genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Johan, Börringe, född 21/1 18882019-09-19 19:26

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79453
2019-09-15 00:17 

Hej!

Skulle behöva hjälp med att reda ut lite om Johans levnadsöde.. Jag har koll på honom fr.o.m. 6/3 1920 då han gifter sig i S. Åby. Härefterhar jag hittat honom i Tullstorp tillsammans med föräldrarna   Tullstorp All:3 (1911-1932 )  450/41, samt i inflyttn.längd Tullstorp B:4  710/65.   I  HFL  noteras han som f.d. volontär,  också att han vistats i Amerika  (svårläst text)   samt att han är inflyttat till Tullstorp från Ystads stadsförsamling  12/6 1818.  Sedan framgår det att han flyttar till S. Åby 1920.

Jag hittar inte honom i utflyttn.längden för Ystads stadsförsamling.  Volontär!? , då måste han väl varit inskriven vid något regemente?  Kom han i väg till Amerika?  Var fanns han under tiden  1910-1920?   Någon som har lust att försöka reda ut detta?                                      

Anders A

  SVAR 2019-09-15 10:11

Johan Nilsson var verksam vid åttonde skvadronen av Skånska Dragonregementet i Ystad. 
Han avfördes ur rullorna 1912,  "enligt avi från Tullstorp v(istas) i Amerika"

Utflyttad till Tullstorp 1913-10-22 - men dyker tydligen upp 1918-06-12 och får nytt flyttbetyg 

Ystads stadsförsamling (M) AIIa:27 (1908-1916) Bild 920 / sid 2715

Ystads stadsförsamling (M) B:3 (1913-1915) Bild 250 / sid 229

  SVAR 2019-09-15 11:08

Tack för snabbt svar - skall jobba vidare på dina uppgifter!  ( Har personliga minnen avseende Johan)

Anders A

  SVAR 2019-09-15 13:04

Har följt honom en bit i husförhörs- och flyttn.längder.

Inflyttad till S.Åby från Ö. Klagstorp 23/4 1908, blev dräng på S Åby 14-24.  Träffar här pigan Ida Karolina Rundblad f. 1896 (som han gifter sig med 11 år senare!)  Den 30/10 1909 flyttar han till Ystad och blir inskriven som volontär vid Sk. Dragonreg. Livkompaniet, 8:e skvadronen. Blir efter tre år, 1912, avförd ur rullorna.

Men vart tar han sedan vägen?  Emigrerar han härefter till Amerika?   Först  12/1 1918 finns han som inflyttad till föräldrarna på Tullstorp nr 7.  I HFL nämn att han vistats i Amerika.

Om han nu emigrerade så bör han väl ha rest ut från Malmö.  Hur får man fram något om en ev. utresa  omkring 1912-1913 ?

Anders A

  SVAR 2019-09-15 13:21

Betr. emigration från Malmö, läser mig till följande:  På stadsarkivet i M.ö finns Poliskammarens i Malmö utvandrarlistor. Listorna omfattar åren 1874-1939.  I listorna finns information om de som börjar sin resa i Malmö. Här framgår utvandrarens namn, titel/yrke, ålder, hemort samt destination.

Detta är väl sådant som jag i stort känner till. Kan man hitta dessa uppgifter på nätet?

Anders A

  SVAR 2019-09-15 13:34

Poliskammarens i Malmö arkiv finns hos AD.

 Johan kan ju ha gjort som så många andra, rest till Köpenhamn  och sedan vidare utan några papper.

Vistas i Amerika är ju inte det samma som att han emigrerat, han bodde där (med avsikt att komma hem  igen).

  SVAR 2019-09-15 16:40

Om jag förstår det rätt så har Arkiv Digital endast filmat listor från år 1889?  Men hur som helst, man kan väl utgå från att Johan  från det han 1912 lämnade militärlivet, fram till 1918 när han dyker upp i Tullstorp, under någon del av denna tid,  vistats i Amerika.

Vad jag också förstått är att passagerarlistor på utvandrade från Malmö finns att gratis ta del av på Malmö Stadsarkiv.  Eller så får man köpa CD- skivor  från databaserna Emibas eller Emigrant Populär.  Är det rätt uppfattat?

Anders A
 

  SVAR 2019-09-15 20:25

Har kollat ytterligare ett par varv i husförhörs- och flyttningslängder i Ystad och Tullstorp.

Ystads stadsförsamling B:3 (1913-1915) 250/229. Utflyttad den 22/10 1913 förre volontären Johan Nilsson, flyttar från  8:e skvadronen till Tullstorp.

Men han finns inte i inflyttn.längd i Tullstorp 1913-14.  Vart tog han vägen?

En gissning är att han flyttade till föräldrahemmet Tullstorp nr 7, utan att där lämna flyttningssedel. Lånade pengar av föräldrarna, for härefter till Amerika.

Men det är väl knappast troligt att en person kan lämna landet anonymt, utan att på något sätt registreras?

Härefter påträffas han i inflyttn.längd i Tullstorp 12/6 1918 och påstås här komma från Ystads stadsförsamling.  Men det finns ingen Johan Nilsson i Ystads utflyttn.läng 1918?

Han försvinner anonymt och återvänder anonymt  !?

Anders A

 

  SVAR 2019-09-16 16:18

Som  jag skrev ovan: Johan tog ut betyg från Ystad stadsförsamling till Tullstorp 1913-10-22. Så länge han inte lämnat in betyget, i Tullstorp eller någon annan församling,  var han inte skriven någonstans.

Han kan  mycket väl ha vistats i Amerika.  Polisen i utresehamnarna  i Sverige kontrollerade så att man hade ordentliga papper och gjorde upp listor på utvandrarna. Eftersom Johan tagit ut betyg till Tullstorp, men istället valde Amerika, så kunde han inte visa upp flyttbetyget till Tullstorp vid utresan. Då gick det lättare att resa till Köpenhamn och ta båten därifrån.

Ut- och inflyttningsförsamlingar skulle kommunicera med varandra och bekräfta flyttningar! Det är noterat i Tullstorp (BI:4 sidan 65) att Johan flyttat in på ett betyg från 1913, att han vistats i Amerika  och att man skickat denna uppgift  till Ystad 1918-06-12. I Ystad skrev man  då in:  "enligt avi från Tullstorp v(istas) i Amerika" och att han (till slut)  1918-06-12 lämnade in sitt nästan  fem år gamla flyttbetyg.

  SVAR 2019-09-16 20:36

Hej, och tack för uppgifter.Då får man utgå från att Johan, i stället för att flytta till föräldrahemmet i Tullstorp, valde att söka lyckan i Amerika, och att han vistades där i ca fem år, för att först 1918 dyka upp i Tullstorp igen ?  Om han sedan valde att åka via Köpenhamn, är ju frågan.( Nu är inte Johan en släkting till mig, men jag känner väl till hans vidare levnadsöde). Återstår. om jag förstår det hela, att antingen åka till Malmö Stadsarkiv, eller inköpa en CD-skiva från Emigranten Populär för att i vart fall ta reda på om han reste via Malmö. Har mejlat till Stadsarkivet med en förfrågan om vad det kostar att  en arkivarie här kollar uppgifterna , tyvärr är handläggningstiden här flera veckor!   Och någonstan bör det rimligtvis finnas uppgifter, det gick inte att obemärkt att  lämna landet.  ( och , om någon undrar, så finns det en del  av S. Åby Hembygdsförenings läsekrets av "Byatidningen" som gärna  skulle vilja  veta lite mer om  en av byns profiler och "kändisar" och hans amerikaresa.)

Anders A

  SVAR 2019-09-16 22:25

AD har digitaliserat Poliskammarens i Mamö utvandralistor 1874-1939. Personregister 1887-1895.

 

 

  SVAR 2019-09-17 13:24

Jag hittade AD:s  passagerarlistor.  Har kollat 1912 och 1913, hittills utan att hitta någon   Johan Nilsson  (fattar knappt att de var så många som lämnade lande!)

Har också fått svar på mejl till Stadsarkivet.  Som skriver:  Om det inte finns några uppgifter om utvandring i församlingsboken, är det inte så sannolikt att du hittar personen i utvandrarlistorna.  Många som ville utvandra anonymt tog färjan till Köpenhamn och reste vidare därifrån.

Det var ju också vad du nämnde. Men jag förstår inte av vilken anledning han skulle resa ut anonymt?   Skall ändå kolla vidare i AD:s listor.  Om han ev. inte blev reg. i HFL i Tullstorp?

Anders A

  SVAR 2019-09-17 14:52

Funderingar.  Han lämnade (av någon anledning)  miltärlivet på dragonregementet i Ystad 1912. Begärde flyttningsbetyg för flytt till Tullstorp 22/10 1913.  Så vid detta datum fanns han i Ystad. Normalt skulle han ha registrerats i Tullstorp omkring detta datum, men så skedde inte. Flyttade man till ny församling så var det väl till arbetsgivaren man skulle överlämna flyttn.sedeln, för att sedan bli inskriven i husförhörslängden.  Husförhör ägde rum på hösten. så det var först på hösten 1914 som han då borde bli inskriven i HFL.  Är det rätt  tänkt?   Så egentligen bör man söka i utvandrarlistorna för år 1914.  ( så jag fortsätter där)

Anders A

  SVAR 2019-09-17 18:12

Har kollat genom passagerarlistorna 1914, men ingen Johan Nilsson där!

Kollade för skojs skull listorna för år 1917 och blir lite konfunderad.  Här finns en Johan, noterad som arbetare, född  1888 (som stämmer)  men här ages hemorten som Amerika !?  Jag tror att det är felskrivet och att detta är rätt person.  Var han hållit hus mellan 1913 fram till dess kan man ju fråga sig.    Polismynd. Malmö D3:71 (1917)  bild 120.

Betr. Johans Amerikaresa så gick det historier i byn om den. I en version hette det att hans amerikavistese varade en dag,  att han han inte blev godkänd i personkollen, utan fick återvända med samma båt.   Men det hindrade inte Johan från att mångordigt berätta om sina äventyr i Amerika.  Johan gifte sig 1920 med den Ida Karolina som han 12 år tidigare träffade  som dräng på S. Åby nr 14-24.  Johan  blev husman på ett gatehus i byn och levde här resten av sitt liv tillsammans med Ida och en dotter, Johan dog  1961 och hustrun Ida 1982.

Så det verkar som om det inte går att komma vidare i den här historien. Stadsarkivet nämner också något om ankomstlistor?

Anders A

  SVAR 2019-09-17 20:29

Nej, man skulle själv bära flyttattesten till pastorsexpeditionen i den församling man tänkte flytta till. Man kunde dessutom  begära ut attest per post, per telefon eller genom  ombud och lämna in dem med ombud,

Det kunde ju bli lite hur som helst med det, så det kom bestämmelser på 1910-talet att ut- och  inflyttningsförsamlingarna skulle kommunicera med varandra angående flyttningarna, precis så som du sett  beträffande Johan.

Husförhör hölls knappast på 1910-talet och definintivt inte i storstäderna. Församlingsböckerna är folkbokföringsunderlag, inte längder över församlingsbornas kristendomskunskap.

  SVAR 2019-09-18 11:09

Ja det var ju så det var!  Husförhören hölls i första hand för att kolla folks kristendomskunskap. Det var väl också så att det var straffbart att inte inställa sig vid husförhör.  Och församlingsböckerna hade till uppgift att i första hand registrera folks in- och utflyttningar. Men vad hände om man inte lämnade in flyttningsbertyg? 

Anders A

  SVAR 2019-09-19 09:26

Han finns inte som utrest från Malmö. Tyvärr sträcker sig den danska emigrantdatabasen  bara till 1907 eller om det är 1909. Han kan ju finnas som inrest via Ellis Island, men han kan ju ha sitigit av båten i Kanada och därifrån fortsatt till USA. Han finns inte med i en amerikansk folkräkning för de gjordes 1910 och 1920. 

 

Eva M

  SVAR 2019-09-19 09:40

Han ankommer Ellis Island den 12 mars 1913 ombord på Californa från Liverpool. Har han en bror Magnus Nilsson som är i Amerika?

Han står som född i Gustaf. Uppger sin far Nils Persson i Tullstorp, Beddinge. Han ska till Henry i Illinois.

 

Eva M

 

 

  SVAR 2019-09-19 13:12

Bingo!  Stort tack!

Tänkte nog det- att han hade någon släkting där tidigare - skall kolla upp denne.

Anders A

  SVAR 2019-09-19 19:26

Brodern:  Magnus Nilsson f. 15/4 1885 i Ö. Vemmenhög.  Inflyttad till Källstorp 1910, dräng på St. Jordberga gård.  Notering:  Såsom värnpliktig uppvisat Kongl. Majt tillstånd för avflyttning till N. Amerika 30/3 1911.

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund har 2021 gett ut nummer 8 i den populära serien, som omfattar åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies