genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Stridsberg, Bengt Mårten (Martin), Malmö, 2008-03-26 19:48

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=7916
2008-03-24 22:33 

Jag söker ättlingar till Bengt Mårten (Martin) Stridsberg, f 1844-07-25 i Ö Tommarp.
Han tycks ha fått tre söner, födda i Malmö.
Johan Christian Valdemar Stridsberg, f 1872-09-17
Carl August Wilhelm stridsberg f 1875
Ernst Gotthard Martin Stridsberg 1901-05-05

  SVAR 2008-03-25 15:32

Ernst Gotthard fanns i Sv dödbok version 3. För att få reda på dödsbodelägare, kontakta Landsarkviet Göteborg, där du då ber att få förstasidan ur bouppteckningen och i samband med det uppger de data som du finner nedan, såspm namn, födelse-och dödsdatum och vilken församling vederbörande dog i.

19010505-933

Stridsberg, Ernst Gotthard

Räntmästareg. 12

Död 20/2 1964.

Kyrkobokförd i Örgryte, Göteborgs kn (Göteborgs och Bohus län, Västergötland).

Född 5/5 1901 i Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne).

Gift man (2/7 1952).
--------------
Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2005:
Örgryte, Göteborgs kn (Västra Götalands län, Västergötland)

Födelseförsamling i källan:
S:t Petri, Malmö (Malmöhus län)

Källor:
DB, FS / DOR 64

  SVAR 2008-03-25 15:39

Johan Christian Valdemar finns i folkräkning 1900:
Lämpligen bör han följas i böckerna för St Petri, men si då finns inget så på nätet utan man bör då lämpligen kontakta Malmö Stadsarkiv, för att utröna vidare öden.
Om det nu är samma föräldrar såväl 1872 som 1901 så kan ju bouppteckningar för föräldrarna ev. ge något, om de nu levde en bit in på 1900-talet.
Man måste givetvis ta reda på deras namn och födelsedata innan det sökandet kan sättas igång.

Post 895051

Stridsberg, Johan Christian Valdemar
Kontorist

f. 1872 i Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)

Ogift man, ensam i familjen

Qv. Höken
Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Malmö Sankt Petri Malmöhus län

Carl August Vilhelm finns även han i folkräkningen 1900 och liksom tidigare så rekommenderar jag Malmö Stadsarkiv.

Post 913031

Stridsberg, Carl August Wilhelm
Urmakare

f. 1875 i Malmö Karoli (Malmöhus län, Skåne)

Ogift man, ensam i familjen

Qv. Bäfvern
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Malmö Karoli Malmöhus län
  SVAR 2008-03-25 15:42

Den gamle Stridsberg var i livet 1900, så även en hustru, som torde vara nr 2 i ordningen.

Post 887388

Stridsberg, Bengt Martin
Snickaregesäll

f. 1844 i Östra Tommarp (Kristianstads län, Skåne)

Gift man, far i familjen

Westerport
Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Östra Tommarp Kristianstads län


Post 887387

Möller, Anna Maria Natalia

f. 1865 i Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

Westerport
Malmö Sankt Petri (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Malmö Sankt Petri Malmöhus län
  SVAR 2008-03-25 15:44

Hustru 1, får man förmoda, från Folkräkning 1890

Post 2184604

Andersson, Maria Christina

f. 1845 i Malmö (Malmöhus län, Skåne)

h.
Gift kvinna, mor i familjen

Qv. Davida
Malmö Sankt Pauli (Malmöhus län, Skåne)

Födelseort i källan: Malmö

  SVAR 2008-03-26 19:48

Tack Bo Nordenfors!
Där har jag en del att söka vidare från!
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies