genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Thunberg, Carl Peter, Jönköping, född 17432019-08-02 14:40

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79294
2019-08-01 18:16 

Söker ovanståendes föräldrars namn. Även om han var gift och hade barn. Vet bara att han var linnes sista lärljunge. Tack för er ovärderliga hjälp här.
  SVAR 2019-08-01 19:34

Hej,

Du hittar lite vidare information om denna man och hans familj via en sökning på Wikipedia.

"Carl Peter Thunberg, född 11 november 1743 i Jönköping, död 8 augusti 1828 på Tunaberg i Gamla Uppsala, var en svensk botanist, lärjunge till Carl von Linné. Han fick eftermälen som Den japanske Linné och Sydafrikas botaniks fader. "

"Carl Peter Thunberg var son till bokhållaren Jean Thunberg och Margareta Starkman"

Hälsningar

  SVAR 2019-08-01 20:28

Wikipedia har en del uppgifter (och även litteraturhänvisningar) om botanisten Carl Peter Thunberg. Han föddes den 11 november 1743 i Jönköping som son till bokhållaren Jean Thunberg och Margareta Starkman. Efter utlandsresor (bland annat till Sydafrika och Japan) under större delen av 1770-talet var Thunberg fram till sin död professor i medicin och botanik i Uppsala. Gift 1784 med Brita Charlotta Ruda. Thunberg avled den  8 augusti 1828 på Tunaberg i Gamla Uppsala. Han är begravd på Gamla Uppsala kyrkogård.

  SVAR 2019-08-02 10:00

Men det verkar vara sparsamt med uppgifter från kyrkböckerna i Uppsalaförsamlingarna!

Han gifter sig den 8/4 1784 i Vaksala med Mademoiselle Brita Charlotta Ruda, f. 1/8 1752 i Uppsala?  Hemvist:  Han i Uppsala, hon i Gränby, hennes ålder 33 år.

Sedan anges i biografier att de fick en dotter, född när och var?

Carl Peter Thunberg f. 11/11 1743 i Jönköping, d. 8/8 1828 i G:a Uppsala  C:4  164/339

Anders A

  SVAR 2019-08-02 10:04

Brita Charlottas anor:  Googla:  Ruda från Gammalkil - Biografiska anteckningar

Anders A

  SVAR 2019-08-02 10:04

Brita Charlottas anor:  Googla:  Ruda från Gammalkil - Biografiska anteckningar

Anders A

  SVAR 2019-08-02 13:59

Carl Peter Thunberg och Brita Charlotta Ruda (död 1814) fick inga egna barn. De hade en adoptivson Per (hustruns brorson) och en adoptivdotter Birgitta. (Källa: Torsten Schmidt, "Carl Petter Thunberg och Råby", Årsboken Uppland 1983, s. 29; artikeln är sökbar som pdf på nätet.)

  SVAR 2019-08-02 14:40

I Biographiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män, band 17, s. 124 (sökbart på nätet, Projekt Runeberg) står följande om Thunberg: "Hans ej alldeles så obetydliga förmögenhet delades mellan systersonen Docenten Forssberg († 1832) och en fosterdotter, gift med Ingenieur Ridderbjelke." Enligt olika källor på Internet ska fostersonen Per ha blivit lantbrukare. Efter hustruns död tog Thunberg även Carl Forsberg som fosterson. Fosterdottern Birgitta Elisabet (1783–1860) gifte sig (enligt adelskalendern) år 1812 med lantmätaren Jakob Emanuel Ridderbjelke (1780–1851). Paret hade sex barn, alla ogifta. 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies