genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Nilsson, Karl Oskar, östra Klagstorp Nr 3, född 18832019-05-19 18:49

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=78932
2019-05-18 22:38 

Hej!

Enl. församlingsboken Östra Klagstorp  All:2  (1908-1916)  720/61   bor Karl Oskar Nilsson med fam. på Ö. Klagstorp nr3, gatehus (f.d. fattighuset)  Min fråga är egentligen.  Mellan åren 1908-1916 bor det mer än 50 familjer, alla på Ö. Klagstorp nr 3!   Finns det någon möjlighet att lokalisera var dessa familjer bodde, och hur många gatehus som hade beteckningen nr 3?  Var nr 3 avstyckningar från en större gård? ( det verkar ju som om halva församlingen bodde på nr 3!)  Finns det något lokalt kartmaterial som visar alla dessa gatehus?  Var låg ex.vis f.d. fattighuset, och hur länge var det fattighus?

Någon som ev. är lokaliserad i församlingen och har något hum om  det hela? 

Anders A

 

 

  SVAR 2019-05-19 07:59

Beteckningen fattighus etc. fanns bara fram till 1918 då det blev älderdomshem istället.

 

Eva M

  SVAR 2019-05-19 08:25

Jag satt och tittade lite på nr 3. Det vekar som det var hela byn som var nr 3. Klagstorp var ju en gång i tiden ett ganska betydande järnvägssamhälle å Söderslätt.

 

Eva M.

  SVAR 2019-05-19 12:39

Jag försöker hjälpa en släkting till denne Karl Oskar Nilsson med lite uppgifter. Karl Oskar var  till yrket  slaktare och  står noterad som inflyttad på f.d. fattighuset. ( vilket bekymrar min uppdragsgivare) Jag tror nu inte att slaktaren var ett socialfall. utan att det f.d. fattighuset då var i privat ägo?

Men jag fattar inte hur bl.a.  brevbäraren hittade rätt adressat när hundratals människor endast hade adressen Ö. Klagstorp nr 3  !?

Det lär finnas en bygdeförfattare, Rune Hassby, som skrivit lite om Ö. Klagstorp vid denna tid  - får se om jag kan hitta den här skriften:  "Klagstorp - blad ur bygdens historia"

Anders A

  SVAR 2019-05-19 13:39

Rune Hassby var min chef. Han var rektor på skolan i Anderslöv. Brevbärarna hade förr personkännedom.

Eva M

  SVAR 2019-05-19 13:52

Östra Klagstorps kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/LLA/13522/A II/2 (1908-1916), bildid: 00120091_00170, sida 163

 

Här har fattighuset i Klagstorp flyttat till Vallby 19 s. 287.

Eva ;

  SVAR 2019-05-19 15:58

Hej igen, och tack för uppgifter.

När jag inventerar min "bygdehylla", hittar jag Rune Hassbys bok om Klagstorp.. (Kan ju i sammanhanget nämna att jag själv har mina anor i de här trakterna). 

Det står inget speciellt nämnt om alla gatehusen.  Men betr. fattighuset framgår att det byggdes 1868 då  man inköpte Jöns Svens hus på nr 3.  År 1908 inköptes Vallby nr 19 av Ö Kl. kommun till fattiggård och ersatte det tidigare fattihuset på Klagstorp nr 3.

Och vad jag kan se så finns inte slaktaren Karl Oskar Nilsson bland fattighjonen. Fattiggården försvann på 1920-talet och ersattes av ålderdomshem ( med en helt annan inriktning)

Men jag är fortfarande fundersam om brevbäraren verkligen delade ut brev och post till varje person i alla dessa gatehus eller man fick hämta posten på en gemensam adress?

Anders A

 

  SVAR 2019-05-19 16:50

Det fanns väl postlådor lite varstans i vägkorsningarna så att folk kunde hämta sin post. Grannarna hjälpte säkert varandra. Jag tror alla kände alla. 

Jag minns från min tid i Anderslöv på 80-talet att jag gick in i skoaffären, hos Kalle Sko. Jag hade aldrig träffat honom förut. Han sa till mig: jaså, ni är den nya läraren på skolan? Jungeltelegrafen hade gått. Alla känner apan ...

Eva M

  SVAR 2019-05-19 18:49

Jo det var ju så, som jag själv också minns det,  alla kände alla i byarna,  och brevbäraren var väl en person med lokalkännedom.

Förresten, jag hittade också Rune Hassbys bok: "Anderslöv genom tiderna" - mycket  välskriven med information om sockenlivet i Anderslöv med omnejd. Skall kolla om han nämt något om "Kalle Sko"

Anders A

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies