genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Bark, Gustaf, Flisby, Jönköpings Län, gift 18182019-03-24 13:20

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=78630
2019-03-19 18:23 

Söker hjälp om Fänrken vid Kungliga Jönköpings Regemente och Rustmästaren Gustaf Bark vad gäller födelse- och dödsdata.

Gustaf vigdes den 26 mars 1818  i Flisby med Wendela Charlotta von Baumgarten född 21 okt 1794.

Magert underlag men hoppet ...

  SVAR 2019-03-20 12:26

Han måste har dött någon gång mellan 1818-1833 för hustrun gifter om sig den 16/8 1833 i Alseda Jönköping

Men jag letar vidare

Anita

  SVAR 2019-03-21 18:36

Hej Anita!

Vendela Charlotta von Baumgarten, född 31 okt 1794 på Ekhofs säteri, Björnlunda sn gifte sig  16 aug 1833 med Gustaf Wilhelm Ahlander, född 13 juni 1782 i Reftele sn och fick med honom sonen August Wilhelm Ahlander, född 29 mars 1834  Katarina församling, Stockholms län..

När och var avled de angivna personerna?

 

  SVAR 2019-03-23 18:37

Det finns en bouppteckning i Stockholm daterad 1835 efter Gustaf Wilhelm Ahlander.

Eva M

Ps Hon är änka i nov. 1834.

 

  SVAR 2019-03-24 09:49

I den står att Gustaf Wilhelm Ahlander dog 16/9 1834 och de hade endast ett barn August Wilhelm född 29/3 1834.

men detta är make nr 2 fortfarnade letar vi efter make nr 1 Gustaf Bark 

Anita

  SVAR 2019-03-24 13:20

Kan man finna bouppteckningen i SVAR?

Leif

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies