genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Möller/Fabritius, Anna/Petter, Östa Karup, gift 17292019-03-11 09:35

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=78537
2019-03-03 16:14 

Hej

Jag behöver hjälp med att hitta när och var Anna Möller och Petter Fabritius föddes och dog.
Det jag vet är att dom gifte sig 1729 i Östra Karup ( Östra Karup (L, N) CI:1 (1716-1772) Bild: 1040 Sida: 199 )
Har en uppgift om att Anna Möller skulle vara  född 1709 i Östra Karup och skulle vara dotter till klockaren Jakob Möller.

Christina A

 

  SVAR 2019-03-10 10:38

Hej!

Petter Fabritius född ung 1699
Död  28 mars 1749 i Våxtorp
Våxtorp (N) CI:2 (1714-1763) Bild: 1330 Sida: 257

 

  SVAR 2019-03-10 17:35

Det fanns en regementsfältpräst Johannes Fabricius född c:a 1672 och död 1714 i Bodarp (M) som efterlämnar minst en son som blir klockare. Det är Johan (Hans) Fabricius (a.k.a. Fabreaus) (1690-1744) i Vellinge (M). Det finns ju en möjlighet att här fanns fler söner. Har kollat i Lewenhaupt efter den äldre Fabricius, men han finns inte med. Kanske i något herdaminne.

 

/Paul

  SVAR 2019-03-11 08:59

Tack för hjälpen. Jag kollar vidare
.
Christina
 

  SVAR 2019-03-11 09:35

Hittade denna notis rörande regementspräster vid Västmanlands och Dala Infanteriregimenten

 

Johannes Petri Fabricius. Född i Lindesberg. Fadr. handtwerkare. War 1641 Collega i Arboga skola, men afgick snart därifrån. Pwgd 1643 sändes han till Högfors att predika för Fernebo fjerdingen. Der administrerade han hel. Nattwarden utan Dom-Capitlets tillåtelse, sattes derifrån och måste åtaga sig att blifwa Fält- och Garnizons-predikant i Pomern. Kallade sig under-regements-prest wid armeen, då han 1647 skref hem till Biskopen om sina olyckor och lidande, begärande promotion. War 1652 hemkommen, och wistades ännu utan tjenst 1659 i Lindesberg. Hade då i sju år icke åtlydt Dom-Capitlets citation för något brott, blef derföre priverad och såsom en notorius Pecator öfwerlämnad till werldslig Rätt, som dömde honom till 80 dal. S:mts plikt för lägersmål med hans piga. Sedan icke nämnd.

Kan denne person flytt fältet och dragit sig ner mot Skåne?
 

Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 Nu kan intresserade hjälpa till att skapa nästa utgåva av Sveriges Dödbok!

Sveriges Släktforskarförbund kommer 2021 att ge ut nummer 8 i den populära serien, som kommer omfatta åren 1830-2020.

Vi behöver nu frivilliga att registrera åren 1815-1829. Klicka på bilden och läs mer, se var vi behöver hjälp och anmäl ditt intresse!ANNONS

KÖP FRÅN SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUNDS BOKHANDEL

NYHET!


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies