIIa:44 (1937-1938) Bild 6690 / sid 52

Hälsningar

  SVAR 2019-11-28 21:10

Här kommer även mannen som hon bodde/var hushållerska till under sista åren, nämligen Nils August Jonsson Lind. Vilket även kan vara fader till ett par utav barnen?

Boteå tingslags häradsrätt (Y) FIIa:42 (1934-1935) Bild 1440 / sid 11

Hälsningar

  SVAR 2019-12-01 18:47

Varifrån kommer Johan Henrik Blom, kan han vara far till Johanna ? 

När han och hans hustru Anna Maria Ingman och hennes barn flyttar till Finland flyttar de till Norra Jungsund därifrån hon härstammar.

  SVAR 2019-12-03 19:31

När Anna Maria Ingman får sonen Wilhelm 23.7.1863 så antäcknas han som oäkta men i kommunionboken heter han Wilhelm Henrik Johansson Blom.Anna Maria får även en son Karl Johan 9.7 1865 som är född i Sverige, så hon borde flytta dit runt 1864.

Johan Henrik är född i Korsnäs 17.2 1832 enligt födelseboken enligt kommboken 15.2. senare är hans födelsedatum 15.2.1835

Han är född som Henrik Johan Johanhenriksson Bjurbäck sedemera Blom .Han blir änkling 22.9.1861 då har han 3 barn och han tar ut flyttningsbevis till Korsholm med barn 4.10.1862 men han verkar inte lämna in beviset där.Frågan är om han tar med barnen till Sverige dessa är Johan 3.9.1850, Johanna 14.7.1856 och Henrik Viktor 21.2.1859 

 

 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies