genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Jönsdotter, Hanna, Skåne, född 1767-05-272019-07-05 14:55

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=79149
2019-07-05 14:55 

Hej!

Jag söker Hanna (Johanna) Jönsdotter gift med strandfogden Matthias Johansson i Malmö Caroli. Paret vigdes 1807 och får endast ett barn - sonen Johannes född 1807-11-25 i Malmö Caroli.

Matthias Johansson är född 1769-01-25 i Lomma. Hanna Jönsdotter är inte född i Malmö och saknar även inflyttningsattest till staden. I husförhörslängderna finns aldrig hennes födelseort angiven och dessutom så återupprepas att hon är född, precis som maken, 1769 i alla längderna fram till hennes död 1841. I sista längden dyker det dock upp tunt tillskrivet "Alstad" som hennes födelseort. Jag har letat i både Fru och Västra Alstad utan att hitta en lämplig kandidat.

När jag så tog fram mantalsuppgifterna för Malmö stad 1814 så står exakta datum med för parets födelser. Matthias 1769-01-26 (en dag fel) och för Hanna 1767-05-27. Givet att Johannes blir deras enda barn så har jag anledning att tro att födelsedagen sannolikt är korrekt.

Frågan är bara vadr hon är född? Kan "Alstad" i själva verket vara t.ex. "Alestad" i Östra Kärrstorp socken?

Jag hittar en Hanna Jönsdotter född på exakt rätt dag i Reslövs socken. Problemet är att hon avlider någon vecka senare och när fadern Jöns NIlsson dör 1774 så framgår i nekrologen att "han lämnat en son efter sig". Det är inte rätt Hanna.

Har någon stött på strandfogden Matthias Johansson t.ex. på en bouppteckning? Eller en Hanna Jönsdotter född ungefär rätt i tid som omkring 1800 är piga i Malmö?

Spår emottas tacksamt.

 

/Paul 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver frivilliga att registrera åren 1830-1859. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies