genealogy in scandinaviaÄldre efterlysningar
[2005] [2006] [2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] [2016]Eliasson F Nilsson, Erik Torvald, Ekeby, född 190909262019-01-10 14:51

Direktlänk http://forum.scangen.se/?svar=77955
2019-01-07 00:42 

Hej jag undra om ni kan hitta om Erik Torvald Eliasson f Nilsson i Ekeby 1909-09-26 han står som oäkta barn till Edit Cornelia Nilsson gift Eliasson hon är f 1889-10-31 Hässlunda d 1976-02-13 Hyllinge gift med Fritiof Lambert Eliasson f 1885-09-17 Hven d 1969-04-23 Hyllinge nu undra jag om ni kan hitta om Fritiof Eliasson adoptera Erik för han andvender hans efternamn. Laila
  SVAR 2019-01-07 11:11

Adoption finns inte juridiskt förrän 1917. Min mormor hade en son f. 1906 fsom morfar inte var far till.  När sonen skulle konfirmeras lär prästen ha frågat honom om han skulle ha sin fars eller sin mors efternamn. Morbror svarade att han redan hade sin fars namn. Nej X är inte din far. Det blev stort rabalder i familjen för morbror visste inte om att morfar inte var hans far. Morfar gick till prästen och sonen fick morfars efternamn. När morfar dog finns min morbror med som hans son i bouppteckningen. Ingen anteckning om adoption finns i kyrkboken.

Eva M

  SVAR 2019-01-07 16:14

Om det är din det är dim mormor som jag skriver om vad heter du? För om det är så då är du släkt med min man han heter Kjell Eliasson.Laila
  SVAR 2019-01-10 14:51

Hej om du vill svara på min fråga kan du skriva till min epost:lailaeliasson@bredband.net Laila
Skriv ditt svar / enter your answer
Lämna så utförliga uppgifter du kan!
Problem att skriva i textrutan ovan? Använder du Internet Explorer kan du behöva slå på Kompatibilitetsvyn. Läs mer här!
Bifoga en bild (gif eller jpg, max 500 kB) och ange källan / attach image and specify the source
Varifrån kommer bilden? (ange både bildleverantör t ex Arkiv Digital, SVAR samt volym+sida)
Klicka på Bläddra för att välja fil. Om du vill ha läshjälp är det lämpligt att lägga in en bild av källan.
Ditt namn / your name
Svaret visas under frågan på webbsidan, men skickas också till frågeställaren (om denne angett epostadress).
Forumregler och integritetspolicy (uppdaterad senast 2018-09-13)


Du är själv rättsligt ansvarig för innehållet i ditt inlägg. Text och bild med annan upphovsman än dig själv kräver dennes godkännande. Kortare citat av text är tillåtet med angivande av källa.

Att lägga in utsnitt av bilder från t ex Arkiv Digital med flera leverantörer av digitaliserade handlingar är tillåtet, om du anger varifrån bilden kommer.

Det är inte tillåtet att nämna nu levande personer, om dessa inte givit sitt uttryckliga medgivande. Undvik också att nämna känsliga uppgifter inom sekretessgränsen på 70 år, t ex dödsorsaker.

Efterlysningsforum är inte förmodererat, förutom ett visst skydd mot spam. Dock kan hela eller delar av inlägg raderas som strider mot gällande lagar, vars innehåll bedöms som oetiskt eller omoraliskt, eller bedöms som helt ovidkommande för detta forum. Även viss redigering och omflyttning för att underlätta överblickbarhet och navigering kan ske.

Endast de uppgifter du själv lägger in (inlägg, ditt namn och epostadress) sparas. Epostadressen är frivillig. Uppgifter sparas för närvarande utan något tidsgräns, eftersom även äldre trådar kan ha ett värde och kan kompletteras vid behov. Du har rätt att få ditt namn och epostadress borttaget om du vill. Scangen förbehåller sig rätten att någon gång i framtiden rensa äldre inlägg.

Genom att skriva ett inlägg godkänner du som användare att det sker utan ekonomisk ersättning.

Respektera de rubriker som finns för efternamn, förnamn, plats, tidpunkt och händelse. Skriv alltså inte "läshjälp" eller andra upplysningar där som hör hemma i själva frågan. Skriv inte hela rubriken endast i ett fält.

Spam loggas och åtgärder vidtas om missbruk fortsätter. Serverplatsen för Scangen tillhandahålls av Scorpion Data, vars servrar har högsta säkerhet och ligger i Sverige.

Genom att sända in ett inlägg accepterar du dessa regler. Reglerna kan komma att uppdateras i framtiden.

Översyn av reglerna har skett som anpassning till de nya EU-reglerna rörande GDPR (General Data Protection Regulation).

Donera

 

 

 


© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies